Набор от данни:  Регистър на язовирите

одобрен

Регистър на язовирите

Уникален идентификатор:  c739a500-45cc-4277-a767-c52c121727df

язовири

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-19 16:08:08
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-07-19 16:08:08

Регистър на язовирите

№ по ред № на АОС Местонахождение Описание Наименование Номер на поземлен имот Площ
1 124 В землището на с. Красен дол Водни площи Язовир Каравелово 139 195.772 дка
2 125 В землището на с. Каравелово Водни площи Язовир Каравелово 370 101.24 дка
3 126 В землището на с. Църквица Водни площи Язовир Башпунар 19 10.88 дка
4 127 В землището на с. Крива река Водни площи Язовир Башпунар 79 12.405 дка
5 258 В землището на с. Вълнари Водни площи Язовир Вълнари - 1 302 1.565 дка
6 255 В землището на с. Вълнари Водни площи Язовир Вълнари - 2 303 12.835 дка
7 128 В землището на с. Вълнари Водни площи Язовир Вълнари - 3 304 6.935 дка
8 254 В землището на с. Вълнари Водни площи Язовир Вълнари - 4 305 2.771 дка
9 256 В землището на с. Никола Козлево Водни площи Язовир Никола Козлево - 1 70 9.963 дка
10 256 В землището на с. Никола Козлево Водни площи Язовир Никола Козлево - 2 70 9.963 дка
11 257 В землището на с. Никола Козлево Водни площи Язовир Никола Козлево - 3 5 10.408 дка
12 261 В землището на с. Хърсово Водни площи Язовир Папурлук 220 71.206 дка
13 264 В землището на с. Хърсово Водни площи Язовир Хърсово - 1 218 1.323 дка
14 263 В землището на с. Хърсово Водни площи Язовир Хърсово - 2 217 1.429 дка
15 262 В землището на с. Хърсово Водни площи Язовир Хърсово - 3 219 0.83 дка