непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  c79f18ed-6ffd-4bee-bc96-9055fde5607e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-01 14:01:48
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-12-01 14:01:48
Няма информация за показване