одобрен

Земеделска и горска техника регистрирана в ОДЗ Силистра през 2019

Уникален идентификатор:  c7b5094f-bb60-4823-b88e-e2265ef06994

Описание:

Земеделска и горска техника регистрирана в ОДЗ Силистра през 2019

видове горска земеделска одз Силистра техника РМС 214/2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-09 14:53:27
  • Създаден от: tundzher_myumyun_redzheb
  • Последна промяна: 2021-02-09 14:53:27

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

1 Верижни трактори 2
2 Колесни трактори 210
3 Самоходни шасита 0
4 Друга самоходна техника - /товарачни машини/ 51
5 Тракторни ремаркета 57
6 в т.ч. с общо предназначение 36
7 със специално предназначение 21
8 Горска техника 0
9 Зърнокомбайни 31
10 Самоходни силажокомбайни 1
11 Други самоходни машини 1
12 Машини за сеидба и садене 34
13 Машини за торене и растителна защита 31
14 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 83
15 Почвообработващи 131
16 Сушилни и други 0
17 Зърно и семепочистващи 0
18 Машини за поливане 2
19 Горска техника /приспособления/ 19