одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

Уникален идентификатор:  c7b59869-bbf3-4c81-b8e9-273d967e8db8

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-29 13:51:53
  • Създаден от: katya_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-04-29 13:51:53

Приложение № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО
ОБЛАСТ: Габрово
Община, населено място, наименование на училището Наименование на профила Код на професията Наименование на професията Код на специалността от професия Наименование на специалността от професия Форма на обучение 1-дневна; 2-дуална Срок на обучение Брой паралелки Степен на професионална квалификация Брой места Брой места в STEM профил Брой места в STEM специалност от професия Чужд език Начин на балообразуване Профилиращи предмети Пофесията е нова за: 1- Областта; 2-Общината; 3-Училището
Начин на изучаване Изпити Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН Национално външно оценяване по друг предмет Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план
интензивно разширено без интензивно и без разширено Чрез тест проверка на способностите първи предмет втори предмет първи предмет втори предмет първи предмет втори предмет трети предмет четвърти предмет
БЕЛ М
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Габрово, Габрово, Национална Априловска гимназия "Хуманитарни науки" 1 5 1 26 АЕ 3 1 БЕЛ ИЦ БЕЛ ИЦ
"Чужди езици" - АЕ, НЕ/ФрЕ 1 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ М АЕ НЕ/ФЕ
"Чужди езици" - АЕ, ИсЕ 1 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ М АЕ ИспЕ
"Чужди езици" - НЕ, АЕ 1 5 1 26 НЕ 2 2 БЕЛ М НЕ АЕ
346010 Офис мениджър 3460101 Бизнес администрация 1 5 1 3 26 АЕ 2 2 БЕЛ ГИ
Общо за училището: 5 130
Габрово, Габрово, ПТГ"Д-р Никола Василиади" 481030 Приложен програмист 4810301 Приложно програмиране 1 5 1 3 26 26 АЕ 2 2 ФА ТП
521050 Техник на прецизна техника (З) 5210501 Измервателна и организационна техника 1 5 0.5 3 13 13 АЕ 2 2 ФА ТП 1,2,3
521140 Мехатроника 5211401 Мехатроника 2 5 1 3 26 26 АЕ 2 2 ФА ТП
523030 Техник на електронна техника (ОН) 5230301 Промишлена електроника 1 5 0.5 3 13 13 АЕ 2 2 ФА ТП
523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии 1 5 1 3 26 26 АЕ 2 2 ФА ТП
525010 Техник по транспортна техника (ОН) 5250101 Автотранспортна техника 1 5 1 3 26 26 АЕ 2 2 ФА ТП
Общо за училището: 5 130 130
Габрово, Габрово, Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов" 345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт 1 5 1 3 26 АЕ 3 1 ГИ ИЦ
811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството 1 5 1 3 26 АЕ 3 1 ГИ ИЦ
812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване 1 5 0.5 3 13 АЕ 3 1 ГИ ИЦ
812040 Аниматор в туризма 8120402 Туристическа анимация 1 5 0.5 3 13 АЕ 3 1 ГИ ИЦ
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 1 5 1 2 26 АЕ 3 1 БЗО ХООС
541030 Хлебар - сладкар (ОН) 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия 1 5 1 2 26 АЕ 3 1 БЗО ХООС
541020 Оператор в хранително- вкусовата промишленост (З) 5410202 Производство и преработка на мляко и млечни напитки 1 5 1 2 26 АЕ 3 1 БЗО ХООС
Общо за училището: 6 156
Севиево, с.Градница, ПГ по транспорт и машиностроене 521010 Машинен техник 5210117 Технология на машиностроенето 1 5 1 3 26 26 АЕ 2 2 ФА ТП
525010 Техник по транспортна техника (ОН) 5250101 Автотранспортна техника 1 5 1 3 26 26 НЕ 2 2 ФА ТП
Общо за училището: 2 52 52
Севлиево, Севлиево, ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" 521010 Машинен техник (ОН) 5210105 Машини и системи с ЦПУ 2 5 1 3 26 26 АЕ 2 2 М ФА
522010 Електротехник 5220103 Електрообзавеж дане на производството 1 5 1 3 26 26 АЕ 2 2 М ФА
523030 Техник на електронна техника (ОН) 5230301 Промишлена електроника 1 5 1 3 26 26 АЕ 2 2 М ФА
523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии 1 5 1 3 26 26 АЕ 2 2 М ФА
Общо за училището: 4 104 104
Габрово, Габрово, Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" Математически 1 5 1 26 26 AE 1 3 БЕЛ М М Инф.
Математически 1 5 1 26 26 HE 1 3 БЕЛ М М Инф.
Природни науки 1 5 1 26 26 AE 2 2 М БЗО БЗО ХООС
професионално направление 481020 Системен програмист 4810201 Системно програмиране 1 5 1 3 26 26 AE 1 3 М ИТ
Общо за училището: 4 104 78 26
Габрово, Габрово, Средно училище "Отец Паисий" 213070 Графичен дизайнер 2130701 Графичен дизайнер 1 5 1 3 26 26 АЕ 2 2 ИИ ИТ
582010 Строителен техник 5820101 Строителство и архитектура 1 5 1 3 26 26 АЕ 2 2 ИИ ИТ
Общо за училището: 2 52 52
Габрово, Габрово, Средно училище "Райчо Каролев" - Габрово Физическо възпитание и спорт 1 5 1 26 АЕ 1 1 2 БЕЛ М ФВС БЗО
Общо за училището: 1 26
Дряново, Дряново, СУ"Максим Райкович" "Природни науки" 1 5 1 26 26 АЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС
Общо за училището: 1 26 26
Дряново, Дряново, ПГИ "Рачо Стоянов" 521010 Машинен техник (ОН) 5210105 Машини и системи с ЦПУ 2 5 0.5 3 13 13 АЕ 2 2 ФА ТП
522020 Електромонтьор (ОН) 5220211 Електродомакинска техника 2 5 0.5 2 13 13 АЕ 2 2 ФА ТП 1,2,3
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство 1 5 0.5 3 13 0 АЕ 2 2 ГИ ИТ
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време 1 5 0.5 3 13 0 АЕ 2 2 ГИ ИТ
Общо за училището: 2 52 26
Община Севлиево, град Севлиево ПГ "Марин Попов" 621010 Техник-растениевъд (З) 6210103 Трайни насаждения 2 5 0.5 3 13 13 АЕ 2 2 БЗО ХООС 1,2,3
621080 Монтьор на селскостопанска техника 6210801 Механизация на селското стопанство 1 5 1 2 26 26 АЕ 2 2 ИТ ТП
840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт (ОН) 8400701 Експлоатация на автомобилния транпорт 2 5 0.5 3 13 13 АЕ 2 2 ИТ ТП 1,2,3
Общо за училището: 2 52 52
Севлиево, Севлиево, СУ "Васил Левски" Математически 1 5 1 26 26 АЕ 2 2 БЕЛ М М ИНФ
Природни науки 1 5 1 26 26 НЕ 2 2 БЕЛ БЗО БЗО ХООС
Предприемачески 1 5 1 26 26 РЕ 2 2 М Г П ИТ
Общо за училището: 3 78 78
Трявна, Трявна, СУ"Петко Р.Славейков" Софтуерни и хардуерни науки 1 5 1 26 26 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ Инф ИТ
Общо за училището: 1 26 26
Всичко за областта: 38 988 208 442
Изготвил: инж. Емилия Ангелова …………… НАЧАЛНИК НА РУО – Габрово: Георги Маринов ………………….
ст. експерт по ОСО
Съгласувал: Катюша Станчева, началник отдел ОМДК ………………….