одобрен

Регистър на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание от 02.09.2020 г.

Уникален идентификатор:  c8247aea-53b6-46d0-a496-a9e6c1f2dafb

Описание:

Регистър на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание от 02.09.2020 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-09-04 10:22:32
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2020-09-04 10:22:32
записа на страница

РЕГИСТЪР НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ

Актуализация към 02.09.2020
Международно непатентно наименование /INN/ Регистрационен №, вписан в разрешението за употреба Наименование на лекарствения продукт/лекарствена форма и количество активно вещество в окончателна опаковка Притежател на разрешението за употреба Производител Заявена цена производител, въз основа на която се образува цената Утвърдена цена по елементи №/дата на решението Дата на вписване след изтичане на 14-дневен срок за обжалване от деня на съобщаването Дата на актуализация Забележка Дата на настъпили промени в обстоятелствата във връзка с ПМС 196/2012 г., ДВ, бр. 68 от 04.09.2012 г. Статус Идентификатор на ЛП
цена ДДС общо с ДДС надц.% надц. лв. цена ДДС общо с ДДС надц.% надц. лв. цена ДДС общо с ДДС
Fludeoxyglucose (¹⁸F) 20190279 (¹⁸F) FDG/BIOKOSMOS, Solution for injection, 44-6937 MBq/ml, -, Pack: 1 многодозов флакон съдържа 0,2 до 20 ml разтвор, отговарящ на 704 до 138740 MBq по време на калибриране BIOKOSMOS S.A., Гърция BIOKOSMOS S.A., Гърция 12965.69 2593.14 15558.83 4% 10 12975.69 2595.14 15570.83 16% 25 13000.69 2600.14 15600.83 НСР-21045/20.03.2020; НСР-21129/30.03.2020 Предварително изпълнение 30.03.2020 02.07.2020 Активен 16898
Fludeoxyglucose (¹⁸F) 20190279 (¹⁸F) FDG/BIOKOSMOS, Solution for injection, 44-6937 MBq/ml, -, Pack: 1 многодозов флакон съдържа 0,2 до 20 ml разтвор, отговарящ на 704 до 138740 MBq по време на калибриране BIOKOSMOS S.A., Гърция BIOKOSMOS S.A., Гърция 12965.69 2593.14 15558.83 4% 10 12975.69 2595.14 15570.83 16% 25 13000.69 2600.14 15600.83 НСР-21045/20.03.2020; НСР-21129/30.03.2020 Предварително изпълнение** 30.03.2020 02.04.2020 Неактивен 16898
Aripiprazole EU/1/04/276/034 Abilify, Oral solution, 1 mg/ml - 150 ml, mg, Pack: 1 Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V., Нидерландия Elaiapharm, Франция 37.85 7.57 45.42 4% 1.51 39.36 7.87 47.23 16% 6.06 45.42 9.08 54.5 НСР-19420/02.08.2019;; НСР-21226/03.04.2020 Предварително изпълнение 02.09.2019 02.07.2020 Заличен 15432
Aripiprazole EU/1/04/276/034 Abilify, Oral solution, 1 mg/ml - 150 ml, mg, Pack: 1 Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V., Нидерландия Elaiapharm, Франция 37.85 7.57 45.42 4% 1.51 39.36 7.87 47.23 16% 6.06 45.42 9.08 54.5 НСР-19420/02.08.2019 02.09.2019 02.09.2019 Неактивен 15432
Fluocinolone acetonide 20010715 Abricort, Cream, 0,25 mg/g, -, Pack: 15 g x 1 Актавис EАД, България Балканфарма-Разград АД, България 5.51 1.1 6.61 7% 0.39 5.9 1.18 7.08 20% 1.1 7 1.4 8.4 HCP-320/03.07.2013 г.; НСР-21344/23.04.2020; НСР-21829/03.07.2020 18.07.2020 02.08.2020 Активен 8248
Fluocinolone acetonide 20010712 Abricort, Ointment, 0,25 mg/g - 15 g, -, Pack: 1 Актавис EАД, България Балканфарма Разград АД, България 2.78 0.56 3.34 7% 0.19 2.97 0.59 3.56 20% 0.56 3.53 0.71 4.24 HCP-277/28.06.2013 г.; НСР-21345/23.04.2020 18.07.2013 02.07.2020 Заличен 8247
Fluocinolone acetonide 20010712 Abricort, Ointment, 0,25 mg/g - 15 g, -, Pack: 1 Актавис EАД, България Балканфарма Разград АД, България 2.78 0.56 3.34 7% 0.19 2.97 0.59 3.56 20% 0.56 3.53 0.71 4.24 HCP-277/28.06.2013 г. 18.07.2013 18.07.2013 Неактивен 8247
Fluocinolone acetonide 20010715 Abricort, cream, 0,25 mg/g - 15 g, -, Pack: 1 Актавис EАД, България Балканфарма Разград АД, България 2.78 0.56 3.34 7% 0.19 2.97 0.59 3.56 20% 0.56 3.53 0.71 4.24 HCP-320/03.07.2013 г. 18.07.2013 18.07.2013 Неактивен 8248
Acetylcysteine 20030078 ACC Kid, Powder for oral solution, 20 mg/ml - 30 g, -, Pack: 1 Hexal AG, Германия Salutas Pharma GmbHOtto-von-Guericke-Allee 1, Германия 4.73 0.95 5.68 7% 0.33 5.06 1.01 6.07 20% 0.95 6.01 1.2 7.21 НСР-1407/10.10.2013; НСР-18839/30.05.2019 25.10.2013 02.07.2019 Заличен 8493
Acetylcysteine 20030078 ACC Kid, Powder for oral solution, 20 mg/ml - 30g, -, Pack: 1 Hexal AG, Германия Salutas Pharma GmbHOtto-von-Guericke-Allee 1, Германия 4.73 0.95 5.68 7% 0.33 5.06 1.01 6.07 20% 0.95 6.01 1.2 7.21 НСР-1407/10.10.2013 25.10.2013 25.10.2013 Неактивен 8493
Quinapril 20010922 ACCUPRO, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Pfizer Europe MA EEIG, Белгия Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Germany 3.46 0.69 4.15 7% 0.24 3.7 0.74 4.44 20% 0.69 4.39 0.88 5.27 НСР-21507/22.05.2020 02.07.2020 02.07.2020 Активен 2345
Quinapril, Hydrochlorothiazide 20050540 ACCUZIDE, Film coated tablet, 20 mg/12,5 mg, mg, Pack: 30 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1 79090 Freiburg, Германия 8.47 1.69 10.16 7% 0.59 9.06 1.81 10.87 20% 1.69 10.75 2.15 12.9 НСР-16082/05.07.2018; НСР-18737/20.05.2019 02.08.2018 02.07.2019 Заличен 3612
Quinapril, Hydrochlorothiazide 20050540 ACCUZIDE, Film coated tablet, 20 mg/ 12,5 mg, mg, Pack: 30 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1 79090 Freiburg, Германия 8.47 1.69 10.16 7% 0.59 9.06 1.81 10.87 20% 1.69 10.75 2.15 12.9 НСР-16082/05.07.2018 02.08.2018 02.08.2018 Неактивен 3612
Quinapril, Hydrochlorothiazide 20050539 ACCUZIDE, Film coated tablet, 10 mg/12,5, mg, Pack: 30 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Германия 5.83 1.17 7 7% 0.41 6.24 1.25 7.49 20% 1.17 7.41 1.48 8.89 НСР-9747/14.07.2016; НСР-18737/20.05.2019 02.08.2016 02.07.2019 Заличен 15238
Quinapril, Hydrochlorothiazide 20050539 ACCUZIDE, Film coated tablet, 10 mg/12,5, mg, Pack: 30 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Германия 5.83 1.17 7 7% 0.41 6.24 1.25 7.49 20% 1.17 7.41 1.48 8.89 НСР-9747/14.07.2016 02.08.2016 02.08.2016 Неактивен 15238
Acetylsalicylic acid, Paracetamol, Caffeine, Codeine II-1652/29.02.2008 ACEFFEIN, Film coated tablet, 250 mg/250 mg/50 mg/10 mg, mg, Pack: 20 Актавис EАД, България Балканфарма Дупница АД, България 2.2 0.44 2.64 7% 0.15 2.35 0.47 2.82 20% 0.44 2.79 0.56 3.35 КЦ-82/ 05,06,2008 г.; НСР-18015/21.02.2019 25.06.2008 02.04.2019 Заличен 7998
Acetylsalicylic acid, Paracetamol, Caffeine, Codeine II-1652/29.02.2008 ACEFFEIN, Film coated tablet, , -, Pack: 20 Актавис EАД, България Балканфарма Дупница АД, България 2.2 0.44 2.64 7% 0.15 2.35 0.47 2.82 20% 0.44 2.79 0.56 3.35 КЦ-82/ 05,06,2008 г. 25.06.2008 25.06.2008 Неактивен 7998
Acenocoumarol II-1317/21.12.2007 г. ACENOCOUMAROL UNIPHARM, Tablet, 4 mg, -, Pack: 20 Унифарм АД, България Унифарм АД 1.99 0.4 2.39 7% 0.14 2.13 0.43 2.56 20% 0.4 2.53 0.51 3.04 КЦ-30/ 12,03,2008 г. 11.04.2008 11.04.2008 Активен 7003
Aciclovir ІІ-0369/02.08.2007 г. ACIC 200, Tablet, 200 mg, -, Pack: 25 Hexal AG, Германия Salutas Pharma GmbH, Germany 7.49 1.5 8.99 7% 0.52 8.01 1.6 9.61 20% 1.5 9.51 1.9 11.41 КЦ-137/ 04,07,2008 г. 29.07.2008 29.07.2008 Активен 7007
Aciclovir 9900318 Aciclovir ABR, cream, 50 mg/g, -, Pack: 1 Антибиотик Разград АД, България Балканфарма-Разград АД, България 4.86 0.97 5.83 7% 0.34 5.2 1.04 6.24 20% 0.97 6.17 1.23 7.4 НСР-7286/29.10.2015. 14.11.2015 14.11.2015 Активен 16944
Aciclovir 9700251 Aciclovir AL, Tablet, 200 mg, -, Pack: 25 Aliud Pharma GmbH, Германия Hemopharm GmbH, Германия 5.67 1.13 6.8 7% 0.4 6.07 1.21 7.28 20% 1.13 7.2 1.44 8.64 НСР-7350/29.10.2015.; НСР-20129/08.11.2019 23.11.2019 02.12.2019 Активен 1585
Показва 1 до 25 от общо 4681 записа