одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД ”Земеделие” гр. Монтана към 31.05.2021 г.

Уникален идентификатор:  c83d2642-98e2-44df-bb17-8920ca88bb99

Описание:

Регистър на имотите с променено предназначение за периода от м. 06.2021 г. до м.12.2021 г.

имоти монтана одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-06-02 10:00:43
  • Създаден от: silvia_simeonova
  • Последна промяна: 2021-06-02 10:00:43

№ по ред

Община

Землище

Имот с идентификатор

площ / кв.м/

Вид на застрояването

Решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението

1 МОНТАНА МОНТАНА 48489.26.529 2041 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 5/03.12.2020 Г., I-1
2 БЕРКОВИЦА БЕРКОВИЦА 03928.201.98, 03928.201.99 и 03928.201.100 1708 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ 5/03.12.2020 Г., I-2
3 БЕРКОВИЦА БЕРКОВИЦА 03928.209.284 703 ВИЛНА СГРАДА 5/03.12.2020 Г. I-3
4 ВЪРШЕЦ СПАНЧЕВЦИ 68179.28.77, 68179.28.82, 68179.28.83, 68179.28.84 и 68179.28.100 3098 ОВЦЕФЕРМА И СКЛАД ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ 5/03.12.2020 Г. II-4
5 МОНТАНА ДОЛНА ВЕРЕНИЦА 700.2 1144.5 ВИЛНО СТРОИТЕЛСТВО 1/29.01.2021 Г., I-1
6 МОНТАНА МОНТАНА част от имот 48489.26.878 (новообразуван имот 48489.26.879) 352 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 1/29.01.2021 Г., I-2
7 МОНТАНА МОНТАНА 48489.27.208 3144 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 2/13.05.2021 Г., I-1
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте