одобрен

Справка за ПТП (с пострадали) по 'Области' и 'Месеци'

Уникален идентификатор:  c845d80e-6f9f-4c49-b271-a35a42627655

Описание:

Справка за ПТП (с пострадали) по 'Области' и 'Месеци'

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 16:44:47
  • Създаден от: dmichev.195
  • Последна промяна: 2019-06-13 16:44:47

Справка Т26

За ПТП (с пострадали)
по 'Области' и 'Месеци'
за страната
За периода от 01-01-2018 до 31-12-2018
Области Месеци Общо
януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
ПТП ПТП ПТП ПТП ПТП ПТП ПТП ПТП ПТП ПТП ПТП ПТП ПТП
БЛАГОЕВГРАД 18 28 10 23 20 26 30 39 24 29 28 20 295
БУРГАС 29 30 28 35 26 44 51 49 36 39 29 26 422
ВАРНА 47 42 49 54 41 76 79 103 55 57 61 64 728
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 25 16 15 15 14 17 20 28 22 25 22 12 231
ВИДИН 8 2 2 6 1 12 8 8 7 10 9 5 78
ВРАЦА 13 10 5 13 10 15 22 14 14 17 16 12 161
ГАБРОВО 6 3 2 11 4 10 6 9 6 8 6 9 80
ДОБРИЧ 12 11 8 9 15 6 16 16 12 17 7 8 137
КЪРДЖАЛИ 14 4 7 11 17 15 26 19 11 13 9 13 159
КЮСТЕНДИЛ 0 2 5 2 5 7 8 13 10 8 6 7 73
ЛОВЕЧ 18 15 18 18 17 25 19 7 19 19 20 12 207
МОНТАНА 7 8 11 10 16 7 19 16 13 15 5 7 134
ПАЗАРДЖИК 12 15 24 16 19 25 26 22 43 20 14 21 257
ПЕРНИК 7 1 4 1 5 6 7 7 5 4 1 6 54
ПЛЕВЕН 13 10 14 11 16 15 22 17 18 26 12 19 193
ПЛОВДИВ 67 61 75 70 77 88 106 77 81 83 80 54 919
РАЗГРАД 15 6 13 8 6 5 10 16 12 4 9 11 115
РУСЕ 16 22 15 24 30 30 29 36 41 31 36 20 330
СИЛИСТРА 13 4 6 3 8 14 14 11 13 9 4 5 104
СЛИВЕН 7 8 7 10 6 11 14 12 10 7 15 8 115
СМОЛЯН 8 9 5 6 11 9 7 10 7 6 4 5 87
СОФИЙСКА 11 12 9 12 22 16 14 11 11 15 10 17 160
СОФИЯ 76 64 75 63 76 71 64 68 54 72 65 50 798
СТАРА ЗАГОРА 28 14 19 29 27 40 29 45 35 33 35 22 356
ТЪРГОВИЩЕ 4 3 3 4 4 6 4 9 9 2 7 2 57
ХАСКОВО 19 22 19 22 33 25 18 30 28 20 17 19 272
ШУМЕН 6 7 8 8 9 6 10 6 6 13 14 7 100
ЯМБОЛ 6 1 2 3 4 10 5 5 7 6 7 6 62
Общо 505 430 458 497 539 637 683 703 609 608 548 467 6684