одобрен

SEBRA_10.01.20

Уникален идентификатор:  c848ce12-7c43-48ec-9b23-bcf808e1edd9

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-13 12:43:35
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-01-13 12:43:35

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 12590
10 xxxx Издръжка 123 86862.01
18 xxxx Други разходи 2 105
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 6090
90 xxxx Възстановени приходи 2 550.32
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6 24745.73
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 10424.57
Общо: 143 141367.63
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6 24745.73
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 10424.57
Общо: 9 35170.3
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 5024.61
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 18
Общо: 14 5042.61
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 2218.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 14 2254.83
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1000
Общо: 1 1000
ОДЗ Видин ( 0220050003 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
90 xxxx Възстановени приходи 1 176.56
Общо: 1 176.56
О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 286.18
Общо: 1 286.18
ОДЗ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 5203.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 12 5239.2
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 180
Общо: 2 180
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 320
Общо: 2 320
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 172.53
Общо: 2 172.53
ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 11401.87
Общо: 16 11401.87
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 44.21
Общо: 2 44.21
ОДЗ Русе ( 0220180007 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1175.3
18 xxxx Други разходи 1 5
Общо: 6 1180.3
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 655.06
Общо: 4 655.06
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1689.12
Общо: 4 1689.12
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 120
Общо: 1 120
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 1 100
Общо: 1 100
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1080
Общо: 1 1080
ИАГ ( 022100**** ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 30 15938.9
90 xxxx Възстановени приходи 1 373.76
Общо: 31 16312.66
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 450.86
Общо: 1 450.86
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2962
Общо: 4 2962
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 6740
10 xxxx Издръжка 10 36939.34
Общо: 12 43679.34
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 10.01.2020 - 10.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5850
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 6000
Общо: 2 11850
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )