одобрен

SEBRA_12.06.20

Уникален идентификатор:  c8719f00-9561-4071-9de4-cd9d421280a0

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-22 10:22:49
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-22 10:22:49

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 63 150272.49
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 977.83
10 xxxx Издръжка 339 150601.26
18 xxxx Други разходи 22 4129.77
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 6466.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11 12453.72
90 xxxx Възстановени приходи 34 28249.94
Общо: 472 353151.81
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 87890.88
10 xxxx Издръжка 25 29269.01
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 6466.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8 11678.82
90 xxxx Възстановени приходи 1 720.29
Общо: 38 136025.8
ОДЗГ Бургас ( 0220020009 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1845.29
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 50.4
Общо: 8 1895.69
ОДЗГ Варна ( 0220030007 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 4966.86
Общо: 9 4966.86
ОДЗГ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 239
Общо: 1 239
ОДЗГ Враца ( 0220060001 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 127.35
18 xxxx Други разходи 8 2297.48
Общо: 9 2424.83
ОДЗГ Добрич ( 0220080008 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 460.01
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 12
Общо: 3 472.01
ОДЗГ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1349.66
Общо: 2 1349.66
ОДЗГ Монтана ( 0220120008 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 1625.24
Общо: 11 1625.24
ОДЗГ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1228.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 712.5
Общо: 8 1940.9
ОДЗГ Перник ( 0220140004 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 333.5
18 xxxx Други разходи 2 19.04
Общо: 3 352.54
ОДЗГ Плевен ( 0220150002 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 288
Общо: 1 288
ОДЗГ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 716.29
18 xxxx Други разходи 2 1140.17
Общо: 3 1856.46
ОДЗГ Разград ( 0220170009 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1954.05
10 xxxx Издръжка 18 7097.22
18 xxxx Други разходи 10 673.08
Общо: 30 9724.35
ОДЗГ Русе ( 0220180007 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 955
Общо: 1 955
ОДЗГ София област ( 0220230005 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 108
Общо: 1 108
ОДЗГСт.Загора ( 0220240003 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 3822.62
Общо: 10 3822.62
ОДЗГ Търговище ( 0220250001 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 93.04
Общо: 1 93.04
ОДЗГ Хасково ( 0220260000 ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1119.14
Общо: 2 1119.14
ИАГ ( 022100**** ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 55 58151.07
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 150
10 xxxx Издръжка 141 39567.26
Общо: 197 97868.33
БАБХ ( 022250**** ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 590.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 827.83
10 xxxx Издръжка 79 53667.54
90 xxxx Възстановени приходи 33 27529.65
Общо: 114 82615.91
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1100
10 xxxx Издръжка 13 571.2
Общо: 14 1671.2
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 12.06.2020 - 12.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 585.6
10 xxxx Издръжка 5 1151.63
Общо: 6 1737.23
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )