одобрен

Обучени по програма "Академия за европейски структурни и инвестиционни фондове" - ЕСИФ

Уникален идентификатор:  c8bddf42-df82-41e8-9e24-2aa6f63f62a6

Описание:

Обучени по програма "Академия за европейски структурни и инвестиционни фондове" - ЕСИФ

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-01-21 10:25:21
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:45:30
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2018 - ЕС-1 - Стратегическа, институционална и нормативна рамка за управление на средствата по ЕСИФ 23 23 12 1
2018 - ЕС-2 - Програмиране на средствата от ЕСИФ. Оценка на програми 16 16 0 1
2018 - ЕС-3 - Разработване и оценка на проектни предложения 86 86 67 3
2018 - ЕС-4 - Договаряне и управление на проекти 74 74 45 2
2018 - ЕС-5 - Финансово управление на програми по ЕСИФ за периода 2014 – 2020 48 48 39 2
2018 - ЕС-6 - Верификация на проекти. Сертификация на програми. Нередности 88 88 62 3
2018 - ЕС-7 - Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции – обосновка, определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане 167 167 118 5
2018 - ЕС-8 - Мониторинг на програми и проекти и осигуряване на публичност 55 55 38 2
2018 - ЕС-9 - Борба с измами при усвояване на средства от ЕС 49 49 37 2
2018 - ЕС-10 - Управление на инструменти за финансов инженеринг през програмен период 2014 – 2020 г. Проекти, генериращи приходи 49 49 47 1
2018 - ЕС-11 - Анализ на разходите и ползите в контекста програмите по ЕСИФ за периода 2014 – 2020 26 26 18 1
2018 - ЕС-12 - Прилагане на режима за държавни помощи 65 65 59 1
2018 - ЕС-13 - Работа с ИСУН 2020 – мониторинг и финансов контрол 300 300 286 16
2018 - ЕС-14 - Работа със Системата на ЕК измерване на риска от измами и нередности 58 58 47 3