одобрен

Метаданни за Регистър на разрешенията за таксиметров превоз на територията на Столична община

Уникален идентификатор:  c8d72f85-0bc3-4350-9c65-2641d169b80c

Описание:

Метаданни за Регистър на разрешенията за таксиметров превоз на територията на Столична община

община превоз разрешения разрешителни столична такси таксиметров

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 13:55:15
  • Създаден от: svetla_arabadzhieva
  • Последна промяна: 2019-09-25 13:55:15

Метаданни за Регистър на разрешения за таксиметров превоз на територията на Столична община

Номер Показател Описание Тип на показателя
1 PorN Пореден номер Число
2 RazrNom Номер на разрешително Число
3 DataIzd Дата на идаване на разрешителното Дата
4 DataValidOt Нач. дата на валидност на разрешителното Дата
5 DataValidDo Кр. дата на валидност на разрешителното Дата
6 RegN ДКН на МПС (Регистрационен номер) Текст
7 MarkaModel Марка и модел на МПС Текст
8 Prevozvach Превозвач - наименование Текст
9 EIK ЕИК (БУЛСТАТ) на превозвача Текст
10 Status Статус (състояние) Текст