одобрен

Протоколи от първи тур

Уникален идентификатор:  c8d91a34-b9a8-4779-ac08-1c56181ee97b

избори кмет община общински съвет цик

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-11-25 15:21:00
  • Създаден от: yurukov
  • Последна промяна: 2018-11-29 01:01:16
  • Последно променил: migrate_data
Няма информация за показване