Набор от данни:  Регистър на даренията

одобрен

Регистър на даренията - 2019 год.

Уникален идентификатор:  c8fe0dca-2245-47c0-a0b1-95db49766f71

Описание:

2019 год.

дарения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 09:59:29
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2019-07-12 09:59:29

№ по ред

№ и дата на договора

Дарител

Вид на дарението

Воля на дарителя

Стойност на дарението

1 1 от 15.05.2019г. СНЦ "Център за местни и регионални политики" Вещ/ Маса-4 бр.; Стол-55 бр.; Бюро-6 бр.; Килим-7 бр.; Книжки-250 бр.; Играчки-81 бр.; Шкаф-16 бр. Да се използват за нуждите на детските градини на територията на Община Никола Козлево -
2 2 от 21.05.2019г. "БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ" ЕООД Пари Средствата да се използват за образователни дейности 250
3 3 от 09.07.2019г. БТК ЕАД Пари Подпомагане на спортните дейности, организирани от общината 3800