Набор от данни:  Регистър на даренията

одобрен

Регистър на даренията - 2019 год.

Уникален идентификатор:  c8fe0dca-2245-47c0-a0b1-95db49766f71

Описание:

2019 год.

дарения

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 09:59:29
  • Създаден от: petar_ivanov_dimitrov
  • Последна промяна: 2020-04-30 13:36:06
  • Последно променил: petar_ivanov_dimitrov

№ по ред

№ и дата на договора

Дарител

Вид на дарението

Воля на дарителя

Стойност на дарението

1 1 от 15.05.2019г. СНЦ "Център за местни и регионални политики" Вещ/ Маса-4 бр.; Стол-55 бр.; Бюро-6 бр.; Килим-7 бр.; Книжки-250 бр.; Играчки-81 бр.; Шкаф-16 бр. Да се използват за нуждите на детските градини на територията на Община Никола Козлево -
2 2 от 21.05.2019г. "БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ" ЕООД Пари Средствата да се използват за образователни дейности 250
3 3 от 09.07.2019г. БТК ЕАД Пари Подпомагане на спортните дейности, организирани от общината 3800
4 4 от 18.11.2019г. "ТЕТРАХИБ" АД Пари Благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" 500
5 5 от 26.11.2019г. "Камаджиев Милк" ЕООД Пари Благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" 400
6 6 от 09.12.2019г. "АГРОТЕХ ИМПЕКС" АД Пари Благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" 200
7 7 от 09.12.2019г. "Ешрефоглу" ООД Пари Благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" 300
8 8 от 09.12.2019г. "Фантастико" ЕООД Пари Благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" 100
9 9 от 10.12.2019г. "ДЕСКО КОМЕРС-СЛАВОВ" ЕООД Пари Благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" 150
10 10 от 10.12.2019г. "Еко Био Бри" ЕООД Пари Благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" 150
11 11 от 10.12.2019г. ПК "Зора" Пари Благотворителна кампания под надслов "Коледно вълшебство" 50