одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Февруари 2020 г.

Уникален идентификатор:  c947e3c1-bb1e-4a0d-bca9-11710cdea9f9

Описание:

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за 2020 г.

бюджет изпълнение община Кула отчет февруари

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 09:55:28
  • Създаден от: gabriela_ninkova
  • Последна промяна: 2020-03-13 09:55:28