одобрен

Регистър на издадени разрешителни за строеж 2019 год.

Уникален идентификатор:  c9684b48-564b-4ce2-85f5-6aa56a944ba4

Описание:

Регистър на издадени разрешителни за строеж 2019 год.

Издадени разрешения за строеж

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-07 16:25:13
  • Създаден от: yana_atanasova
  • Последна промяна: 2019-10-07 16:25:13

№ на разрешение за строеж

Издател

Възложител

Обект

Населено място

Местност

Квартал

УПИ

Пл.№

Влязло в сила на:

1 1/21.01.2019г. арх. П. Зафиров Община Средец Реконструкция на улици "Атанас Манчев", "Бенковски" и "Септемврийци" гр.Средец 2019/02/07
2 2/21.01.2019г. арх. П. Зафиров Община Средец Благоустрояване и обновяване на зелени площи за широко ползване с.Факия 25 I 7.02.2019г.
3 3/24.01.2019г. арх. П. Зафиров ********* Стопанска постройка за селскостопанска техника и прикачен инвентар с.Загорци 41 501.206 14.02.2019г.
4 4/31.01.2019г. арх. П. Зафиров Община Средец Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и градска среда. Реконструкция на улица "Христо Ботев" гр.Средец 14.02.2019г.
5 5/31.01.2019г. арх. П. Зафиров А1 България ЕАД : „Базова станция BGS0658.A (Golyama Maya) с честотен обхват 900MHz на А1 България ЕАД и Базова станция BS3528 (Road Sredets-Elhovo Telenor Colo) с честотен обхват 900MHz на „БТК“ ЕАД „ с.Росеново 63055.35.228 20.02,2019г.
6 6/07.02.2019г. арх. П. Зафиров *********** Ограда с.Драчево 27 XI 394 26.02.2019г.
7 7/21.02.2019г. арх. П. Зафиров Община Средец,********** Уличен водопровод гр.Средец 154 LVI 12.03.2019г.
8 8/21.02.2019g. арх. П. Зафиров ********** Склад за селскостопанска техника и готова продукция с.Драчево Край село 23604.41.144 12.03.2019г.
9 9/21.02.2019г. арх. П. Зафиров Община Средец Реконструкция на улица "Цвятко Радойнов" гр.Средец 11.03.2019г.
10 10/25.02.2019г. арх. П. Зафиров ********* Пристройка за разширение на работилница за PVC дограма със склад и паркинг с.Дебелт 32 XI 20273.501.469 14.03.2019г.
11 11/07.03.2019г. арх. П. Зафиров *********** Ограда с.Дюлево 51 III 409 26.03.2019г.
12 12/25.03.2019г. арх. П. Зафиров ************ Електронна везна 60т 18м с.Бистрец До село 04176.51.2 2019/04/11
13 13/01.04.2019г. арх. П. Зафиров ********* Автосервиз гр.Средец Долапски баир 1 III 110,111,112 2019/04/19
14 14/04.04.2019 арх. П. Зафиров Община Средец Реконструкция на улици "Панайот Хитов" гр.Средец 2019/04/23
15 15/04.04.2019 арх. П. Зафиров ********** Битов сграда с.Зорница Зад хамбара 31379.80.15 2019/04/23
16 16/04.04.2019 арх. П. Зафиров *********** Пристройка към жилищна сграда гр.Средец 116 VII
17 17/04.04.2019 арх. П. Зафиров А1 България ЕАД Преустройство на съществуваща GSM базова станция в GSM/UMTS базова станция на "MTEL" BGS.0025. A006 "DEBELT" с честотен обхват 900-2100 MHZ с.Дебелт жк.Металург 34 20273.501.512.3 2019/04/25
18 18/11.04.2019 арх. П. Зафиров Община Средец Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол на малки вратички/хандбал и ограда гр.Средец 109 III 2019/04/30
19 19/25.04.2019 арх. П. Зафиров ************* Допълващо застрояване-стопанска постройка гр.Средец 66 X 804 2019/05/15
20 20/02.05.2019 арх. П. Зафиров *********** ограда гр.Средец 149 IV 2090 2019/05/28
21 21/03.06.2019 арх. П. Зафиров Община Средец, Областно пътно управление II-етап –КСН от съединителни муфи до БКТП нов в УПИ III-30 кв.26 по ПРЗ на ТК „Божура“ и КСН от БКТП-нов до стълб №91 на ВЛ „Орфей“ в землището на гр.Средец и нов БКТП 20/0,4/0,231 kV-800 KVA в УПИ III-30 кв.26 по ПРЗ на ТК „Божура гр.Средец ТК "Божура" 2019/07/03
22 22/17.06.2019 арх. П. Зафиров ********** Второстепенна постройка -склад за инвентар гр.Средец 134 XIII 1979 2019/07/04
23 23/17.06.2019 арх. П. Зафиров ********** Основен ремонт на заварена сграда с подмяна на покрива За ремонт и поддържане на превозни средства гр.Средец "Кръста" 17974.100.2 2019/07/05
24 24/01.07.2019 арх. П. Зафиров ********* Допулващо застрояване-склад за инвентар с.Дюлево 49 VI 416 2019/07/17
25 25/04.07.2019 арх. П. Зафиров ********* Допълващо застрояване-стопанска постройка с.Дюлево 55 IV 477 2019/07/23
26 26/8.07.2019 арх. П. Зафиров А1 България ЕАД Преустройство на съществуваща приемо-предавателна станция BGS.0128. A006 "Starazha bair" с честотен обхват 900/1800/2100 MHZ на "А1 България" ЕАД и нова Приемо-предавателна станция “№5293 "Straja" na "Теленор България" ЕАД с.Факия 76039.100.2 2019/07/26
27 27/15.07.2019 арх. П. Зафиров ПК "Септември" гр.Средец и А1 България ЕАД Базова (приемо-предавателна) станция BGS0173.А000 "Sredetz nova" с честотен обхват 900/2100 MHz на "А1 България" ЕАД на покрива на сграда в имот 501.3000 по плана на гр.Средец гр.Средец 45 IV 2019/08/05
28 28/29.07.2019 арх. П. Зафиров Община Средец Реконструкция на тротоари на улици "Атанас Манчев" , "Бенковски" и "Септемврийци" в гр.Средец гр.Средец 2019/08/12
29 29/01.08.2019 арх. П. Зафиров *********** Реконструкция и пристройка на жилищна сграда гр.Средец 28 V 255 2019/08/19
30 30/12.08.2019 арх. П. Зафиров ********** Жилищна сграда гр.Средец 78 XXIII 1032 2019/08/30
31 31/05.09.2019 арх. П. Зафиров Община Средец Обществена тоалетна гр.Средец 27А I 2019/09/25
32 32/09.09.2019 арх. П. Зафиров БТК АД Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на БТК ЕАД №BS3722_А с.Дебелт 20273.501.514.4 2019/10/01
33 33/12.09.2019 арх. П. Зафиров *********** Реконструкция и преоборудване на съществуващата плодосушилня – сгради 3 и 4 гр.Средец 17974.47.4 2019/10/01
34 34/12.09.2019 арх. П. Зафиров ************** Лятна кухня и баня-тоалетна гр.Средец 97 XXV 1280 2019/10/04
35 35/12.09.2019 арх. П. Зафиров ************** навес с.Дюлево 49 V 419 2019/10/09
36 36/12.09.2019 арх. П. Зафиров ВИЛНО СЕЛИЩЕ БУКОВО ООД надстройка и пристройка на бивша работилница на МТС в КЪЩА ЗА ГОСТИ с.Голямо Буково 52029 2019/10/04
37 37/30.09.2019 арх. П. Зафиров Община Средец Основен ремонт на ул.“Гочо Кънев и ул.“В.Коларов“ от о.т.116 до о.т.117 /кръстовище с ул.“Т.павлов“/ в гр.Средец гр.Средец
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50