одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА

Уникален идентификатор:  c9cf0d6d-6a02-40ef-bbf2-c4d781410e54

Описание:

Информация за плащанията в СЕБРА - 04.02.2021

плащания себра КЗК

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-04 15:40:08
  • Създаден от: kstancheva
  • Последна промяна: 2021-02-04 15:40:08

Код

Описание

Брой

Сума

10 xxxx Издръжка 9 5433.18
Общо:  9 5433.18