одобрен

Средното годишно рентно плащане 2015

Уникален идентификатор:  c9da8b71-a8d1-4488-82ec-022c56384a29

Описание:

Средното годишно рентно плащане за землищата на Област Плевен за 2015

земеделие СРП

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-19 12:05:29
  • Създаден от: lyuben_petkov_stoyanov
  • Последна промяна: 2018-10-28 10:18:45
  • Последно променил: migrate_data

Община

Землище

ЕКАТТЕ

НТП ниви

НТП ливади

НТП пасища, мери

НТП лозови ТН

НТП овощни ТН

Никопол Асеново 00744 38 - 10 - -
Левски Асеновци 00761 40 9 9 - -
Левски Аспарухово 00802 38 9 9 - -
Долна Митрополия Байкал 02227 33 - 6 50 51
Никопол Бацова махала 02957 35 - 10 - -
Плевен Беглеж 03068 31 7 22 - 23
Белене Белене 03366 40 - 6 - -
Долна Митрополия Биволаре 03993 32 - 6 7 -
Долна Митрополия Божурица 05013 35 - 6 7 9
Левски Божурлук 05044 42 9 9 - -
Пордим Борислав 05493 42 21 10 - -
Плевен Бохот 05921 32 7 15 - -
Долна Митрополия Брегаре 06210 30 - 6 25 29
Кнежа Бреница 06375 45 - - - -
Гулянци Брест 06402 45 5 5 40 -
Червен бряг Бресте 06433 29 - 3 - -
Плевен Брестовец 06495 32 7 7 - 23
Плевен Бръшляница 06690 33 7 22 - 23
Плевен Буковлък 06999 34 7 22 - 23
Левски Българене 07274 42 9 9 - -
Долни Дъбник Бъркач 07524 25 10 10 20 -
Белене Бяла вода 07630 35 - 6 15 -
Левски Варана 10080 37 9 9 - -
Никопол Въбел 12365 36 12 10 - -
Пордим Вълчитрън 12601 43 21 10 - 35
Плевен Върбица 12752 37 7 7 25 20
Гулянци Гиген 14876 40 5 5 40 -
Гулянци Искър 14888 40 5 5 40 -
Червен бряг Глава 14934 27 - 2 - -
Долна Митрополия Горна Митрополия 16345 35 - 6 23 30
Долни Дъбник Горни Дъбник 16537 40 10 10 - -
Червен бряг Горник 16540 27 - 2 - -
Плевен Горталово 17258 30 7 7 - 20
Долна Митрополия Гостиля 17364 30 - 6 - -
Долни Дъбник Градина 17470 25 - 10 - -
Левски Градище 17556 42 9 9 - -
Плевен Гривица 17854 35 7 15 20 -
Гулянци Гулянци 18099 45 5 5 40 -
Никопол Дебово 20314 33 - 10 - -
Червен бряг Девенци 20383 29 - 2 - -
Белене Деков 20537 33 - 6 - -
Долна Митрополия Долна Митрополия 22215 40 - 6 40 -
Гулянци Долни Вит 22335 40 5 5 40 -
Долни Дъбник Долни Дъбник 22407 35 10 10 - -
Искър Долни Луковит 22438 40 - - - -
Никопол Драгаш войвода 23193 35 12 10 - -
Гулянци Дъбован 24308 40 5 5 40 -
Плевен Дисевица 24935 32 7 7 - -
Никопол Евлогиево 27019 35 - 10 - -
Кнежа Еница 27509 35 - - - -
Никопол Жернов 29310 32 - 10 - -
Гулянци Загражден 30199 40 5 5 40 -
Пордим Згалево 30590 42 21 10 30 -
Левски Изгрев 32531 42 9 9 - -
Пордим Каменец 35780 45 21 10 - 35
Пордим Катерица 36614 42 21 10 28 -
Кнежа Кнежа 37376 45 - - - -
Левски Козар Белене 37647 42 9 9 - -
Плевен Коиловци 37856 34 7 7 29 5
Червен бряг Койнаре 37863 33 - 2 - 25
Долна Митрополия Комарево 38145 30 - 6 50 25
Гулянци Крета 39712 40 5 5 40 -
Долна Митрополия Крушовене 40195 32 - 6 - 40
Долни Дъбник Крушовица 40213 45 10 10 - -
Белене Кулина вода 40573 35 15 6 15 -
Плевен Къртожабене 40974 30 7 15 - -
Плевен Къшин 41037 28 7 7 - -
Кнежа Лазарово 43044 35 - - - -
Плевен Ласкар 43147 28 7 7 - -
Левски Левски 43236 42 9 9 - -
Гулянци Ленково 43284 40 5 5 40 -
Червен бряг Лепица 43311 30 - 2 - -
Никопол Лозица 44152 33 - 10 25 -
Никопол Любеново 44536 34 12 10 10 -
Левски Малчика 46841 40 9 9 - -
Плевен Мечка 47963 32 7 22 25 -
Гулянци Милковица 48204 40 5 5 40 -
Никопол Муселиево 49415 36 12 10 - -
Плевен Николаево 51620 30 7 15 - 20
Никопол Никопол 51723 33 12 10 - -
Никопол Новачене 51932 36 12 10 - -
Левски Обнова 53089 42 9 9 - -
Пордим Одърне 53446 45 21 10 28 -
Плевен Опанец 53583 34 7 7 20 -
Долна Митрополия Ореховица 53655 34 - 6 38 20
Плевен Пелишат 55765 35 7 22 - 20
Искър Искър 55782 35 - - - -
Белене Петокладенци 56085 47 - 6 15 -
Долни Дъбник Петърница 56201 30 - 10 - -
Искър Писарово 56493 40 - - - -
Плевен Плевен 56722 34 7 7 22 20
Долна Митрополия Победа 56865 45 - 6 - -
Долна Митрополия Подем 57025 35 - 6 - -
Пордим Пордим 57772 43 21 10 - 35
Плевен Радишево 61426 26 7 15 - -
Червен бряг Радомирци 61580 35 - 2 - -
Червен бряг Ракита 61950 31 - 2 - -
Плевен Ралево 62116 30 7 7 - 23
Червен бряг Реселец 62503 29 - 2 - 20
Долна Митрополия Рибен 62596 33 - 6 40 38
Червен бряг Рупци 63361 30 - 9 - -
Долни Дъбник Садовец 65070 25 10 10 22 -
Никопол Санадиново 65320 37 12 10 - -
Долна Митрополия Славовица 67012 32 - 6 - 40
Плевен Славяново 67088 37 7 7 - -
Гулянци Сомовит 68045 40 5 5 40 -
Долна Митрополия Ставерци 68607 34 - 6 32 34
Искър Староселци 69095 35 - - - -
Левски Стежерово 69153 42 9 9 - -
Червен бряг Сухаче 70281 37 - 2 - -
Белене Татари 72117 45 - 6 - -
Червен бряг Телиш 72206 36 - 2 - -
Плевен Тодорово 72566 28 7 7 - -
Пордим Тотлебен 72881 43 21 10 - -
Левски Трънчовица 73345 39 9 9 35 -
Долна Митрополия Тръстеник 73359 35 - 6 50 35
Плевен Тученица 73523 28 7 7 - -
Плевен Търнене 73674 32 7 7 - -
Червен бряг Червен бряг 80501 32 - 2 - -
Никопол Черковица 80697 35 12 10 - -
Червен бряг Чомаковци 81551 33 - 2 - -
Гулянци Шияково 83394 40 5 5 40 -
Плевен Ясен 87597 36 7 7 - -