одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 г.

Уникален идентификатор:  cab3176b-d46f-4635-82e1-769c8af49058

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 10:53:32
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 10:53:32

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН
[μg/m³] (50 µg/m3)  
1 2 3 4 5 6
АИС "Възраждане" Русе 01.11.2018 г. 47,9 -
    02.11.2018 г. 32,7 -
    03.11.2018 г. 25,4 -
    04.11.2018 г. 39,6 -
    05.11.2018 г. 34,5 -
    06.11.2018 г. 60,0 1,200
    07.11.2018 г. 26,0 -
    08.11.2018 г. 39,7 -
    09.11.2018 г. 43,8 -
    10.11.2018 г. 47,2 -
    11.11.2018 г. 68,2 1,364
    12.11.2018 г. 69,6 1,392
    13.11.2018 г. 32,6 -
    14.11.2018 г. 41,2 -
    15.11.2018 г. 21,2 -
    16.11.2018 г. 26,8 -
    17.11.2018 г. 31,6 -
    18.11.2018 г. 46,4 -
    19.11.2018 г. 22,5 -
    20.11.2018 г. 24,8 -
    21.11.2018 г. 21,2 -
    22.11.2018 г. 30,0 -
    23.11.2018 г. 48,5 -
    24.11.2018 г. 40,6 -
    25.11.2018 г. 31,6 -
    26.11.2018 г. 38,3 -
    27.11.2018 г. 24,6 -
    28.11.2018 г. 18,9 -
29.11.2018 г. 23,0 -
30.11.2018 г. 39,0 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 330
Брой регистрирани превишения през месеца: 3
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 55
Средномесечна концентрация: 36,58
Времеви обхват: 98,8%
ДОАС с-ма 23,6 -
01.11.2018 г.
"Профсъюзи" Силистра
    02.11.2018 г. 12,6 -
    03.11.2018 г. 13,6 -
    04.11.2018 г. 17,2 -
    05.11.2018 г. 21,2 -
    06.11.2018 г. 19,6 -
    07.11.2018 г. 12,1 -
    08.11.2018 г. 21,7 -
    09.11.2018 г. 25,7 -
    10.11.2018 г. 14,6 -
    11.11.2018 г. 15,7 -
    12.11.2018 г. 12,0 -
13.11.2018 г. 12,6 -
    14.11.2018 г. 5,8 -
    15.11.2018 г. 11,0 -
  16.11.2018 г. 12,0 -
    17.11.2018 г. 12,9 -
    18.11.2018 г. 21,6 -
    19.11.2018 г. 3,7 -
    20.11.2018 г. 19,1 -
    21.11.2018 г. 10,7 -
    22.11.2018 г. 14,4 -
    23.11.2018 г. 27,8 -
    24.11.2018 г. 16,8 -
    25.11.2018 г. 15,6 -
    26.11.2018 г. 20,2 -
    27.11.2018 г. 8,9 -
28.11.2018 г. 20,2 -
29.11.2018 г. 8,3 -
30.11.2018 г. 10,4 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 334
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 1
Средномесечна концентрация: 15,39
Времеви обхват: 100%