одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета в Община Мирково

Уникален идентификатор:  cb2fff2c-e30d-4ce8-ae08-a0cb6586c64c

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-02 15:51:00
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:07:23
  • Последно променил: migrate_data
Страница 1 от 3
РЕГИСТЪР
НА ДОМАШНИТЕ И БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА В ОБЩИНА МИРК ОВО

№ ПО РЕ Д СОБСТВЕНИК -
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ АДРЕС НА СОБСТВЕНИКА
ДАННИ ЗА КУЧЕТО – ИМЕ,
ВЪЗРАСТ ПОРОДА, ПОЛ ВИД
домашно/ловно 1
2
3
4
5
1.
Иван Радов Дринчев

с.Мирково, ул.“Поп Недельо“ № 17

Томи
– 1 г. и 5 м., овчарско,
мъжки пол
домашно

2.
Мария Николова Стаменова

с.Мирково,ул.“Ал. Стамболийски“ №48

Чочко
– 5 г., болонка, мъжки пол

домашно

3.
Нина Димова Харалампиева

с.Мирково, ул.Д.Дебелянов“ № 3

1. Шугара
– 2 г.,
женски,средноазиатски
2. Миша – 8 г., мъжки пол, мелез
домашно

4.
Анастасийка Петрова Шопова

с.Мирково,ул.“Георги Бенковски“ № 5

Алекс
– мъжки пол, мелез

домашно

5.
Георги Танов Узунов

с.Мирково, ул.Никола Петков“ № 9

Памела
– 2г. и 9 м., женски пол

домашно

6.
Недка Георгиева Събева

с.Мирково, ул.Петър Мечкаров“ № 12

Рекс
– 1 г., каракачанка, пъжки
пол
домашно

7.
Ирена Петрова Гьорева

с.Мирково, ул.“Филип Тотю“ №12

Ричи
– 2 г., овчарка, женски пол

домашно

8.
Павел Стефанов Македонски

с.Мирково,
ул.“Орешака“ №12

Рекс
– 5 г.,мъжки пол

домашно

9.
Христина Петрова Кенанова

с.Мирково, ул.“Христо Нончев“ № 7

Джеки
– 1 г., пинчер, мъжки пол

домашно

10.

Еленка Тодорова Кренева

с.Мирково, ул.“Поп Недельо“ №28

Рая
-2 г.,болонка, женски пол

домашно

11.

Силвия Борисова Коленцова

с.Мирково, ул.“Крайречна“ №4

1. Берга
– 2 г., кавказка овчарка,
женски пол
2. Вальо, Бъг и Мечо – 7 месечни,
кавказки овчарки
домашно

Страница 2 от 3

12.

Николай Венциславов Коленцов
с.Мирково, ул.“Крайречна“ №4

Том
– 3,5 г., кавказка овчарка,
мъжки пол
домашно

13.

Александър Стоянова Карагеоргиева
с.Мирково, ул.“Филип Тотю“ № 3

Боби
– 2 г., мъжки пол

домашно

14.

Наследници на Ганчо Симеонов Биков
с.Мирково, ул.“Захари Стоянов“ № 10

Хера
– 3 г., женски пол

домашно

15.

Петрана Димитрова Велкова

с.Мирково, ул.“Стара планина“ № 12

Роки
– 1 г., пудел
– бял, мъжки
пол
домашно

16.

Василка Савова Николова

гр.София, ж.к.Дружба, бл.55, вх.В, ет.4, ап.64
Бари
– 8 г., смесоно, св.жълт, къс
косъм, мъжко пол
домашно

17.

Мария Стоянова Шопова

с.Мирково,
ул.“Ручей“ № 14

Бък
– 3 г., кавказка овчарка

домашно

18.

Георги Николов Карагеоргиев
с.Мирково, ул.“Филип Тотю“ № 5

Мечо
– канадски вълк, мъжки
пол
домашно

19.

Искра Иванова Каменовска

с.Мирково, ул.“Ал.Стамболийски“ № 48
Джими
– 10 м., германски брак,
тъмнокафяв, мъжки пол
домашно

20.

Елена Ангелова Сандулова

Гр.София, ул.“Шипченски проход“ 21, бл.6, ап.42, вх.В
Кари
– 6 м., хъски, женски пол

домашно

21.

Георги Захариев Събев

с.Мирково, ул.“Д. Дебелянов“ № 2

Цезар
– 2 м., хъски, мъжки пол

домашно

22.

Калинка
Петрова Недева

с.Мирково, ул.“Поп Недельо“ № 21

Мургана
– 6 г., черен цвят,
кастрирано, женски пол
домашно

23.

Стефка Недельова Горгорова

с.Мирково, ул.“Опълченска“ № 41

Сиги
– 1,5 г., женски пол

домашно

24.

Георги Владимиров Воденичаров
с.Мирково, ул.“
Панайот Хитов“ № 7

Джина
– 3 г., порода смесена

домашно

25.

Анка Георгиева Илиева

с.Мирково, ул.“Опълченска“ № 86

Арон
– 3 г., българска овчарка,
бяло и черно, мъжки пол
домашно

26.

Ани Емилова Георгиева

с.Мирково, ул.“Димитър Стоянов“ № 5

Барон
– 2 г., сибирско хъски,
мъжки пол
домашно

Страница 3 от 3

27.Нонка Петрова Данкина

с.Мирково, ул.“Поручик Неделчо Бончев“ № 6
Бъди
– 4 м., с бели петна на
гърдите и лапите, мъжки пол
домашно

28.

Александър Иванов Маслев

с.Мирково, ул.“Опълченска“ № 7

Рени
– 1г.,
кангал, с отрязани
уши, женски пол
домашно

29.

Нели Петрова Кенанова

с.Мирково, ул.“Христо Нончев“ № 7

Макс
– 4 г., немска овчарка

домашно

30.

Петър Павлов Кенанов

с.Мирково, ул.“Христо Нончев“ № 7

Цура
– 5 г., Вера
– 5 г., Кубрат
– 3
г.
домашно

31.

Ангел
Лилянов Василев

с.Мирково, ул.“Червен камък“

Руми
– 5 г., женско с чип №
100134000001772/31.10.16г.
домашно

32.

Михаил Димитров Чивийски

с.Буново

Вера
– 1 г., лудогорско гонче

Лов
но

33.

Дако Найденов Мечкаров

С. Бенковски

Армана
– 7 г.

домашно

34.

Биляна
Йорданова Стоева

С. Мирково, ул. „Васил Левски” №40

Джери
– 12 г./мъжко/

Вяра – 9 г. /женско/
Сара – 2 г. /женско/
Бурак – 3 г. /мъжко/
Мери – 14 г. /женско/
Майра – 3 г. /женско/

Домашно
35.

Димитър Христов Несторов

С. Мирково, ул. „Опълченска“ №47

Ахил
– 2 г. /мъжко/, Кангал

Домашно

36.

Борис Емилов Йотин

С. Мирково, ул. „Васил Левски” №19

Тъпчо
– 12 г. /мъжко/, Гонче

Ловно

37.

Емил Борисов Йотин

С. Мирково, ул. „Васил Левски” №19

Тигър
– 6 г. /мъжко/, полубарак
-
гонче
Ловно