одобрен

SEBRA-MF-2020-01-28

Уникален идентификатор:  cb440075-23fe-4afd-924d-1d653afd929f

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-29 12:28:36
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-29 12:28:36

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 28.01.2020 - 28.01.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 327 1099753.87
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 47 29172.3
10 xxxx Издръжка 102 424444.55
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  480 1553370.72
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 28.01.2020 - 28.01.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  2 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 28.01.2020 - 28.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 325 842863.5
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 33 27537.7
10 xxxx Издръжка 1 11229.95
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  361 881631.15
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 28.01.2020 - 28.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 256810.49
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14 1634.6
10 xxxx Издръжка 41 12939.68
Общо:  56 271384.77
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 28.01.2020 - 28.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 79.88
10 xxxx Издръжка 3 827.76
Общо:  4 907.64
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 28.01.2020 - 28.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 56 398447.16
Общо:  56 398447.16
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 28.01.2020 - 28.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1000
Общо:  1 1000