одобрен

Бюджет 2016

Уникален идентификатор:  cbd96ae8-ff7f-4a35-85ba-c81285627947

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-22 11:01:58
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-12 07:46:53
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

h

k

i

j

k

h

i

j

k

a

b

c

d

e

f

f

f

f

print

i

j

125 10-07 здравно-осигур.вноски за други категории осигурени лица 0 1
130 13-00 Имуществени и други местни данъци : 0 523,000 0 523,000 1
135 13-01 данък върху недвижими имоти 225,000 225,000 1
140 13-02 данък върху наследствата 0 1
145 13-03 данък върху превозните средства 225,000 225,000 1
13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 70,000 70,000 1
150 13-08 туристически данък 3,000 3,000 1
160 14-00 Данък върху добавената стойност 0 0 0 0 1
165 14-01 данък върху добавената стойност при сделки в страната 0 1
170 14-02 данък върху добавената стойност при внос 0 1
175 15-00 Акцизи 0 0 0 0 1
180 15-01 акциз при сделки в страната 0 1
185 15-02 акциз при внос 0 1
16-00 Данък върху застрахователните премии 0 1
200 17-00 Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане: 0 0 0 0 1
205 17-01 данък върху представителните разходи 0 1
210 17-02 данък върху социалните разходи, предоставяни в натура 0 1
215 17-03 данък върху разходите за превозни средства 0 1
225 17-06 окончателни данъци върху залози за хазартни игри и хазартни съоръжения 0 1
226 17-07 данък върху дейността от опериране на кораби 0 1
227 17-09 данък върху приходите на бюджетните предприятия 0 1
231 18-00 Такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 1
235 19-00 Мита и митнически такси: 0 1
255 20-00 Други данъци 1,000 1,000 1
265 24-00 Приходи и доходи от собственост 0 548,500 0 548,500 1
Показва 51 до 76 от общо 4013 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте