одобрен

Бюджет 2016

Уникален идентификатор:  cbd96ae8-ff7f-4a35-85ba-c81285627947

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-22 11:01:58
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-12 07:46:53
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

h

k

i

j

k

h

i

j

k

a

b

c

d

e

f

f

f

f

print

i

j

580 47-43 получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни програми 0 1
585 47-44 получени чрез финансови институции текущи трансфери от КФП по международни програми 0 1
590 47-45 получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни програми 0 1
595 47-49 получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни програми 0 1
600 47-51 получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни програми 0 1
605 47-52 получени чрез финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни програми 0 1
610 47-53 получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни програми 0 1
615 47-59 получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни програми 0 1
575 48-00 Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) 0 0 0 0 1
580 48-10 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-) 0 1
585 48-20 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз (-) 0 1
590 48-30 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-) 0 1
595 48-40 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-) 0 1
600 48-50 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-) 0 1
605 48-60 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-) 0 1
610 48-70 разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-) 0 1
615 48-80 разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-) 0 1
620 99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ 0 4,178,182 0 4,178,182 1
1
1
1
1
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ 1
за периода от до 1
1/1/2016 12/31/2016 1
Показва 151 до 176 от общо 4013 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте