одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 24.03.2020

Уникален идентификатор:  cbdadea8-e5ba-43b0-bcb4-ebcd58e8a19a

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-25 08:47:57
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-03-25 08:47:57

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 173 1274941.65
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 98 53327.88
10 xxxx Издръжка 181 67807.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10 17555
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 9655.2
88 xxxx Средства на разпореждане 16 8560.29
90 xxxx Възстановени приходи 1 2400
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 15 247.95
98 xxxx Други операции в БНБ 75 -226883.79
Общо:  570 1207612.01
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 0
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  12 0
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 9655.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5 247.95
Общо:  6 9903.15
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 767.12
Общо:  2 767.12
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 240
Общо:  1 240
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -169
Общо:  1 -169
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 13.5
Общо:  1 13.5
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -141
Общо:  1 -141
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 160.8
Общо:  2 160.8
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 222.06
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -12
Общо:  3 210.06
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 8600
10 xxxx Издръжка 1 2500
Общо:  2 11100
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-РЕГИОН ( 0170230008 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2171.64
90 xxxx Възстановени приходи 1 2400
Общо:  2 4571.64
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -80
Общо:  1 -80
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 107.86
Общо:  1 107.86
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 22298.55
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 253
10 xxxx Издръжка 5 1822.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 300
88 xxxx Средства на разпореждане 1 651.6
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -10249.27
Общо:  22 15076.85
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 77373.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 300
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -10330
Общо:  15 67343.28
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 26845.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 195
10 xxxx Издръжка 10 4418.29
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -1181
Общо:  17 30278.15
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 59874.3
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 1430
10 xxxx Издръжка 13 1555.12
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -17885
Общо:  27 44974.42
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 60511.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 10
10 xxxx Издръжка 6 1685.45
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2758.58
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1760
Общо:  21 63205.22
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1668.33
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1240.96
Общо:  4 2909.29
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40 130302.81
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 15 2688.84
10 xxxx Издръжка 19 4162.54
88 xxxx Средства на разпореждане 4 729.9
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -2705.8
Общо:  79 135178.29
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 82703.81
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8 3423.36
10 xxxx Издръжка 2 301.32
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 9900
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -634.88
Общо:  22 95693.61
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 340
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -14424.11
Общо:  5 -14084.11
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 22869.19
10 xxxx Издръжка 4 886.72
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1183.18
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -23498
Общо:  24 1441.09
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 36458.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 235
10 xxxx Издръжка 15 3131.7
88 xxxx Средства на разпореждане 1 236.68
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -2323.97
Общо:  27 37737.69
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -4141.33
Общо:  2 -4141.33
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 70456.02
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 6360.76
10 xxxx Издръжка 12 3229.02
88 xxxx Средства на разпореждане 2 358.8
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -6917.22
Общо:  26 73487.38
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 38306.96
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 325.2
10 xxxx Издръжка 4 5443.17
98 xxxx Други операции в БНБ 7 -11092.74
Общо:  21 32982.59
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 278366.99
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 30 25289.18
10 xxxx Издръжка 12 4594.23
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1400.59
98 xxxx Други операции в БНБ 6 -16859.7
Общо:  64 292791.29
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 200
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 495
Общо:  2 695
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 69.11
10 xxxx Издръжка 4 819.6
98 xxxx Други операции в БНБ 6 -25099.94
Общо:  11 -24211.23
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 31.45
10 xxxx Издръжка 4 698.77
Общо:  5 730.22
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 18416.38
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 104.71
10 xxxx Издръжка 3 410.98
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -10845.52
Общо:  9 8086.55
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -384.86
Общо:  1 -384.86
РЕГИОН - СОФИЯ-ГРАД ( 017122**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
РЕГИОН - СОФИЯ-ОБЛАСТ ( 017123**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1106.32
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 6860
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -34136.36
Общо:  11 -26170.04
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 9448.13
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -85.8
Общо:  2 9362.33
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 160
Общо:  1 160
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -8179
Общо:  1 -8179
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 52359.57
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 1752
10 xxxx Издръжка 4 552.98
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -8956.64
Общо:  17 45707.91
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6544.98
10 xxxx Издръжка 1 1940
Общо:  2 8484.98
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 201.54
Общо:  1 201.54
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ ( 0172090008 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 11092.51
10 xxxx Издръжка 1 488.4
Общо:  2 11580.91
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 472.99
Общо:  1 472.99
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -5384.56
Общо:  1 -5384.56
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -8663.29
Общо:  1 -8663.29
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 7766.84
Общо:  15 7766.84
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 131.99
Общо:  1 131.99
НИМХ ( 017236**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 33250.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 281.57
10 xxxx Издръжка 2 98.69
Общо:  23 33630.34
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 62104.15
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 6935.69
10 xxxx Издръжка 4 1067.4
Общо:  10 70107.24
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 31326.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 2061.14
Общо:  5 33387.51
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 973.97
10 xxxx Издръжка 2 204.63
Общо:  6 1178.6
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Монтана ( 0172520006 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 23744.44
10 xxxx Издръжка 1 285
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -742.8
Общо:  3 23286.64
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Разград ( 0172570007 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 22258.97
Общо:  1 22258.97
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 585.19
Общо:  8 585.19
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 462.3
Общо:  3 462.3
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 21395.83
10 xxxx Издръжка 3 1297.74
Общо:  4 22693.57
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 55970.18
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 708.46
Общо:  5 56678.64
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ямбол ( 0172680004 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 21396.89
Общо:  1 21396.89