одобрен

SEBRA-MF-2019-06-07

Уникален идентификатор:  cbe242ad-779c-4f79-94af-927e4fbbef8f

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:47:52
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:47:52

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 07.06.2019 - 07.06.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 135 299 067,90 лв.
10 xxxx Издръжка 244 218 853,44 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1 500,00 лв.
Общо:  380 519 421,34 лв.
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 61 64 802,90 лв.
Общо:  61 64 802,90 лв.
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 798,00 лв.
Общо:  1 798,00 лв.
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 3 430,00 лв.
10 xxxx Издръжка 46 131 556,58 лв.
Общо:  56 134 986,58 лв.
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 7 550,00 лв.
10 xxxx Издръжка 7 3 280,40 лв.
Общо:  18 10 830,40 лв.
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 53 223 285,00 лв.
10 xxxx Издръжка 190 83 218,46 лв.
Общо:  243 306 503,46 лв.
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1 500,00 лв.
Общо:  1 1 500,00 лв.