одобрен

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в област Велико Търново

Уникален идентификатор:  ccb9ebe2-6b44-4c36-a911-e2295a869b5d

здравеопазване извънболнична помощ лечебни заведения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-06-25 10:56:52
  • Създаден от: mkoevska
  • Последна промяна: 2020-06-25 10:56:52