одобрен

SEBRA_20.05.20

Уникален идентификатор:  ccdf158b-b6ea-4d03-8a02-685081c03984

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-21 16:16:14
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-05-21 16:16:14

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 543.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 710.43
10 xxxx Издръжка 193 141681.85
18 xxxx Други разходи 1 97
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 1306.04
Общо: 201 144338.51
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 32 53944.12
Общо: 32 53944.12
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 469.49
Общо: 3 469.49
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 55.22
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 155.34
Общо: 4 210.56
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2306.79
Общо: 7 2306.79
ОДЗ Русе ( 0220180007 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 260.81
Общо: 3 260.81
ОДЗ Силистра ( 0220190005 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 21 8235.7
18 xxxx Други разходи 1 97
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 1150.7
Общо: 26 9483.4
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 504
Общо: 1 504
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1661.19
Общо: 3 1661.19
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 5105.63
Общо: 8 5105.63
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 183.23
Общо: 3 183.23
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 5994.22
Общо: 4 5994.22
ИАГ ( 022100**** ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 21 4152.3
Общо: 21 4152.3
БАБХ ( 022250**** ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 543.19
10 xxxx Издръжка 27 6322.76
Общо: 28 6865.95
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1215.43
Общо: 4 1215.43
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 2989.61
Общо: 11 2989.61
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 691.99
Общо: 6 691.99
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 710.43
10 xxxx Издръжка 30 36331.4
Общо: 31 37041.83
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 11254.95
Общо: 5 11254.95
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 20.05.2020 - 20.05.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 3.01
Общо: 1 3.01
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )