одобрен

Регистър разрешения за строеж - 2018 г.

Уникален идентификатор:  cce37069-c7a6-425d-a5f1-f3198f5b3f87

Описание:

Регистър на издадените разрешения за строеж през 2018 година в Община Грамада

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-03 11:56:59
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2019-12-03 11:56:59

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2018 ОБЩИНА ГРАМАДА

ДАТА НАСЕЛЕНО МЯСТО ВЪЗЛОЖИТЕЛ УПИ КВАРТАЛ; ЗЕМЛИЩЕ СТРОЕЖ - НАИМЕНОВАНИЕ КАТЕГОРИЯ - съгл. Чл.137 от ЗУТ
1 2018/06/21 гр.Грамада Община Грамада Рехабилитация и доизграждане на водопроводна мрежа в гр. Грамада, общ.Грамада, обл.Ви- дин; участък 1,2,3 и 4 3-та
2. 2018/08/03 гр.Грамада К.Кръстев Теленор България ЕАД ПИ17645 182.64 По КК на гр. Грамада Преустройство на базова стан- ция №5539хна "Теленор Бълг." ЕАД находяща се в ПИ с инд.№ 17645.181.64 по КК на гр.Гра- мада 3-та
3. 03/20.12. 2018 гара Срацимир "АГРОФАВОРИТ" ЕООД УПИ І -33 кв.14 гара Срацимир Складова база за селскостопа- нска техника подобект :склад за селскостопанска техника на- ходящ се в УПИ І - 33 кв.14, гара Срацимир, община Грамада 5- та