одобрен

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци

Уникален идентификатор:  cd1520c5-eac2-4383-8818-bbedab5e2eb6

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-09 13:44:45
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-09 13:44:45

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДАДЕНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ

на
Инсталация за сепариране (предварително третиране) на битови отпадъци
Инсталация за сепариране (предварително третиране) на битови отпадъци