одобрен

Регистър на договорите за отдаване под наем на земеделски земи – община Ботевград

Уникален идентификатор:  cd2a468b-c30f-4f36-9d02-40e6de04eec1

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-06 17:03:23
  • Създаден от: jordanbedrinov
  • Последна промяна: 2019-10-06 17:03:23

Наемател

Землище

№ на имота

Местност

НТП

Площ

Категория

Срок на действие

1.        М. К. Ралчовска Ботевград 05815.22.304 Конаревец Ливада 81,451 IX 12.02.2015г.-
12.02.2020г.
М. К.Ралчовска Ботевград 05815.22.307 Конаревец ливада 70,268 VI 12.02.2015г.-
12.02.2020г.
2 Г. И. Стилиянов Врачеш 233065 Краището ливада 1.911 01.10.2016г-
30.09.2021г
Г. И.Стилиянов Врачеш 233078 Краището ливада 6.413 01.10.2016г-
30.09.2021г
Г. И. Стилиянов Врачеш 20009 Бончовски Пасище мера 109.532 ІХ 01.10.2016г-
раздол 30.09.2021г
Г. И. Стилиянов Врачеш 20022 - Пасище мера 73.682 ІХ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Г. И. Стилиянов Врачеш 22010 Байчово Пасище мера 35.262 ІХ 01.10.2016г-
орниче 30.09.2021г
3 М. С. Захариева Врачеш 232104 Извора пасище 1.744 VI 01.10.2016г-
30.09.2021г
М. С.Захариева Врачеш 222060 Калния дол ливада 1.062 IV 01.10.2016г-
30.09.2021г
М. С. Захариева Врачеш 228017 Стръмната стран ливада 1.997 VI 01.10.2016г-
30.09.2021г
М. С.Захариева Врачеш 228031 Черновъртия дол ливада 3.274 VI 01.10.2016г-
30.09.2021г
М. С.Захариева Врачеш 235027 Самоковището пасище с храсти 8.367 VI 01.10.2016г-
30.09.2021г
М. С.Захариева Врачеш 235059 Майов дол пасище с храсти 1.947 VI 01.10.2016г-
30.09.2021г
М. С.Захариева Врачеш 18072 Менджииска чукла Пасище, мера 24.556 ІХ 01.10.2016г-
30.09.2021г
4 Г. П.Захариев Врачеш 192013 - Пасище, мера 41.764 Х 01.10.2016г-
30.09.2021г
Г. П. Захариев Врачеш 192009 - Пасище,мера 188.084 VIII 01.10.2016г-
30.09.2021г
5 И.Д. Бабински Трудовец 242299 Бистрица Пасище, мера 3.341 V 01.10.2016г-
30.09.2021г
6 И.П. Вутов Трудовец 43001 Пеювица ливада 2.22 Х 01.10.2016г-
30.09.2021г
И. П. Вутов Трудовец 43002 Пеювица ливада 2.547 Х 01.10.2016г-
30.09.2021г
И. П. Вутов Трудовец 43003 Пеювица ливада 1.753 Х 01.10.2016г-
30.09.2021г
И. П. Вутов Трудовец 43005 Пеювица ливада 2.644 Х 01.10.2016г-
30.09.2021г
И. П. Вутов Трудовец 43006 Пеювица ливада 4.724 Х 01.10.2016г-
30.09.2021г
И. П. Вутов Трудовец 43010 Пеювица ливада 7.937 Х 01.10.2016г-
30.09.2021г
И. П. Вутов Трудовец 43011 Пеювица ливада 6.985 Х 01.10.2016г-
30.09.2021г
И. П. Вутов Трудовец 43012 Пеювица ливада 0.297 Х 01.10.2016г-
30.09.2021г
И. П. Вутов Трудовец 44010 Бистрица ливада 11.294 V 01.10.2016г-
30.09.2021г
И. П. Вутов Трудовец 44031 Бистрица ливада 0.871 V 01.10.2016г-
30.09.2021г
7 ЕТ”Стефан Пелов” Скравена 66020 Медвен Пасище, мера 265.559 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
ЕТ”Стефан Пелов” Скравена 66025 Циганска падина Пасище, мера 108.126 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
ЕТ”Стефан Пелов” Скравена 66073 Медвен Пасище, мера 0.433 01.10.2016г-
30.09.2021г
ЕТ”Стефан Пелов” Скравена 66076 Корията Пасище, мера 3.319 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
ЕТ”Стефан Пелов” Скравена 66058 Медвен Пасище, мера 6.462 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
8 Н. П. Балъкова Боженица 39028 Конарника ливада 2.11 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 39032 Конарника ливада 10.705 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 39036 Конарника ливада 5.557 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 39051 Конарника ливада 4.348 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 39052 Конарника ливада 24.23 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 41033 Конарника ливада 3.955 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 41067 Конарника ливада 15.269 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 68099 Дарков рът Ливада 6.768 Х 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П.Балъкова Боженица 81006 Върха ливада 1.434 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 81008 Върха ливада 0.724 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 81009 Върха ливада 0.808 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 81044 Върха ливада 6.432 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 101022 Голямата ливада ливада 6.519 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н.П. Балъкова Боженица 101074 Голямата ливада ливада 8.442 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 225002 Славка ливада 33.245 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 38001 Добравата Ливада 8.523 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 38005 Добравата Ливада 16.534 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 41087 Конарника Пасище мера 13.163 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Н. П. Балъкова Боженица 41096 Конарница Ливада 3.775 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
9 „БИ ВИ ТРЕЙД”ЕООД Ботевград 05815.40.125 Темуша Пасище 158.213 Х 01.10.2016г-
30.09.2021г
БИ ВИ ТРЕЙД”ЕООД Ботевград 05815.79.56 Сухо ливаде Пасище 174.527 ІХ 01.10.2016г-
30.09.2021г
БИ ВИ ТРЕЙД”ЕООД Врачеш 25003 - Пасище мера 01.10.2016г-
34.241 V 30.09.2021г
„БИ ВИ ТРЕЙД”ЕООД Врачеш 25004 - Пасище мера 01.10.2016г-
27.722 ІХ 30.09.2021г
БИ ВИ ТРЕЙД”ЕООД Новачене 35009 Литаковското Пасище мера 90.988 ІХ 01.10.2016г-
30.09.2021г
БИ ВИ ТРЕЙД”ЕООД Новачене 620001 Байов свин Пасище мера 265.703 ІХ 01.10.2016г-
30.09.2021г
„БИ ВИ ТРЕЙД”ЕООД Новачене 626001 Добрина чукла Пасище мера 881.554 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
БИ ВИ ТРЕЙД”ЕООД Новачене 628001 Медвен Пасище мера 392.681 ІХ 01.10.2016г-
30.09.2021г
10 Я. Г.Тилкова Рашково 51010 Лицето Пасище, мера 25.999 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Я. Г.Тилкова Рашково 51088 Арто Пасище, мера 14.289 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Я. Г. Тилкова Рашково 51171 Лаката Пасище, мера 41.242 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
Я. Г.Тилкова Рашково 51172 Лаката Пасище, мера 27.519 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2021г
11 П. В.Николова Литаково 72172 Шавара ливада 4.965 ІV 01.10.2016г-
30.09.2021г
П. В.Николова Литаково 72201 Шавара ливада 18.876 ІV 01.10.2016г-
30.09.2021г
П. В.Николова Литаково 72221 Шавара ливада 14.164 ІV 01.10.2016г-
30.09.2021г
П. В. Николова Литаково 108006 Татнишова падина ливада 1.071 V 01.10.2016г-
30.09.2021г
П. В.Николова Литаково 108007 Татнишова падина ливада 10.262 V 01.10.2016г-
нов 108014 4.387 30.09.2021г
12 П. Г. Петков Литаково 107003 - Пасище мера 35.256 01.10.2016г-
30.09.2021г
13 М. К.Ралчовска Врачеш 226107 Ивановски хан ливада 1.498 01.10.2016г-
30.09.2021г
М. К. Ралчовска Врачеш 230020 Ивановски хан пасище 0.501 VI 01.10.2016г-
30.09.2021г
М. К. Ралчовска Врачеш 230031 Ивановски хан пасище 0.5 VI 01.10.2016г-
30.09.2021г
М. К.Ралчовска Врачеш 230033 Ивановски хан пасище 2.302 VI 01.10.2016г-
30.09.2021г
М. К.Ралчовска Врачеш 230034 Ивановски хан пасище 2 VI 01.10.2016г-
30.09.2021г
М. К.Ралчовска Врачеш 230024 Ивановски хан ливада 2.259 VI 01.10.2016г-
30.09.2021г
14 С.И. Бончева Ботевград 05815.18.109 Сухо ливаде пасище 56.276 ІХ 01.10.2016г-
30.09.2021г
С. И. Бончева Ботевград 05815.18.110 Сухо ливаде ливада 52.448 01.10.2016г-
30.09.2021г
С. И. Бончева Ботевград 05815.24.215 Стойновец пасище 8.517 ІV 01.10.2016г-
30.09.2021г
15 „Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.14.2 Витковска падина Ов.градина 0.252 VI 01.10.2016г-
30.09.20191г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.14.192 Витковска падина Нива 0.168 VI 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.18.28 Сухо ливаде Нива 2.016 IX 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.18.79 Сухо ливаде Нива 0.356 IX 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.18.80 Сухо ливаде Нива 0.592 IX 01.10.2016г-
30.09.20191г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.18.81 Сухо ливаде Нива 0.393 IX 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.22.252 Конаревец Нива 0.128 VI 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.29.3 Тръстеник Нива 0.841 IV 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.32.202 Мацарка Изост. нива 0.653 V 01.10.2016г-
30.09.20191г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.32.219 Мацарка Нива 2.74 V 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.32.220 Мацарка Нива 1.32 V 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.35.60 Обчова бара Нива 0.659 V 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.40.29 Темуша Нива 0.475 X 01.10.2016г-
30.09.20191г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.40.56 Темуша Нива 3.78 X 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.40.58 Темуша Нива 3.275 X 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.40.69 Темуша Нива 0.11 X 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.40.71 Темуша Нива 0.335 X 01.10.2016г-
30.09.20191г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.44.31 Рудешкш дол Нива 0.5 V 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.44.41 Рудешкш дол Нива 0.187 V 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.54.28 Широко ливаде Нива 0.924 IV 01.10.2016г-
30.09.2019г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.56.37 Трънливия път Нива 0.495 V 01.10.2016г-
30.09.20191г
„Сортови семена 99” ООД Ботевград 05815.64.92 Широко ливаде Нива 0.474 VI 01.10.2016г-
30.09.2019г
16 С. И. Бончева Ботевград 05815.28.401 Белата кал Храсти 18.48 VІІІ 01.10.2016г-
30.09.2019г
С. И. Бончева Ботевград 05815.26.303 Белата кал Изост.тр.нас. 4.214 IX 01.10.2016г-
30.09.2019г
С. И. Бончева Ботевград 05815.26.301 Белата кал Изост.тр.нас 3.83 IV 01.10.2016г-
30.09.20191г
17 ЕТ „Стефан Пелов” Скравена 165003 Церовица Изоставена нива 31.734 VI 01.10.2016г-
30.09.2019г
18 О. П. Марков Радотина 46093 Дръстила Нива 2.505 VII 17.10.2016г.-
01.10.2019г
О. П. Марков Радотина 46071 Дръстила Нива 1.978 VII 17.10.2016г.-
01.10.2019г
О. П. Марков Радотина 46073 Дръстила Нива 1.535 VII 17.10.2016г.-
01.10.2019г
О. П. Марков Радотина 46081 Дръстила Нива 1.781 VII 17.10.2016г.-
01.10.2019г
О. П. Марков Радотина 46102 Дръстила Нива 0.543 VII 17.10.2016г.-
01.10.2019г
О. П. Марков Радотина 46103 Дръстила Нива 0.467 VII 17.10.2016г.-
01.10.2019г
О. П. Марков Радотина 46104 Дръстила Нива 0.947 VII 17.10.2016г.-
01.10.2019г
О. П. Марков Радотина 46105 Дръстила Нива 0.086 VII 17.10.2016г.-
01.10.2019г
О.П. Марков Радотина 46106 Дръстила Нива 0.661 VII 17.10.2016г.-
01.10.2019г
О. П. Марков Радотина 46107 Дръстила Нива 0.743 VII 17.10.2016г.-
01.10.2019г
О. П. Марков Радотина 46108 Дръстила Нива 2.505 VII 17.10.2016г.-
01.10.2019г
19 В. П. Василев Скравена 66081 - Храсти 7.085 VIII 18.10.2016г.-
01.10.2019г.
В. П. Василев Скравена 162004 Пенкински градеж Нива 8,659 VIII 18.10.2016г.-
01.10.2019г.
20 М. И. Симеоновски Скравена 213042 Церовица Нива 0.28 VI 19.10.2016г.-
01.10.2019г.
21 М.А. Андонова Скравена 214002 Градежа Нива 2.143 VI 19.10.2016г.-
01.10.2019г.
22 М. А. Малчева Врачеш 28002 Паунова падина Нива 2.108 V 09.01.2017г-
09.01.2020г.
М. А.Малчева Врачеш 214310 Бела могила Нива 1.889 V 09.01.2017г-09.01.2020г.
23 Ц. М. Микова Ботевград 05815.5.68 Зелин Нива 0.4 VI 02.06.2017г-
/ст.005068/ 02.06.2020г.
24 Мойкински ЕООД Врачеш 214272 Бела могила Нива 0.196 V 07.06.2017г-
07.06.2020г.
Мойкински ЕООД Врачеш 214293 Бела могила Нива 0.501 V 07.06.2017г.-
07.06.2020г.
25 М.И. Иванова Ботевград 5815 Темуша ливада 22.854 V 01.10.2017г.-30.09.2022г.
39.104
26 ЕТ”Мартин Василев 1980” Рашково 61011 Равна ливада Пасище, мера 8.189 VІІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ЕТ”Мартин Василев 1980” Рашково 61026 Остра могила Пасище, мера 1.59 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ЕТ”Мартин Василев 1980” Рашково 61045 Остра могила Пасище, мера 42.548 VІІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
ЕТ”Мартин Василев 1980” Рашково 61053 Виновград Пасище, мера 14.859 VІІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ЕТ”Мартин Василев 1980” Рашково 61073 Радово ниве Пасище, мера 22.628 VІІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ЕТ”Мартин Василев 1980” Рашково 61074 Чукара Пасище, мера 2.428 VІІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
27 МСН Агро-2015 ЕООД Литаково 3323 Дренето Пасище, мера 27.13 V 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
МСН Агро-2015 ЕООД Литаково 73236 Бабанова кория Ливада 2.774 ІV 01.10.2017г.-30.09.2022г.
МСН Агро-2015 ЕООД Литаково 84009 Павитта Ливада 5.04 ІV 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
МСН Агро-2015 ЕООД Литаково 86001 Павитта Ливада 20.592 01.10.2017г.-30.09.2022г.
МСН Агро-2015 ЕООД Литаково 104001 - Пасище, мера 32.152 01.10.2017г.-30.09.2022г.
МСН Агро-2015 ЕООД Литаково 105001 Чичера Пасище, мера 145.481 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
МСН Агро-2015 ЕООД Литаково 105002 - Пасище, мера 93.104 V 01.10.2017г.-30.09.2022г.
28 Н.П. Балъкова Боженица 5023 Толовски рът Ливада 6.705 VІІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
Н. П. Балъкова Боженица 5033 Толовски рът Ливада 1 VІІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Н. П. Балъкова Боженица 5050 Бачището Ливада 16.722 VІІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
Н. П. Балъкова Боженица 41003 Конарника Ливада 1.867 VІІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Н. П. Балъкова Боженица 46012 Конарника Ливада 9.878 VІІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Н. П. Балъкова Боженица 46013 Конарника Ливада 1.745 VІІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
Н. П. Балъкова Боженица 46014 Конарника Ливада 3.137 VІІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Н. П. Балъкова Боженица 46016 Конарника Пасище, 1.041 VІІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Мера
Н. П. Балъкова Боженица 46017 Конарника Ливада 3.655 VІІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
Н. П. Балъкова Боженица 46021 Дома Ливада 2.788 VІІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Н. П. Балъкова Боженица 46065 Търнака Ливада 1.559 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
Н.П. Балъкова Боженица 46095 Конарника Ливада 19.337 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Н. П.Балъкова Боженица 46096 Търнака Ливада 1.098 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
Н. П. Балъкова Боженица 46097 Търнака Ливада 2.894 VІІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Н. П. Балъкова Боженица 46110 Конарника Ливада 1.711 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Н. П. Балъкова Боженица 46111 Конарника Ливада 2.898 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
Н. П. Балъкова Боженица 46126 Конарника Пасище, 3.05 VІІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Мера
29 Н.Й.Георгиева Литаково 132 - Пасище с храсти 63.878 V 01.10.2017г-
30.09.2022г
Н.Й.Георгиева Литаково 1154 Тикьовица Пасище с храсти 70.445 VІІІ 01.10.2017г-
30.09.2022г
Н.Й. Георгиева Литаково 1312 Свети Петър Пасище с храсти 20.311 01.10.2017г-
30.09.2022г.
Н.Й.Георгиева Литаково 1315 Грамада Пасище с храсти 24.264 01.10.2017г-
30.09.2022г
Н. Й.Георгиева Литаково 1326 Атанас Пасище с храсти 44.562 VІІІ 01.10.2017г-
30.09.2022г
Н.Й.Георгиева Литаково 1327 Ябланова мъртвина Пасище с храсти 57.245 VІІІ 01.10.2017г-
30.09.2022г
Н. Й. Георгиева Литаково 1332 Жидовник Пасище с храсти 282.278 01.10.2017г-
30.09.2022г
Н.Й.Георгиева Литаково 1533 Орниче Пасище с храсти 41.747 VІІ 01.10.2017г-
30.09.2022г
Н.Й. Георгиева Литаково 2165 Боговина Ливада 4.869 VІІ 01.10.2017г-
30.09.2022г
Н.Й.Георгиева Литаково 105003 - Пасище с храсти 17.409 V 01.10.2017г-
30.09.2022г
30 СЕМИ ГРУП ЕООД Ботевград 05815. 23.475 Конаревец Пасище 6.295 IV 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
СЕМИ ГРУП ЕООД Ботевград 05815. 99.55 Конаревец Пасище 45.605 IX 01.10.2017г.-30.09.2022г.
СЕМИ ГРУП ЕООД Ботевград 05815. 34.401 Синьово Пасище 16.739 V 01.10.2017г.-30.09.2022г.
СЕМИ ГРУП ЕООД Ботевград 05815. 34.402 Синьово Пасище 16.785 V 01.10.2017г.-30.09.2022г.
СЕМИ ГРУП ЕООД Ботевград 05815 .35.201 Обчова бара Пасище 13.066 V 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
СЕМИ ГРУП ЕООД Ботевград 05815. 6.159 Бърцето Пасище 37.251 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
СЕМИ ГРУП ЕООД Ботевград 05815. 1.268 Чеканица Ливада 41.564 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
СЕМИ ГРУП ЕООД Ботевград 05815. 46.1 Рудешки дол Пасище 7.865 VI 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
СЕМИ ГРУП ЕООД Ботевград 05815. 65.3 Рудешки дол Пасище 6.13 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
31 С. И.Михайлов Радотина 62002 Полето Ливада 0.726 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С.И. Михайлов Радотина 62003 Полето Ливада 1.086 VI 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 62005 Полето Ливада 1.117 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 62006 Полето Ливада 11.778 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 67079 Потока Ливада 0.848 VII 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 84035 Бистрия дол Ливада 4.369 VII 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С.И. Михайлов Радотина 86007 Вутецов дол Ливада 2.571 VII 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С. И.Михайлов Радотина 86008 Вутецов дол Ливада 1.596 VII 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 86009 Вутецов дол Ливада 0.493 VII 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 86010 Вутецов дол Ливада 2.328 V 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 86011 Вутецов дол Ливада 0.405 V 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 86018 Вутецов дол Ливада 1.289 VII 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С.И. Михайлов Радотина 86021 Вутецов дол Ливада 0.415 V 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 80013 Дълго ливаде Пасище 3.07 V 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 80014 Дълго ливаде Пасище 3.446 V 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С.И.Михайлов Радотина 94298 Дълго ливаде Пасище 6.335 V 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 94296 Дълго ливаде Пасище с храсти 3.839 V 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 75037 Мензивара Пасище, мера 34.988 VІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 75038 Русково ливаде Ливада 4.223 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 82056 Русково ливаде Ливада 13.986 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 82063 Русково ливаде Ливада 11.028 VІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 82064 Русково ливаде Ливада 19.502 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 82065 Русково ливаде Ливада 7.142 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 82128 Русково ливаде Ливада 17.328 VІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 82131 Русково ливаде Ливада 20.297 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
С. И. Михайлов Радотина 82134 Русково ливаде Ливада 11.612 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
32 Г. П.Захариева Врачеш 18008 Менджийска чукла Пасище, мера 1.483 IX 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
Г. П.Захариева Врачеш 18009 Менджийска чукла Пасище, мера 1.41 IX 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Г. П. Захариева Врачеш 18011 Менджийска чукла Пасище, мера 3.763 IX 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Г. П.Захариева Врачеш 18012 Менджийска чукла Пасище, мера 3.251 IX 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Г.П. Захариева Врачеш 18020 Менджийска чукла Пасище, мера 28.623 IX 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
33 СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 38002 Добравата Ливада 0.908 01.10.2017г.-30.09.2022г.
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 38003 Добравата Ливада 0.7 01.10.2017г.-30.09.2022г.
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 38006 Добравата Ливада 1.081 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 38007 Добравата Ливада 2.038 01.10.2017г.-30.09.2022г.
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 38008 Добравата Ливада 1.103 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 38010 Добравата Ливада 0.861 01.10.2017г.-30.09.2022г.
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 38011 Добравата Ливада 1.487 01.10.2017г.-30.09.2022г.
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 38012 Добравата Ливада 11.039 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 38018 Добравата Ливада 2.075 01.10.2017г.-30.09.2022г.
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 38020 Добравата Ливада 0.296 01.10.2017г.-30.09.2022г.
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 38022 Добравата Ливада 4.827 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 39001 Чировете Ливада 0.909 IV 01.10.2017г.-30.09.2022г.
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 39003 Чировете Ливада 7.564 IV 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Нов 039010 3.917
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 39014 Чировете Ливада 10.285 IV 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
СТЕНЛИ 91 ЕООД Гурково 39016 Чировете Ливада 4.329 IV 01.10.2017г.-30.09.2022г.
34 Ц. Т.Трифонова Радотина 29022 Рункьови Ливада 4.739 V 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ца
Ц. Т.Трифонова Радотина 29026 Рункьови Ливада 8.808 V 01.10.2017г.-
ца 30.09.2022г.
Ц.Т.Трифонова Радотина 29029 Рункьови Ливада 3.837 V 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ца
Ц. Т.Трифонова Радотина 29031 Рункьови Ливада 5.947 V 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ца
Ц. Т.Трифонова Радотина 30031 Дълбоки дол Ливада 1.283 VІІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Ц. Т. Трифонова Радотина 31001 Големата ливада Ливада 6.286 01.10.2017г-
30.09.2022г.
Ц. Т.Трифонова Радотина 31002 Големата ливада Ливада 1.26 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Ц.Т.Трифонова Радотина 31012 Големата ливада Ливада 6.301 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Ц.Т.Трифонова Радотина 01.10.2017г.-
75027 Ботурака Ливада 4.58 VІІ 30.09.2022г.
Ц. Т.Трифонова Радотина 75029 Ботурака Ливада 7.374 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
Ц. Т.Трифонова Радотина Русково ливаде 01.10.2017г.-30.09.2022г.
75033 Ливада 2.173 VІІ
Ц. Т. Трифонова Радотина Русково ливаде 01.10.2017г.-
75035 Ливада 5.763 VІІ 30.09.2022г.
Ц. Т.Трифонова Радотина Горно дълго ливаде 01.10.2017г.-30.09.2022г.
75036 Ливада 9.831 VІІ
35 В. П.Василев Скравена 168001 Чифлика Пасище, мера 113.337 01.10.2017г.-30.09.2022г.
36 ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 249056 Нанковци Ливада 18.735 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 250001 Шиковото Пасище с храсти 3.721 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 250002 Шиковото Пасище с храсти 2.064 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 250005 Шиковото Пасище с храсти 10.743 VI 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 253015 Станковското Пасище с храсти 01.10.2017г.-30.09.2022г.
2.351 VI
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 253020 Бонинска падина Пасище с храсти 34.066 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 253023 Киновско-то Ливада 1.206 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 253036 Киновско-то Пасище с храсти 4.585 VI 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 254005 Дълга поляна Ливада 4.002 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 255017 Коларско Ливада 12.605 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 255047 Средната ливада Ливада 8.669 VI 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 258064 Пръдльовото Ливада 16.068 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 258081 Ямата Ливада 50.952 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 258082 Падината Ливада 15.403 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 258094 Падината Ливада 3.99 VI 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 258108 Мариново Ливада 12.257 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 258115 Цоковско Пасище с храсти 117.287 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 265024 Гръстелника Пасище, мера 2.383 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 265045 Брега Пасище,.мера 24.745 VI 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
ДЕВА ОЙЛ ГРУП ЕООД Липница 265046 Георгевото Пасище с храсти 34.376 VI 01.10.2017г.-30.09.2022г.
37 К. Д.Радулов Гурково 19005 Буканов дол Ливада 5.565 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
К. Д.Радулов Гурково 19007 Буканов дол Ливада 8.031 VІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
К. Д. Радулов Гурково 19011 Буканов дол Ливада 4.169 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
К. Д. Радулов Гурково 19031 Буканов дол Ливада 2.813 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
К. Д.Радулов Гурково 20014 Свети Илия Ливада 1.288 VІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
К. Д. Радулов Гурково 20015 Свети Илия Ливада 2.373 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
К. Д. Радулов Гурково 20019 Свети Илия Ливада 1.551 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
К. Д.Радулов Гурково 20023 Свети Илия Ливада 2.987 VІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
К. Д.Радулов Гурково 20024 Свети Илия Ливада 7.217 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
К. Д. Радулов Гурково 20025 Свети Илия Ливада 2.892 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
К. Д.Радулов Гурково 20026 Свети Илия Ливада 2.629 VІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
К. Д.Радулов Гурково 20027 Свети Илия Ливада 6.364 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
К. Д. Радулов Гурково 20028 Свети Илия Ливада 2.153 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
К. Д.Радулов Гурково 20029 Свети Илия Ливада 3.679 VІІ 01.10.2017г.-
30.09.2022г.
К. Д.Радулов Гурково 20039 Свети Илия Пасище с храсти 21.784 VІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
38 В. В. Мейцов Литаково 2186 Боговина Пасище, мера 43.693 VІІІ 01.10.2017г.-30.09.2022г.
39 О. П. Марков Радотина 46001 Дръстила Нива 0.619 V 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46006 Селището Нива 0.108 V 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46007 Дръстила Нива 1.638 V 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46008 Дръстила Нива 0.243 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46009 Дръстила Нива 0.14 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46010 Дръстила Нива 1.064 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46012 Дръстила Нива 1.616 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46014 Дръстила Нива 0.736 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46015 Дръстила Нива 0.476 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46017 Дръстила Нива 1.243 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46019 Дръстила Нива 0.849 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46035 Дръстила Нива 0.177 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46036 Дръстила Нива 0.169 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46037 Дръстила Нива 0.446 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46038 Дръстила Нива 1.022 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О.П. Марков Радотина 46041 Дръстила Нива 0.379 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О.П. Марков Радотина 46042 Тулеш Нива 0.321 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46043 Дръстила Нива 0.286 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46048 Дръстила Нива 3.807 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46049 Дръстила Нива 0.543 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46052 Дръстила Нива 1.444 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46083 Дръстила Нива 0.162 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46111 Дръстила Нива 0.576 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П. Марков Радотина 46109 Дръстила Нива 4.577 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О. П.Марков Радотина 46058 Дръстила Нива 0.219 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
О.П. Марков Радотина 46059 Дръстила Нива 0.211 VII 21.11.2017г.-01.10.2020г.
40 Кооперация “Орхание-2013“ Новачене 547005 Равна Нива 4.1 VІІІ 08.05.2018г.-07.05.2023г.
Кооперация “Орхание-2013“ Новачене 547006 Равна Нива 19.999 VІІІ 08.05.2018г.-07.05.2023г.
41 Б. Н. Нейкова Трудовец 27033 Сипалница Лозе 0.433 22.05.2018г-22.05.2023г.
42 Р. К.М.Спасова Новачене 547001 Равна Нива 5.955 VІІІ 11.05.2018г-
11.05.2023 г.
Р. К.М.Спасова Новачена 546003 Равна Нива 18.354 VІІІ 11.05.2018г-11.05.2023 г.
43 П. В. Василев Липница 198028 Сух кладенец Нива 28.918 IV 01.10.2018г-01.10.2023г.
П.В. Василев Липница 198027 Яворец Нива 37.608 IV 01.10.2018г-01.10.2023г.
П. В. Василев Липница 198044 Барата Нива 1.387 IV 01.10.2018г-01.10.2023г.
44 ЗК „Орхание 2013“ Новачене 543002 Предела Нива 11.765 VI 01.10.2018г-01.10.2023г
ЗК „Орхание 2013“ Новачене 544002 Гарванска чука Нива 4.246 VI 01.10.2018г-01.10.2023г
ЗК „Орхание 2013“ Новачене 544007 Предела Нива 14.823 VI 01.10.2018г-01.10.2023г
45 П. В. Василев Новачене 512002 Асанов гьол Нива 2.698 IX 01.10.2018г-01.10.2023г.
П. В. Василев Новачене 536005 Гаговец Нива 57.655 IX 01.10.2018-01.10.2023г
46 И. П. Вутов Трудовец 44018 Бистрица Ливада 0.639 V 01.10.2018-01.10.2023г
И. П. Вутов Трудовец 46030 Кунчовци Ливада 0.876 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
И. П. Вутов Трудовец 46031 Кунчовци Ливада 0.971 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
И. П. Вутов Трудовец 46032 Кунчовци Ливада 0.796 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
47 И. Д. Бабински Трудовец 46033 Кунчовци Ливада 1.707 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
48 В. П. Василев Скравена 216 Горуните Пасище, мера 6.947 V 01.10.2018-01.10.2023г
В. П. Василев Скравена 65002 Циганска падина Пасище, мера 39.848 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
В. П. Василев Скравена 65004 Циганска падина Циганска падина 97.043 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
49 Н.Й. Георгиева Литаково 1008 Рапчиков крушак Пасище с храсти 374.88 VI 01.10.2018-01.10.2023г
50 ЕТ Мартин Василев 1980 Рашково 53234 Сърце Пасище, мера 16.523 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
ЕТ Мартин Василев 1980 Рашково 53235 Сърце Пасище, мера 2.8 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
ЕТ Мартин Василев 1980 Рашково 55266 Ленища Пасище, мера 2.273 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
ЕТ Мартин Василев 1980 Рашково 55276 Големия слог Пасище, мера 8.351 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
ЕТ Мартин Василев 1980 Рашково 55280 Ленища Пасище, мера 2.512 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
ЕТ Мартин Василев 1980 Рашково 55281 Ленища Ленища 9.136 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
51 Семи груп ЕООД Литаково 1197 Орниче Пасище с храсти 10.212 VI 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Литаково 1203 Орниче Пасище с храсти 8.336 VI 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Литаково 1626 Орниче Пасище с храсти 27.687 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Литаково 1672 Орниче Пасище с храсти 10.368 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Литаково 1707 Орниче Пасище с храсти 11.755 VI 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Литаково 1724 Орниче Пасище с храсти 37.732 VI 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Литаково 1729 Орниче Пасище с храсти 1.074 VI 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Литаково 101011 Свети Петър Пасище, мера 200.833 VI 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Краево 11001 Байрамов камък Пасище, мера 214.066 VII 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Краево 32001 Бойчов кръст Ливада 174.798 VII 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Краево 38016 Йончова ливада Ливада 10.741 VII 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Краево 55009 Градец Ливада 19.314 VII 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Краево 57003 Мензивара Ливада 11.233 VII 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Краево 57006 Мензивара Ливада 5.76 VII 01.10.2018-01.10.2023г
Семи груп ЕООД Краево 18012 Славо поле Ливада 4.931 VII 01.10.2018-01.10.2023г
52 Вал комерс груп ЕООД Трудовец 233001 Добравата Ливада 23.903 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Трудовец 155006 Полагара Ливада 17.979 IX 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Трудовец 155001 Полагара Пасище, мера 63.298 IX 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Врачеш 235037 Самоковището Пасище с храсти 2.201 VI 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Врачеш 18004 Мъртвината Пасище, мера 3.706 IX 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Врачеш 18014 Менджийска чукла Пасище, мера 1.596 IX 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Новачене 42006 Свети Илия Пасище, мера 40.201 IX 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Скравена 67008 Друма Пасище 2 VI 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Скравена 69001 Градежа Пасище 19.427 VI 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Литаково 1361 Тикьовица Пасище, мера 20.604 X 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Литаково 2226 Боговина Пасище, мера 82.64 X 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Литаково 101013 Свети Петър Пасище, мера 20.604 X 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Краево 46001 Бойчов кръст Ливада 167.859 VII 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Липница 196114 Дилковска падина Ливада 85.546 IX 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Липница 209003 Кремика Ливада 18.866 X 01.10.2018-01.10.2023г
Вал комерс груп ЕООД Липница 209008 Кремика Ливада 15.094 IV 01.10.2018-01.10.2023г
53 Д. П.Петров Новачене 647001 Кошарата Пасище, мера 48.483 IX 01.10.2018-01.10.2023г
Д. П.Петров Новачене 662001 Дрен Пасище, мера 99.572 IX 01.10.2018-01.10.2023г
Д. П.Петров Новачене 662002 Дрен Пасище, мера 55.412 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
Д. П.Петров Новачене 663003 Мали Медвен Пасище, мера 35.008 IX 01.10.2018-01.10.2023г
54 В. В. Мейцов Липница 155021 Среднота Ливада 3.714 VI 01.10.2018-01.10.2023г
55 Форест ИН ЕООД Рашково 6014 Белчово Пасищемера 1.048 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 51087 Арто Пасище, мера 24.24 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 53114 Пековец Пасище, мера 4.582 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 53126 Сърце Пасище, мера 17.831 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 53134 Сърце Пасище, мера 5.86 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 53165 Сърце Пасище, мера 12.741 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 53168 Сърце Пасище, мера 1.389 VIII 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 53171 Сърце Пасище, мера 13.499 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 53186 Сърце Пасище, мера 19.861 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 53189 Сърце Пасище, мера 10.456 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 53205 Сърце Пасище, мера 7.525 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 53216 Сърце Пасище,мера 8.587 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 53217 Сърце Пасище, мера 7.247 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 53230 Сърце Пасище, мера 12.2 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 53242 Ливадски дол Пасище, мера 7.758 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55004 Голямата орница Пасище, мера 77.64 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55008 Червена могила Пасище, мера 14.508 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55010 Голямата орница Пасище, мера 25.81 VІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55015 Панковското Пасище, мера 21.631 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55021 Панковското Пасище, мера 2.182 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55022 Панковското Пасище, мера 0.648 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55029 Панковското Пасище, мера 1.626 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55030 Панковското Пасище, мера 3.396 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55035 Панковското Пасище, мера 2.563 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55038 Белчовски рът Използв. 2.954 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
ливада
Форест ИН ЕООД Рашково 55042 Панковското Пасище, мера 1.945 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55073 Панковското Използв. 2.645 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
ливада
Форест ИН ЕООД Рашково 55078 Дългото нивище Използв. 18.62 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
ливада
Форест ИН ЕООД Рашково 55079 Дългото нивище Използв. 1.479 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
ливада
Форест ИН ЕООД Рашково 55105 Дългото нивище Пасище, мера 28.9 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55108 Дългото нивище Пасище, мера 11.086 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55116 Дългото нивище Пасище, мера 5.146 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55136 Дългото нивище Използв. ливада 15.39 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55137 Дългото нивище Използв. ливада 7.601 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55140 Сърце Пасище, мера 35.981 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55142 Дългото нивище Пасище, мера 1.657 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55150 Дългото нивище Пасище, мера 0.752 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55155 Манчовска кошара Пасище, мера 1.382 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55157 Манчовска кошара Използв. ливада 1.653 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55159 Манчовска кошара Пасище, мера 8.972 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55163 Манчовска кошара Пасище, мера 2.229 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55166 Манчовска кошара Пасище, мера 1.38 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Ращково 55170 Манчовска кошара Пасище, мера 1.31 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55171 Манчовска кошара Пасище, мера 1.35 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55179 Манчовска кошара Пасище, мера 14.54 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55181 Зарина могила Пасище, мера 42.022 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55182 Манчовска кошара Пасище, мера 4.752 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55184 Зарина могила Пасище, мера 1.658 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55188 Зарина могила Пасище, мера 1.671 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55193 Зарина могила Пасище, мера 16.441 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55199 Шивара Използв. ливада 10.608 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55201 Сърце Пасище, 20.452 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
мера
Форест ИН ЕООД Рашково 55210 Разпак Пасище, мера 10.861 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55211 Разпак Пасище, мера 28.009 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55215 Шивара Пасище, мера 18.47 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55217 Разпак Пасище, мера 4.589 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55220 Разпак Пасище, мера 1.533 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55225 Пожака Пасище, мера 2.501 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55228 Синият вир Пасище, мера 13.504 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55240 Ленища Пасище, мера 25.474 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55249 Ленища Пасище, мера 6.551 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55254 Ленища Пасище, мера 3.374 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55264 Песако Пасище, мера 2.259 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
Форест ИН ЕООД Рашково 55265 Песако Пасище, мера 3.172 VІІІ 01.10.2018-01.10.2023г
56 Стенли 91 ЕООД Гурково 15009 Сухия дол Ливада 31.171 VII 01.10.2018-01.10.2023г
Стенли 91 ЕООД Гурково 16020 Койчова падина Ливада 6.847 VI 01.10.2018-01.10.2023г
Стенли 91 ЕООД Гурково 16021 Койчова падина Ливада 3.845 VI 01.10.2018-01.10.2023г
Стенли 91 ЕООД Гурково 16022 Койчова падина Ливада 6.693 VI 01.10.2018-01.10.2023г
Стенли 91 ЕООД Гурково 17014 Койчова падина Ливада 14.594 VII 01.10.2018-01.10.2023г
57 Силвалент Трудовец 31009 Фазанария Ливада 13.959 V 01.10.2018-01.10.2023г
58 П. И. Наков Трудовец 239002 Ганин газер Пасище, мера 334.189 Х 01.10.2018-01.10.2023г
59 К. Д. Радулов Гурково 48004 Милкьовица Пасище, мера 16.448 V 01.10.2018-01.10.2023г
К. Д. Радулов Гурково 50012 Махнати рът Пасище, мера 1.748 VI 01.10.2018-01.10.2023г
К. Д.Радулов Гурково 50013 Махнати рът Ливада 26.275 VI 01.10.2018-01.10.2023г
К. Д.Радулов Гурково 50014 Махнати рът Ливада 4.825 VI 01.10.2018-01.10.2023г
К. Д.Радулов Гурково 50016 Махнати рът Ливада 2.707 VI 01.10.2018-01.10.2023г
К.Д. Радулов Гурково 50020 Махнати рът Ливада 4.929 VI 01.10.2018-01.10.2023г
К. Д.Радулов Гурково 67019 Куртов лаг Ливада 2 V 01.10.2018-01.10.2023г
60 Т. Й. Петков Рашково 62249 Рашково Нива 1.33 VІІ 10.01.2019-09.01.2024г.
61 Н. Н. Гайдарски Трудовец 27016 Сипалница Лозе 0.903 23.04.2019-22.04.2024г.