одобрен

първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст в периода от 01.01.2021 до 31.01.2021

Уникален идентификатор:  cd57626a-5207-4a35-99de-61557c4b2f71

ППС януари МВР РМС 435/2020 регистрирани 2021

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-02 12:10:30
  • Създаден от: kravelichkov
  • Последна промяна: 2021-02-02 12:10:30

Година

Възраст

Категория

брой

2021 до 6 мес. L1e 1
2021 до 6 мес. L1e-B 8
2021 до 6 мес. L2e-P 2
2021 до 6 мес. L2e-U 1
2021 до 6 мес. L3e 3
2021 до 6 мес. L3e-A1 3
2021 до 6 мес. L3e-A2 6
2021 до 6 мес. L3e-A2E 6
2021 до 6 мес. L3e-A3 6
2021 до 6 мес. L3e-A3E 1
2021 до 6 мес. L6e-BP 3
2021 до 6 мес. L7e-B1 1
2021 до 6 мес. L7e-CU 1
2021 до 6 мес. M1 1806
2021 до 6 мес. M2 1
2021 до 6 мес. N1 470
2021 до 6 мес. N2 15
2021 до 6 мес. N3 291
2021 до 6 мес. O1 135
2021 до 6 мес. O2 68
2021 до 6 мес. O4 159
2021 до 5 год. L1e 9
2021 до 5 год. L1e-B 3
2021 до 5 год. L3e 20
2021 до 5 год. L3e-A1 2
2021 до 5 год. L3e-A2 4
2021 до 5 год. L3e-A3 6
2021 до 5 год. L7e 1
2021 до 5 год. L7e-A1 1
2021 до 5 год. M1 717
2021 до 5 год. M3 1
2021 до 5 год. N1 121
2021 до 5 год. N2 2
2021 до 5 год. N3 126
2021 до 5 год. O1 7
2021 до 5 год. O2 9
2021 до 5 год. O3 1
2021 до 5 год. O4 23
2021 до 10 год. L1e 14
2021 до 10 год. L1e-B 3
2021 до 10 год. L3e 29
2021 до 10 год. L3e-A1 1
2021 до 10 год. L3e-A2 2
2021 до 10 год. L3e-A3 7
2021 до 10 год. M1 1848
2021 до 10 год. M2 2
2021 до 10 год. N1 268
2021 до 10 год. N2 18
2021 до 10 год. N3 137
2021 до 10 год. O1 3
2021 до 10 год. O2 10
2021 до 10 год. O3 2
2021 до 10 год. O4 91
2021 над 10 год. L1e 27
2021 над 10 год. L3e 100
2021 над 10 год. L3e-A1 8
2021 над 10 год. L3e-A1T 1
2021 над 10 год. L3e-A2 4
2021 над 10 год. L3e-A3 13
2021 над 10 год. L7e 6
2021 над 10 год. M1 11755
2021 над 10 год. M2 16
2021 над 10 год. M3 16
2021 над 10 год. N1 1162
2021 над 10 год. N2 53
2021 над 10 год. N3 107
2021 над 10 год. O1 25
2021 над 10 год. O2 144
2021 над 10 год. O3 2
2021 над 10 год. O4 89
Общо 20003