одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Уникален идентификатор:  cd64f268-2211-4c89-bdf8-12bfb1f40e5d

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-24 13:39:56
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-03-24 13:39:56

Регистър на дадени разрешения(ЗАПОВЕД) за ПУП и предписания за изменения на ПУП за 2020 г.

Вх.№ Дата на заявлението УПИ УПИ Квартал Идентификатор Вносител, инвеститор, собственик Заповед № Дата (д-м-г) ДОКЛАД 1 към ОС №/дата Писмо към ОС за допълнителни документи №/дата Решение на ОС № ОБЯВЕНО във в-к ИСКРА №/ ДАТА Обявено в сайт на ДАТА Предназначение ЗАБЕЛЕЖКА Scan
Населено място ВИД РЕГУЛАЦИЯ ДАТА (д-м-год.)
13 14 17 21 22 24 2 3 4 5 6 7 8 9
168-3584-1 2019/12/20 гр.Крън - 40292.100.6 ОПЕРЕЙШЪН МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИС, ООД - Михаил Симеонов Георгиев извън регул. 16 2020/01/07 Изменение на ПУП-ПЗ- разделяне на имота
168-5697-6 2019/12/17 гр. Казанлък I-9160 - 238 35167.504.9183 ТНД ПРОПЪРТИ ЕООД- Танчо Димитров Михайлов в регул. 18 2020/01/08 Изменение на ПУП-ПЗ
194-Д6981-3#2 2019/11/27 гр.Казанлък V-8756 2 35167.501.8756 Димитър Йовчев Димитров в регул. 31 2020/01/13 Изменение на ПУП-ПРЗ
168-3109-3 2019/11/29 гр.Казанлък XI-849 X-850 210 35167.504.849 35167.504.850 "СИПО КОНСУЛТ" ЕООД - Иван Христoв Иванов в регул. 32 2020/01/13 Комплексен проект - изменение на ПУП-ПРЗ и инв.проект
1324-44 2019/12/06 гр.Крън I-1385 111 Община Казанлък в регул. 51 2020/01/17 Изменение на ПУП-ПР
194-С-3857-5#1 2019/12/10 с.Енина VI-103 30 27499.501.103 Стефко Иванов Момчев в регул. 52 2020/01/17 Комплексен проект - проект за ПУП-ПЗ и РУП и инв.проект
194-Д-851-1 2019/12/20 гр.Казанлък II-93 V-94 37 35167.501.479 35167.501.94 Даниел Василев Корцанов, Дюлгеров - Станков представлявано от Тодор Георгиев Станков в регул. 73 2020/01/21 Изменение на ПУП-ПЗ
194-К-2144-1 2019/11/11 гр.Казанлък 661 35167.504.470 35167.504.469 35167.504.467 35167.504.466 35167.504.465 Стефанка Христова Попова Милена Христова Коева Тодор Насков Деребеев Атанас Данаилов Атанасов Биляна Любомирова Ангелова в регул. 105 2020/01/27 Изменение на ПУП-ПРЗ
168-6749-2 2019/12/23 с.Хаджидимитрово I-491 46 "ЧОКО 87" ЕООД с управител Веселин Коцев Чоков в регул. 115 2020/01/28 Изменение на ПУП-ПРЗ
168-4964-1 2019/12/27 гр.Казанлък VII-7860 XIV-7860 36 35167.505.552 35167.505.558 "ЦГДН" с управител Николай Георгиев Дюлгеров в регул. 140 2020/01/30 Изменение на ПУП-ПРЗ
194-Р-19-3#1 2020/01/21 с.Енина V-716 85 27499.501.716 Румен Демиров Сомов в регул. 150 2020/02/04 Комплексен проект - проект за ПУП-ПЗ, проект за именение на ПУП-ПР и РУП и инв.проект
194-С-3239-2#1 2020/01/27 гр.Казанлък II-5007 40 35167.502.5007 Стойчо Боянов Катранджиев в регул. 151 2020/02/04 Комплексен проект - РУП и инв.проект
168-2316-2 2019/11/11 гр.Шипка 83199.163.14 ИНО АД ИЗВЪН регул. 191 2020/02/12 Изменение на ПУП -разделяне
194-С-1128-1 2020/01/16 Енина XII-549 12 27499.501.549 Севелина Бонева Трифонова 195 2020/02/13
168-6621-1 2020/02/06 Казанлък 35167.104.16, 35167.104.17, 35167.104.21 "КИБО - 2" ЕООД и "СТОРМ 19" ООД ИЗВЪН регул. 199 2020/02/14 по чл. 150 от ЗУТ Изменение на ПУП - ПЗ и проект за автомивка
194-Г-3511-1 2020/01/14 с.Горно Черковище X-445 XIII-440 35 ГЕОРГИ ПЕТКОВ ДЖЕГАРОВ РАДКА НЕНОВА ДЖЕГАРОВА в регул. 166 2020/02/10 Изменение на ПУП-ПР
194-В-2461-1 2020/01/13 с.Енина VI-90,91 XII-88,89 43 27499.501.90 27499.501.91 27499.501.88 27499.501.89 ВАСКА РАЙЧЕВА ХАЙДУШКА в регул. 167 2020/02/10 Изменение на ПУП-ПР
194-А-3801-2 2020/02/10 с.Копринка VI-81 4 АЛЕКСЕЙ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ МАРИЯ АТАНАСОВА ДЖОГЛЕВА в регул. 170 2020/02/10 Изменение на ПУП-ПРЗ
194-М-4100-1#2 2020/01/27 гр.Крън XXII-279 XVII-276 44 Мариана Петкова Герасимова в регул. 245 2020/02/19 Изменение на ПУП-ПР
194-Н-6504-3#2 2020/01/27 гр.Крън II-832 V-830 89 Нуртен Мехмедова Юсеинова Мехмед Люманов Неазиров в регул. 246 2020/02/19 Изменение на ПУП-ПР
194-Е-684-4 2017/11/17 с.Средногорово V-168 29 ЕВДОКИЯ ПЕТКОВА КАРАГЕНСКА КРАСИМИР ДЕЧЕВ КАРАГЕНСКИ в регул. 249 2020/02/21 Изменение на ПУП-ПР
168-1120-1 2019/07/05 гр. Казанлък X-7060, 7061 470 ЗИНО, ИНО, ТЕХМАШ, МЕДЕЛИ ТИКОВ в регул. 281 2020/02/28 Изменение на ПУП-ПР
194-Р-3590-1#1 2020/02/03 с.Средногорово I-498 77 Румен Минев Дервенски в регул. 282 2020/02/28 Изменение на ПУП-ПР