одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017

Уникален идентификатор:  ce17e49c-366d-4627-84b5-ea81b21bf0aa

2017 бургас бюджет европейски изпълнение касово община отчет програми разходи решение сметки средства съюз чужди ОС-Бургас годишен оперативни

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-02-28 16:31:53
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-02-28 16:31:53