одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж

Уникален идентификатор:  ce78c7a8-f464-4a81-b147-0e2d5de88ab1

Описание:

период от 2015 г.

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-10-24 14:49:52
  • Създаден от: vanya_mancheva
  • Последна промяна: 2019-08-16 10:29:37
  • Последно променил: vanya_mancheva

№ по ред

Дата на издаване

Име на собственика

Обект

Дата на одобряване на инвестиц. проект

УПИ

Квартал

Населено място

Издадено по преписка вх. №

Забележка

2015 г.
1 Валери Василев Салчев Свинеферма 18.12.2014 г. І-18 ------- Стоп. Двор КВС Малък Чардак 94-03-1102 от 23.12.2014 г. в сила от 02.02.2015 г., ЗАПОВЕД № 10 от 17.11.2016 г. за допълване на разрешение за строеж, в сила от 06.12.2016 г.
2 Василка Георгиева Грошева Жилищна сграда 18.12.2014 г. 17018 --------- КВС с. Голям Чардак 94-03-1020 от 27.11.2014 г. в сила от 09.02.2015 г.
3 Васил Ангелов Ангелов Преустройство на помпена станция в жилищна сграда 05.02.2015 г. 82-жил. Строит. -------- КВС с. Голям Чардак 94-03-995 от 21.11.2014 г. в сила от 27.02.2015 г.
4 Марияна Боянова Митова Едноетажна жилищна сграда 23.10.2014 г. ХІХ-3 1 с. Голям Чардак 94-03-102 от 05.02.2015 г. в сила от 04.03.2015 г.
5 "Турист Кар" ЕООД ЕИК 202554662 Гараж - допълващо застрояване 26.02.2015 г. 78171.501.450 ------ с. Царимир 94-03-59 от 24.01.2015 г. в сила от 24.03.2015 г.
6 Георги Благоев Георгиев Склад за стопански инвентар - допълващо застрояване 03.02.2015 г. І-303 34 с. Малък Чардак 94-03-51 от 21.01.2015 г. в сила от 15.04.2015 г.
7 "ИТД" ЕООД ЕИК 115032923 Преустройство на част о съществуващ склад на автомивка в заведение за бързо хранене и пристройка към него 23.10.2014 г. ХV-за стоп. Дейност и автомивка 161 гр. Съединение 94-03-889 от 21.01.2015 г. в сила от 16.04.2015 г.
8 ЕТ "Сила-Анелия Йотовска" ЕИК 202944502 Първи етап - Сграда за кравеферма - корпуси І, административно битова сграда и 2 броя силажни ями 07.04.2015 г. 000307-кравеферма КВС КВС с. Драгомир 94-03-293 от 07.04.2015 г. в сила от 30.04.2015 г. Заповед за допълване № 2 от 30.03.2017 г., в сила от 20.04.2017
9 Венцислав Митков Хаджиев Стопанска сграда за преработка и съхранение на селскостопанска продукция 28.04.2015 г. 27123 КВС КВС с. Голям Чардак 94-03-317 от 20.04.2015 г. в сила от 18.05.215 г.
10 Илия Петров Пенелов Едноетажна жилищна сграда 07.04.2015 г. ІІ-524 37 с. Правище 94-03-288 от 06.04.2015 г. в сила от 21.05.2015 г.
11 Недялка Генов Плачков, Иванка Рангелова Плачкова, Маргарита Недялкова Георгиева, Цонка Недялкова Плачкова Основен ремонт и реконструкция в рамките на съществуващ обем на енофамилна жилищна сграда 05.05.2015 г. 78171.501.258 с. Царимир ----- в сила от 26.05.2015 г.
12 Георги Спасов Божанов Малкоетажна жилищна сграда 30.04.2015 г. ІІ-329 44 с. Малък Чардак 94-03-341 отг 2904.2015 г. в сила от 26.05.2015 г.
13 Община Съединение - п-на от Георги Руменов - Кмет Музейна сграда 30.04.2015 г. ХVІ-комплексно общ. обслужване 42 гр. Съединение ------------- в сила от 26.05.2015 г.
14 Веселин Николов Няголов Изграждане на масивна ограда с височина 2,00 м. 26.02.2015 г. І-551 42 с. Голям Чардак 94-03-128 от 12.02.2015 г. в сила от 26.05.2015 г.
15 "ЕВН България Електроразпределение Пловидв" АД Табло МТТ 1х100 кVа/20/0,4/0231 кV монтирано до ЖР 81 от ВЛ Правище 07.05.2015 г. 149 с. Правище 94-03-323 от 22.04.2015 г. в сила от 29.05.2015 г.
16 "ЕВН България Електроразпределение Пловидв" АД Нови подземни кабелни линии НН от ТП 1 Царимир до съществуващи 3 бр. ЖБ стълбове в с. Царимир с. Царимир 94-03-875 от 24.10.2013 г. в сила от 29.05.2015 г.
17 "Агротрейд - Н" ЕООД Силозно стопанство 12.05.2015 г. 100019-силозна база масив 100 КВС с. Малък Чардак 94-03-369 от 07.05.2015 г. в сила от 29.05.2015 г.
18 Иван Бориславов Тафров Изграждане на плътна ограда по границите на УПИ Х-1791 12.05.2015 г. Х-1791 18 гр. Съединение 94-03-300 от 09.05.2015 г. в сила от 29.05.2015 г.
19 Кръстю Илиев Средев Изграждане на плътна ограда по границите на ПИ 076024, 076023 12.05.2015 г. 076024, 076023 масив 76 гр. Съединение 94-03-383 от 11.05.2015 г. в сила от 29.05.2015 г.
20 "ЕВН България Електроразпределение Пловидв" АД - КЕЦ Калояново Външно кабелно захранване 20 кV от ЖР 48 до нов БКТП на Общински спортен комплекс 19.05.2015 г. V и VІ 160 гр. Съединение ---------- в сила от 05.06.2015 г.
21 СД "Илиеви - ТД Илиев сие" Производствена база - оризарна: Подобект разтоварище и сушилня с газова инсталация за природен газ ГРТ /5/0,5 bar/ захранващи горелки на природен газ 19.05.2015 г. VІІІ-1554, стопанска д-ст складове 129 гр. Съединение 94-03-408 от 15.05.2015 г. в сила от 05.06.2015 г.
22 "Верде Фуудс" ЕООД Модернизация на технологичните процеси на Овцевъден комплекс за 2000 бр. овце - майки 26.05.2015 г. ІІ-000422 стоанска д-ст овцеферма КВС КВС гр. Съединение 94-03-430 от 21.05.2015 г. в сила от 19.06.2015 г., Заповед № 12/24.11.2016 г. за допълване на разрешение за строеж, в сила от 15.12.2016 г.
23 Община Съединение - п-на от Георги Руменов - Кмет Корекция на отводнителен канал Първи етап: от профил 31 до профил 59 и Втори етап: от началото на профил 31 южно от о.т. 208 до вливане в р. Потока /южно от ул. "Ком" 26.06.2014 г. ---- --------- гр. Съединение служебно в сила от 24.06.2015 г.
24 Иван Петров Иванов и Вида Стоянова Иванова Изграждане на масивна ограда с височина 2,20 м. 02.06.2015 г. ХІ-64 4 с. Церетелево 94-03-468 от 02.06.2015 г. в сила от 24.06.2015 г.
25 ЕТ "Петър Генов" ЕИК 115637694 Външно ел. захранване 24.07.2012 г. 140040-за стоп. Д-ст птицеферма масив 140 КВС гр. Съединение 94-03-477 от 05.06.2015 г. в сила от 29.06.2015 г.
26 Ангелина Илиева Лулкина Магазин за промишлени стоки 09.06.2015 г. Х-1859 43 гр. Съединение 94-03-495 от 11.06.2015 г. в сила от 08.07.2015 г.
27 "Ганчев и Златев" ООД ЕИК 201454260 Склад за съхранение на зърно в насипно състояние 23.06.2015 г. 78171.501.304 КВС с. Царимир 94-03-537 от 24.06.2015 г. в сила от 13.07.2015 г.
28 "Доктор Тодор Тодоров" - АИППМДМ" ЕООД Сграда за АИППМПДМ 23.06.2015 г. ХІХ-265 40 гр. Съединение 94-03-611 от 21.07..2015 г. в сила от 07.08.2015 г.
29 "Винпром Пещера" АД ЕИК 825399928 Преустройство и частична надстройка на втори етаж на подобект "Административно - битова сграда към цех за бутилиране към изба № 3 06.08.2015 г. І-Винпром 125 гр. Съединение 94-03-664 от 06.08.2015 г. в сила от 25.08.2015 г. Заповед № 6/21.07.2016 г. за допълване, влязла в сила от 10.08.2016 г.
30 Община Съединение"Теленор България" ЕАД Базова станция номер 3278 на "Теленор България" ЕАД 18.08.2015 г. 78171.501.302 ------ с. Царимир 94-03-636 от 30.07.2015 г. в сила от 04.09.2015 г.
31 Тодор Георгиев Костов Масивна ограда с мисочина 2,00 метра по страничните регулации и ажурна ограда по уличната регулационна линия 20.08.2015 г. VІ-1068 147 гр. Съединение 94-03-686 от 18.08.2015 г. в сила от 08.09.2015 г.
32 Община Съединение - п-на от Георги Руменов - Кмет Преработка на част от съществуваща сграда от спортно тренировъчна във фитнес зала 27.08.2015 г. ХV-общ. тренировъчна дейност 42 гр. Съединение 94-03-231 от 27.08.2015 г. в сила от 14.09.2015 г.
33 "Керамика ПТ" ООД ЕИК 115876511 Пътна връзка към проект за сглобяема оранжерия 01.09.2015 г. 13042 масив 13 КВС гр. Съединение 94-03-728 от 27.08.2015 г. в сила от 23.09.2015 г.
34 "Ситигаз България" ЕАД ЕИК 131285259 Община Съединение Газоснабдяване на Община Съединение Подобект: Газоразпределителна мрежа на Община Съединение, ЕТАП 2015 - ТТР 12С1.2015 01.09.2015 г. ----- ----- гр. Съединение 94-03-695 от 20.08.2015 г. в сила от 23.09.2015 г. Заповед № 2 от 22.03.2016 г. за допълване, вл. в сила от 11.04.2016 г.
35 "ЕВН България Електроразпределение Пловидв" АД Табло МТТ 1х100 кVа/20/0,4/0231 кV монтирано до ЖР151 съществуващ от ВЛ Точиларци в имот 013043 17.09.2015 г. 13043 масив 13 КВС гр. Съединение 94-03-746 от 03.09.2015 г. в сила от 09.10.2015 г.
36 "ЕВН България Електроразпределение Пловидв" АД Реконструкция с промяна на проводника на част от стълбове: на въздушна линия НН извод Б, ТП "Стопански двор" до стълб 9Б4 и външно електрозахранване НН на жилищна сграда в УПИ ІІ-239 кв. 44 17.09.2015 г. ІІ-329 44 с. Малък Чардак 94-03-748 от 03.09.2015 г. в сила от 09.10.2015 г.
37 "ЕВН България Електроразпределение Пловидв" АД Реконструкция с промяна на проводника на част от стълбовете на въздушна линия НН извод Б, ТП "2" 17.09.2015 г. -------- ------- с. Малък Чардак 94-03-407 от 14.05.2015 г. в сила от 09.10.2015 г.
38 "ЕВН България Електроразпределение Пловидв" АД Изместване кабелиране на ВЛ НН на извод А на ТП "Евгений Команов" на стълб 2Б1 до стълб 2Б4 по плана на гр. Съединение 17.09.2015 г. ------------ -------- гр. Съединение 94-03-747 от 03.09.2015 г. в сила от 09.10.2015 г.
39 "Рубикон Бетон" ЕООД Склад за бетонови елементи 24.09.2015 г. 381 КВС КВС гр. Съединение 94-03-808 от 24.09.2015 г. в сила от 09.10.2015 г.
40 Тошко Демиров Демиров Едноетажна жилищна сграда 24.09.2015 г. ХХІ-1367 101 гр. Съединение 94-03-806 от 24.09.2015 г. в сила от 13.10.2015 г.
41 Надежда Георгиева Митова и Светослав Стоянов Моллов Плътна и ажурна ограда с височина 2,20 м. 24.09.2015 г. ХІV-191 и ІV-190 23 с. Церетелево 94-03-738 от 01.09.2015 г. в сила от 23.11.2015 г.
42 Люсин Гарбис Ганчева Ажурна и плътна ограда по границите на имота 12.11.2015 г. V-78 12 с. Малък Чардак 94-03-912 от 29.10.2015 г. в сила от 07.12.2015 г.
43 "ЕВН България Електроразпределение Пловидв" АД Реконструкция с подмяна на проводника и на част от стълбове на въздушна линия НН извод Б, ТП "Маринашки мост" 12.11.2015 г. -------- ------ гр. Съединение 94-03-811 от 25.09.2015 г. в сила от 02.12.2015 г.
44 "ЕВН България Електроразпределение Пловидв" АД Реконструкция с подмяна на проводника и на част от стълбове на въздушна линия НН извод Б, ТП "БНБ" 12.11.2015 г. ------ ------ гр. Съединение 94-03-812 от 25.09.2015 г. в сила от 02.12.2015 г.
45 "Доев" ЕООД Разширение към цех за студена обработка 17.11.2015 г. XLV-мех. цех 132 гр. Съединение 94-03-954 от 17.11.2015 г. в сила от 04.12.2015 г.
45 ЕТ "Даниел - АБ - 92 - Атанас Балкански" Пристройка - склад към магазин за хранителни стоки 26.06.2014 г. VІ-търговия 24 гр. Съединение 94-03-1005 от 26.11.2015 г. в сила от 18.12.2015 г.
47 ЕТ "Атанас Къцов - 2" ЕООД Навес за селскостопанска продукция 03.12.2015 г. 76015 КВС гр. Съединение 94-03-1022 от 03.12.2015 г. в сила от 22.12.2015 г.
48 Бисер Асенов Карамфилов Едноетажна жилищна сграда 27.10.2015 г. ХІІ-1285 85 гр. Съединение 94-03-1033 от 08.12.2015 г. в сила от 22.12.2015 г.
49 "Роял Бийс" ЕООД ЕИК 201831366 Склад за мед и пчелни продукти 08.12.2015 г. ХІІІ-2084 68 гр. Съединение 94-03-1033от 26.11.2015 г. в сила от 22.12.2015 г.
50 "Аладин Фуудс" ООД ЕИК 115271421 Преустройство и пристройка към предприятие за преработка на месни полуфабрикати и изделия 10.12.2015 г. ХХІV-производствени и складови дейности 129А гр. Съединение 94-03-1030 от 07.12.2015 г. в сила от 30.12.2015 г.
51 "Спортен клуб Краев 93" ООД Тенис кортове и обслужваща сграда - временно преместваемо съоръжение 10.12.2015 г. І-резервен терен за фирмени дейности 105А гр. Съединение 94-03-1041 от 10.12.2015 г. в сила от 30.12.2015 г.
52 "ВУКИ" ООД ЕИК 115536357 Комплексен проект за цех за преработка на медицински и ароматни култури 2015/12/15 V-преработка на медицински и ароматни култури 129 гр. Съединение 94-03-1051 от 14.12.2015 г. в сила от 05.01.2016 г., Допълнено със Заповед № 3 от 04.04.2017 г.
53 "ЕВН България Електроразпределение Пловидв" АД Външно електрозахранване КЛ 1кV от КК на КРШ А-1 до ТЕПО за АИППМПДМ 22.12.2015 г. ХІХ-256 40 гр. Съединение 94-03-1032 от 08.12.2015 г. в сила от 12.01.2016 г.
2016 г.
1 "ИТД" ЕООД Складова сграда 07.01.2016 г. VІ-стоп. Дейност 129 гр. Съединение 94-03-1075 от 21.12.2015 г. в сила от 27.01.2016 г.
2 "Керамика" ООД Оранжерия проект за районно осветление 19.01.2016 г. 13042 КВС гр. Съединение 94-03-1024 от 04.12.2015 г. в сила от 08.02.2016 г.
3 Община Съединение Козирки върху тераси юг и изток на втори етаж на ДЯ "Н. Шилева" 19.01.2016 г. І-детско заведение 66 гр. Съединение 93-00-20 от 21.01.2016 г. в сила от 11.02.2016 г.
4 Георги Рангелов Йочков Изграждане на ажурна ограда с височина 2 м. по границите на УПИ ХV-1315 и УПИ ХХІV-1315 01.02.2016 г. ХV-1315 и УПИ ХХІV-1315 90 гр. Съединение 94-03-81 от 27.01.2016 г. в сила от 23.02.2016 г.
5 Лило Атанасов Вълков Склад за земеделска продукция и навес за селскостопанска техника 16.02.2016 г. ХІ-склад за зем. прод. и селскостоп. тех ника 5 с. Голям Чардак 94-03-149 от 16.02.2016 г. в сила от 23.02.2016 г.
6 Стоян Генов Гълъбов Допълващо застрояване гаражи с кота корниз +3,6 16.02.2016 г. ХХІ-536 5 гр. Съединение 94-03-147 от 16.02.2016 г. в сила от 08.03.2016 г.
7 Ани Атанасова Андреева Стопанска сграда до 35 кв.м. 03.12.2015 г. 11090 КВС с. Голям Чардак 94-03-395 от 08.12.2015 г. в сила от 09.03.2016 г.
8 Снежана Лъчезарова Котрумова и Лъчезар Ангелов Бончев Пристройка към съществуваща жилищна сграда 17.03.2016 г. ХVІ-1049, 1051 76 гр. Съединение 94-03-213 от 09.03.2016 г. в сила от 12.04.2016 г.
9 Георги Николов Киров Ограда в УПИ ХVІІ-1907 кв. 13 17.03.2016 г. ХVІІ-1907 113 гр. Съединение 94-03-253 от 17.03.2016 г. в сила от 11.04.2016 г.
10 Община Съединение Стоманено пешеходна пасарелка в с. Правище над дерето между о.т. 64 и о.т. 63 27.10.2015 г. ---------- ---------- с. Правище служебно в сила от 11.04.2016 г.
11 "ИВ Транс 94" ЕООД Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда със завишаване на кознизната кота до 5 м. за складова дейност 17.03.2016 г. І-107024, 107026, произв. и складова дейност КВС с. Малък Чардак 94-03-270 от 22.03.2016 г. в сила от 11.04.2016 г.
12 "ЕВН България Електроразпределение Пловидв" АД Нова кабелна линия 20 КV от ВКП до нов БКТП 1х800кVа и тепо мерене 29.03.2016 г. VІІІ-за инфраструктура за управление на опасни отпадъци от домакинствата 160 гр. Съединение 94-03-199 от 02.03.2016 г. в сила от 18.04.2016 г.
13 "Ганчев и Златев" ООД Ремонт и реконструкция на съществуваща жилищна сграда за агроаптека и офиси 07.04.2016 г. 78171.501.304.1 С. Царимир 94-03-278 от 24.03.2016 г. в сила от 28.04.2016 г.
14 Георги Цонков Куцаров Стопанска сграда до 35 кв.м. 07.04.2016 г. 108530 КВС гр. Съединение 94-03-359 от 14.04.2016 г. в сила от 04.05.2016 г.
15 "Каскада" ООД Преустройство в рамките на съществуващ обем от логистичен склад за минерална вода в работилница за склобяване на компоненти за климатици 26.04.2016 г. 78171.200.15 КВС С. Царимир 94-03-233 от 26.04.2016 г. в сила от 19.05.2016 г.
16 "ИВ Транс 94" ЕООД Изграждане на плътна ограда с вис. 2,20 м. 05.05.2016 г. 107034 КВС с. Малък Чардак 94-03-412 от 05.05.2016 г. в сила от 30.05.2016 г.
17 "Каскада" ООД Работилница за сглобяване на компоненти за склад за готова продукция с офиси и битови - газификация - СОВ 10.05.2016 г. 78171.200.15 КВС С. Царимир 94-03-424 от 10.05.2016 г. в сила от 30.05.2016 г.
18 Линка Димитрова Меретева Изграждане на ограда с вис. 2 метра 05.05.2016 г. ХVІ-937 59 гр. Съединение 94-03-430 от 12.05.2016 г. в сила от 31.05.2016 г.
19 Георги Николов Ликов Едноетажна жилищна сграда 05.05.2016 г. Х-838 86 гр. Съединение 94-03-432 от 12.05.2016 г. в сила от 31.05.2016 г.
20 Община Съединение Корекция на р. Потока в регулацията на гр. Съединение от км. 2+227 до км. 3+078 с дължина 851 м. в т. ч. и реконструкция на съществуващ мост на ул. "Чардафон Велики" - ІV етап от корекцията на реката и участък 1а 12.05.2016 г. ---------------- ------- гр. Съединение служебно в сила от 31.05.2016 г.
21 Ганка Тодорова Койчева Лятна кухня и гараж 05.05.2016 г. ІХ-402 19 с. Церетелево 94-03-433 от 12.05.2016 г. в сила от 09.06.2016 г.
22 Петра Георгиева Попова Еднофамилна жилищна сграда и преустройство на съществуващ магазин в навес 26.05.2016 г. VІІІ-68 31 гр. Съединение 94-03-456 от 19.05.2016 г. в сила от 22.06.2016 г.
23 "Ер Ес Ен България" ЕООД Предприятие за механична металооброботка и монтаж на ажурна ограда - етапно изпълнение: Първи етап - производствено хале със складова част, технически помещения и офисна сграда, Втори етап - второ производствено хале 14.06.2016 г. І-15010 произв. Дейност КВС гр. Съединение 94-03-474 от 30.05.2016 г. в сила от 06.07.2016 г.
24 "Ер Ес Ен България" ЕООД Трафопост тип БКТП 3/800/20/0,4 КV за външно електрозахранване за Предприятие за механична металооброботка и монтаж на ажурна ограда - етапно изпълнение: Първи етап и Втори етап 14.06.2016 г. І-15010 произв. Дейност КВС гр. Съединение 94-03-475 от 30.05.2016 г. в сила от 06.07.2016 г.
25 "Нодос Фарма" ЕООД Свинеферма до 750 бр. свине майки 13.06.2016 г. VІ-000422 КВС гр. Съединение 94-03-567 от 23.06.2016 г. в сила от 12.08.2016 г.
26 "Рубикон Бетон" ЕООД Инсталация за смесване на бетон 30.06.2016 г. 381 КВС гр. Съединение 94-03-589 от 30.06.2016 г. в сила от 27.07.2016 г.
27 Катерина Георгиева Афкос едноетажна жилищна сграда 28.06.2016 г. ІІ-490 25 с. Голям Чардак 94-03-603 от 05.07.2016 г. в сила от 27.07.2016 г.
28 СД "Илиеви - ТД Илиев сие" Складово-силозно стопанство 19.05.2015 г. VІІІ-1554, стоп. Дейност складове 129 гр. Съединение 94-03-569 от 23.06.2016 г. в сила от 27.07.2016 г., Заповед № 11/24.11.2016 г. за допълване на разрешение за строеж, в сила от 15.12.2016 г.
30 ВП Брандс интернешънъл АД Складове за съхранение и складиране на празни стъклени бутилки 02.08.2016 г. ІХ-складови дейности 160 гр. Съединение 94-03-696 от 02.08.2016 г. в сила от 30.08.2016 г., ЗАПОВЕД № 6/21.07.2016 г. за допълване на разрешение за строеж, в сила от 10.08.2016 г. ЗАПОВЕД № 9/15.11.16 г. за допълване на разрешение за строеж, в сила от 12.12.2016 г.
31 Янко Асенов Чолаков Жилищна сграда на един етаж 21.07.2016 г. 78171.501.847 С. Царимир 94-03-676 от 28.07.2016 г. в сила от 25.08.2016 г.
32 "Арон Райс" ООД Пристройка - склад към съществуващ одобект 2 - склад за готова продукция и пакетаж от предприятие за производство на ориз и силозно стопанство 02.08.2016 г. І-9, стоп. Дейности КВС гр. Съединение 94-03-695 от 02.08.2016 г. в сила от 26.08.2016 г.
33 Величко Рангелов Тютюнджийски Гараж и лятна кухня - допълващо застрояване 21.07.2016 г. ХІV-212 51 гр. Съединение 94-03-657 от 21.07.2016 г. в сила от 26.08.2016 г.
34 "ЕВН България Електроразпределение Пловидв" АД Ново отклонение на въздушна линия НН от стълб 13 до стълб 13 БЗ извод А на ТП "Градини" и Въздуино електрозахранве НН на "Съществуваща" сграда в УПИ ЙІV-217, кв. 36, с. Церетелево, община Съединение 16.08.2016 г. -------------- ------ с. Церетелево 94-03-723 от 10.08.2016 г. в сила от 12.09.2016 г.
35 "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД - Булстат 131285259 - собственик на строежа и леицензант и ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ - собственвик на терена за газопровод ОБЕКТ: "ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ПОДОБЕКТ: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ЕТАП 2016 - ТТР 12С 1.2016 17.08.2016 Г. ЛИНЕЕН ОБЕКТ ------ гр. Съединение 94-03-639от 18.07.2016 г. в сила от 19.09.2016 г.
36 "ИТД" ЕООД Склад за готова продукция ПВЦ бутилки 01.09.2016 г. 9 129 гр. Съединение 94-03-779 от 30.08.2016 г. в сила от 26.09.2016 г. заповед № 4 от 27,06,2017 г. за допълване на РС-преработка по време на строителството; Заповед № 4/27.06.2017 г. За допълване на РС, в сила от 17,07,2017 г.
37 "АНИМАЛ ПРОДЖЕКТ" ЕООД Овцевъден комплекс за овце и техните приплоди 01.09.2016 г. 00965-стопански дейности и офцеферма-производствена дейност КВС КВС с. Голям Чардак 94-03-766 от 25.08.2016 г. в сила от 26.09.2016 г.
38 Стойна Николова Шиндова Гараж 01.09.2016 г. І-1671 138 гр. Съединение 94-03-773 от 30.08.2016 г. в сила от 26.09.2016 г.
39 Община Съединение Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци 13.09.2016 г. 384 КВС КВС гр. Съединение 93-00-117 от 01.09.2016 г. в сила от 03.10.2016 г.
40 "ВЕРДЕ ФУУДС" ЕООД Хале "Жорж" за отглеждане на 900 бр. дойни овце 13.09.2016 г. ІІ-000422-стопански дейности, овцеферма КВС КВС гр. Съединение 94-03-708 от 08.08.2016 г. в сила от 03.10.2016 г.
41 Община Съединение Реконструкция на сключена вътрешна водопроводна мрежа за питейно водостнабдяване на с. Царимир 27.09.2016 г. улици и урбанизирана територия ----- с. Царимир ------------ в сила от 24.10.2016 г.
42 "Теленор България" ЕАД Преустройство на съществуваща базова станция номер 3050 29.09.2016 г. VІІІ-1812 20 гр. Съединение 94-03-749 от 29.09.2016 г. в сила от 24.10.2016 г.
43 Димитър Пенчев Ташев Фуражно стопанство за нуждите на кравеферма за уговояване на телета 27.10.2016 г. ІV-313, 314,315 42 с. Любен 94-03-967 от 25.10.2016 г. комплексен проект по чл. 150, в сила от 02.12.2016 г.
44 ЕТ "ДЕС-93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПИЛЧАРНИК 01.11.2016 г. 323008-стопански двор КВС с. Церетелево 94-03-898 от 29.09.2016 г. в сила от 22.11.2016 г.
45 "ГОТМАР" ЕООД РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА НА "ГОТМАР" 2016/11/03 158024 КВС гр. Съединение 94-03-928 от 18.10.2016 г. в сила от 22.11.2016 г. заповед № 1/16.02.2017 г. за допълване разрешение за строеж за фаза ТП, в сила от 07.03.2017 г.; Заповед за допълване № 5 от 19,19,2017 г., в сила от 16,10,2017 г., Заповед за допълване № 8/21.11.2017 г., в сила от 11.12.2017 г.
46 Йорданка Миткова Ганчева Жилищна сграда 08.11.2016 г. Х-1505 121 гр. Съединение 94-03-927 от 18.10.2016 г. в сила от 28.11.2016 г.
47 "ЕВН България Електроразпределение Пловдив" АД Реконструкция с подмяна на проводника и на част от стълбове на въздушна линия НН, ТП "1" извод Г, Д, Е, с. Царимир, общ. Съединение 15.11.2016 г. --- --- с. Царимир 94-03-939 от 19.10.2016 г. в сила от 09.12.2016 г.
48 Евелин Александров Шишков, Тодор Радков Цветков Преустройство от жилищни и стопански сгради в Дом за стари хора в рамките на съществуващите обеми 17.11.2016 г. 78171.501.257 с. Царимир 94-03-941 от 20.10.2016 г. в сила от 09.12.2016 г.
49 Георги Стоилов Куркулийски Преустройство на част от съществуваща кравеферма в доилна зала в рамките на съществуващия обем и метален навес пред доилна зала 17.11.2016 г. 78171.501.941 с. Царимир 94-03-994 от 01.11.2016 г. в сила от 08.12.2016 г.
50 Атанас Аргилов Илиев като възложител по учредено право на строеж и Аргил Атанасов Илиев и Анка Георгиева Илиева, като собственици на имота Сграда за отглеждане на до 200 крави в УПИ ХХІІІ-ферма за млечно говедовъдство, кв. 132, по плана на гр. Съединение 01.12.2016 г. на основание комплексен доклад 05-029 от 25.11.2016 г. комплексен проект по чл. 150 ХХІІІ-ферма за млечно говедовъдство 132 гр. Съединение 94-03-1100 от 30.11.2016 г.
51 "Бурови и сие - 13" ООД, ЕИК 204118934 Полиетиленови оранжерии 01.12.2016 г с оценка № 20/27.11.2016 г. 107010 КВС КВС гр. Съединение 94-03-1091 от 28.11.2016 г. в сила от 29.12.2016 г.
52 "Бурови и сие - 13" ООД, ЕИК 204118934 Сграда за съхранение на инвентар и селскостопанска продукция 01.12.2016 г с комплексен доклад 107010 КВС КВС гр. Съединение 94-03-1092 от 28.11.2016 г. в сила от 29.12.2016 г.
53 Георги Илиев Здравков Оранжериен комплекс 12000 кв.м. за производство на зеленчуци 06.12.2016 г. с комплексен доклад 40036 КВС с. Найден Герово 94-03-1124 от 06.12.2016 г. в сила от 29.12.2016 г.
54 Аргил Атанасов Илиев Селскостопанско сграда за съхранение на фураж с автономна фотоволтаична централа 06.12.2016 г. с комплексен доклад ХХV-стопански дейности 132 гр. Съединение 94-03-1126 от 06.12.2016 г.
55 ЗП "Атанас Близнаков" ЕИК 89091134461 Навес с фотоволтаици 29.11.2016 г. с комплексен доклад 13050 КВС КВС гр. Съединение 94-03-1085 от 24.11.2016 г.
56 "ИНТЕР АГРО" -2010, ЕИК 201383742 ОРАНЖЕРИЯ И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ ОРАНЖЕРИЯТА 29.11.2016 г. с комплексен доклад 13018 КВС КВС гр. Съединение 94-03-1021 от 24.11.2016 г. Заповед за допълване на РС № 9/12.12.2017 г., в сила от 02.01.2018 г.
57 ЗП "Атанас Близнаков" ЕИК 89091134461 ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ, МОРДЕНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОРАНЖЕРИЯ И БИТОВА СГРАДА 29.11.2016 г. с комплексен доклад 13049 КВС КВС гр. Съединение 94-03-1085 от 24.11.2016 г.
58 ЗП "Атанас Близнаков" ЕИК 89091134461 РАЗСАДЪЧНО КЪМ ОРАНЖЕРИЯ 29.11.2016 г. с комплексен доклад 13051 КВС КВС гр. Съединение
59 "АРОН" ООД, ЕИК 825311853 СИЛОЗНА СТОПАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА АРПА И ОРИЗОВИ СЕМЕНА, ПЪРВИ ЕТАП: Авторазтоварище, почистваща кула, елеваторна кула, силозни батерии номера 1 и 2, силоз за люспа от арпа, сушилня в поземлен имот VІ-силозно стопанство за съхранение на оризова арпа и оризови семена, кв. 159 по плана на гр. Съединение 13.12.2016 г. с комплексен доклад VІ-силозно стопанство за съхранение на оризова арпа и оризови семена кв. 159 по плана на гр. Съединение 94-03-1146 от 09.12.2016 г. в сила от 12.04.2017 г.
60 "Шумански" ООД, ЕИК 200673059 "Работилница за селскостопанска техника с битова част и офис 27.06.2016 г. VІІІ-20 154 гр. Съединение 94-03-999 от 02.11.2016 г.
61 Васил Ангелов Ангелов Едноетажна жилищна сграда 15.12.2016 г. Х-587 55 с. Голям Чардак 94-03-1162 от 15.12.2016 г.
2017 г.
1 ЕТ "Елит - Кемил Хасанов", ЕИК 115120088 Склад за селскостопанска продукция и инвентар 12.01.2017 г. с оценка за съответствие 026070-производствени дейности --- КВС с. Голям Чардак 94-03-21 от 12.01.2017 г в сила от 02,02.2017 г.
2 ЕТ "Елит - Кемил Хасанов", ЕИК 115120088 Склад за селскостопански инвентар и продукция 12.01.2017 г. с оценка за съответствие 026069-производствени дейности --- КВС с. Голям Чардак 94-03-20 от 12.01.2017 г в сила от 02,02.2017 г.
3 Цветелина Иванова Димитрова Селскостопанска сграда за съхранение на земеделска продукция и резервоар за напояване 12.01.2017 г. 40-І --- КВС с. Драгомир 94-03-1109 от 01.12.2016 г. в сила от 02,02.2017 г.
4 Веселин Николов Няголов Жилищна сграда до 10м., гараж и барбекю 15.12.2016 г. І-551 42 с. Голям Чардак 94-03-44 от 19.01.2017 г. в сила от 02.03.2017 г.
5 "Вилад груп" ЕООД Проект на пристройка - склад за готова продукция към производствено помещение 31.01.2017 г. с оценка за съответствие 47003 --- КВС с. Голям Чардак 94-03-1189 от 26.12.2016 г. в сила от 18.02.2017 г.
6 Елена Костадинова Милева Масивна ограда с височина 2,20 м. 31.01.2017 г. 78171.501.371 --- с. Царимир 94-03-1187 от 21.12.2016 г. в сила от 22.02.2017 г.
7 Коснстантин Василев Димитров едноетажна жилищна сграда 17.11.2016 г. ХVІ-113 116 гр. Съединение 94-03-1185 от 20.12.2016 г. в сила от 22.02.2017 г.
8 "Би Ей Ви груп" ЕООД Пункт за годишен технически преглед 07.02.2017 г. с оценка за съответствие ХLVІ - пункт за ГТП 113 гр. Съединение 94-03-93 от 02.02.2017 г. в сила от 01.03.2017 г.
9 Община Съединение Пешеходен мост /пасарелка/ над р. Потока в спортния комплекс 07.02.2017 г. VІ-спортен комплекс 160 гр. Съединение 94-03-98 от 07.02.2017 г. в сила от 06.03.2017 г.
10 СД "Илиеви - ТД Илиев сие" - собственик на терена и "Теленор България" ЕАД - инвеститор Базова станция номер 3389 на "Теленор България" ЕАД 14.02.2017 г. с оценка за съответствие VІІІ и ІХ 129 гр. Съединение 94-03-77 от 31.01.2017 г. в сила от 07.03.2017 г.
11 Невенка Атанасова Станева Едноетажна вилна сграда 31.01.3017 г. ХІ-90 26 гр. Съединение 94-03-40 от 19.01.2017 г. в сила от 10.03.2017 г.
12 Петър Кръстев Паликрушев Жилищна сграда 30.08.2016 г. ІІ-1213 65 гр. Съединение 94-03-743 от 17.08..2016 г. в сила от 10.03.2017 г.
13 "Ал Стон" ЕООД, ЕИК 160064300 "Мелница за кореандър, административна сграда и силозно складово стопанство в УПИ І-1552,2323-съхранение и преработка на зърнени култури, кв. 161, по плана на гр. Съединение 28.07.2016 г. с оценка за съответствие І-1552,2323-съхранение и преработка на зърнени култури 161 гр. Съединение 94-03-155 от 21.02.2017 г. в сила от 15.03.2017 г.
14 Атанас Ангелов Атанасов Преустройство в рамките на съществуващ обем за жилище 14.03.2017 г. VІІ-1328 28 с. Драгомир 94-03-1 от 16.02.2017 г. в сила от 04.04.2017 г.
15 Иван Лазаров Бекирски Ремонт на сграда в рамките на съществуващия обем без промяна на конструкцията за обект: Бърза закуска 14.03.2017 г. ІV-800 164 гр. Съединение 94-03-267 от 16.02.2017 г. в сила от 06.04.2017 г.
16 "Омега Агро" ЕООД, ЕИК 115771259 Склад за селскостопанска техника и негорими материали 16.03.2017 г. с оценка за съответствие ПИ 13003 КВС с. Найден Герово 94-03-204 от 09.03.2017 г. в сила от 06.04.2017 г.
17 Николай Стефанов Карамфилов Двуетажна жилищна сграда 23.02.2017 г. ІІІ-1284 85 гр. Съединение 94-03-59 от 23.02.2017 г. в сила от 24.04.2017 г.
18 "Доев" ЕООД, ЕИК 160050254 Проект на сграда за разширение на производствената дейност 14.03.2017 г. І-стопанска дейност 132 гр. Съединение 94-03-263 от 21.03.2017 г. в сила от 12.04.2017 г.
19 Георги Генов Гълъбов и Гинка Георгиева Гълъбова Стопанска постройка - допълващо застрояване 06.04.2017 г. ХХVІ-1454 116 гр. Съединение 94-03-305 от 06.04.2017 г. в сила от 26.04.2017 г.
20 Теодор Николов Пенов и Даниела Димитрова Пенова надстройка и пристройка на жилищна сграда 14.03.2017 г. и 13.04.2017 г. ХV-896 43 гр. Съединение 94-03-337 от 18.04.2017 г. в сила от 12.05.2017 г.
21 Ганчо Генчев Генчев еднофамилна жилищна сграда 13.04.2017 г. V-212 31 с. Малък Чардак 94-03-338 от 18.04.2017 г. в сила от 11.05.2017 г.
22 Тодор Райчев Райчев и Ганка Тянчева Паунова пристройка към жилищна сграда-лятна кухня 24.09.2017 г. ІІ-172 47 гр. Съединение 94-03-376 от 26.02.2017 г. в сила от 19.05.2017 г.
23 Румен Огнянов Стефанов едноетажна жилищна сграда 2017/04/13 ІV-212 31 с. Малък Чардак 94-03-404 от 09.05.2017 в сила от 06.06.2017 г.
24 "АМ Корпорейшън 09" ООД, ЕИК 200989438 Стопанска постройка до 35 кв.м. І-75-за произв. На ел. енергия КВС КВС с. Голям Чардак 94-03-434 от 16,05,2017 в сила от 09.06.2017 г.
25 "АМ Корпорейшън 09" ООД, ЕИК 200989438 Стопанска постройка до 35 кв.м. ІІ-75-за произв. На ел. енергия КВС КВС с. Голям Чардак 94-03-434 от 16,05,2017 в сила от 09.06.2017 г.
26 "АМ Корпорейшън 09" ООД, ЕИК 200989438 Стопанска постройка до 35 кв.м. ІІІ-75-за произв. На ел. енергия КВС КВС с. Голям Чардак 94-03-434 от 16,05,2017 в сила от 09.06.2017 г.
27 "АМ Корпорейшън 09" ООД, ЕИК 200989438 Стопанска постройка до 35 кв.м. ІV-75-за произв. На ел. енергия КВС КВС с. Голям Чардак 94-03-434 от 16,05,2017 в сила от 09.06.2017 г.
28 "АМ Корпорейшън 09" ООД, ЕИК 200989438 Стопанска постройка до 35 кв.м. V-75-за произв. На ел. енергия КВС КВС с. Голям Чардак 94-03-434 от 16,05,2017 в сила от 09.06.2017 г.
29 "АМ Корпорейшън 09" ООД, ЕИК 200989438 Стопанска постройка до 35 кв.м. VІ-75-за произв. На ел. енергия КВС КВС с. Голям Чардак 94-03-434 от 16,05,2017 в сила от 09.06.2017 г.
30 2017/05/18 Община Съединение Корекция на р. Потока в регулацията на гр. Съединение от км. 2+780 до км. 3+078 с дължина 298 м. в т. ч. и реконструкция на съществуващ мост на ул. "Чардафон Велики" - участък 1 - част от ІV етап от корекцията на реката, Община Съединение, област Пловдив 21.04.2017 с оценка линен обект ---- гр. Съединение ---------- в сила от 09.06.2017 г.
31 2017/05/25 Мария Иванова Влашка Едноетажна жилищна сграда 23,05,2017 VІ-963 44 гр. Съединение 94-03-5 от 25.05.2017 г. в сила от 16.06.2017 г., Заповед № 6/26,09,2017 г. за допълване РС, в сила от 17,10,2017 г.
32 2017/06/15 "БТК" ЕАД, ЕИК 831642181 и Община Съединение Постяване и монтаж на нови външни телекомуникационни шкафове /РШ/ и оптична свърданост към тях от съществуваща подземна канална мрежа на БТК ЕАД на територията на община Съединение, Пловдивска област 15,06,2017 с оценка ЛИНЕЕН ОБЕКТ ----- гр. Съединение 94-03-446 от 18,05,2017 в сила от 11.07.2017 г.
33 2017/06/15 "ЕВН България Електроразпределение Пловдив" АД - Кец Калояново "Реконструкция с подмяна на проводника и на част от стълбове на въздушна линия НН, от ТПМ Конна база изводи В и Г, гр. Съединение, община Съединение 18,06,2017 с оценка ЛИНЕЕН ОБЕКТ ----- гр. Съединение 94-03-494 от 05,05,2017 в сила от 07.07.2017 г.
34 2017/06/20 Нова Трейд ЕООД ЕИК 115144922 Комплексен инвестиционен проект за Разширение на производствена база на Нова Трейд ЕООД-цех за безалкохолни напитки и хранителни добавки в УПИ І-137010-стопанска дейност, производство на безалкохолни напитки 20,06,2017 с оценка І-137010-стопанска дейност, производство на безалкохолни напитки КВС КВС гр. Съединение 94-03-545 от 20,06,2017 в сила от 11.07.2017 г.
35 2017/06/20 Д и М моторс ЕООД, ЕИК 204482861 Комплексен инвестиционен проект за Автосервиз с автомивка и пункт за технически прегледи 20,06,2017 ХІ-501.889-автосервиз 20 С. Царимир 94-03-530 от 13,06,2017 в сила от 23.08.2017 г.
36 2017/06/22 Рема Трейд ЕООД ЕИК 115811629 СКЛАД С НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 20,06,2017 Г. С ОЦЕНКА ІІІ-52022,52023- складовеза селскостопанска техника 52 КВС с. Правище 94-03-553 от 22,06,2017 в сила от 12.07.2017 г.
37 2017/07/04 Величко Димитров Дългърски и Петрунка Стоянова Кацарска - Дългърска Едноетажна Жилищна Сграда 20,06,2017 г. с протокол № 6 от 2017 г. на ЕСУТ ХІ-2108 45 гр. Съединение 94-03-257 от 03.07.2017 г. в сила от 27.07.2017 г.
38 2017/07/17 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, ЕИК 115552190 Външно присъединяване НН на двуетажна жилищна сграда пред УПИ ІІІ-1284, кв. 85 17,07,2017 г. с оценка пред УПИ ІІІ-1284 85 гр. Съединение 94-03-601 от 13.07.2017 г. в сила от 08.08.2017 г.
39 2017/07/27 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, ЕИК 115552190 Външно присъединяване НН на надстройка и пристройка на жилищна сграда чрез разкъсване на съществуващ кабел НН и монтаж на ново ЕТ табло в УПИ ХV-896, кв. 43 27,07,2017 г. с оценка УПИ ХV-896 43 гр. Съединение 94-03-541 от 16,06.2017 г. в сила от 17.08.2017 г.
40 2017/07/28 Мариам Бениамин Аветисян Комплексен инвестиционен проект за Жилищна Сграда 28,07,2017 г. с протокол на ЕСУТ ХІ-601 51 с. Голям Чардак 94-03-541 от 10,07,2017 г. в сила от 21.08.2017 г.
41 2017/07/28 "НИКЕ ТНД" ЕООД, ЕИК 202708466 Комплексен инвестиционен проект за Преустройство и пристройка на магазин за хранителни стоки 28,07,2017 г. с оценка ПИ 989 52-а гр. Съединение 94-03-647от 25,07,2017 г. в сила от 08,09.2017 г.
42 2017/08/01 Георги Събев Киселерски изграждане на плътна ограда с височина до 2,20 м. по границите на УПИ ІV-305, кв. 42, гр. Съединение при спазване на чл. 48, ал. 4 от ЗУТ 01,08,2017 г. ІV-305 42 гр. Съединение 94-03-673 от 01,08,2017 г. в сила от 21,08.2017 г.
43 2017/08/01 СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 131285259 Газоснабдяване на Община Съединение Подобект: Газоразпределителна мрежа на Община Съединение, ЕТАП 2017 - ТТР 12С1.2017 01,08,2017 Г. С ОЦЕНКА ЛИНЕЕН ОБЕКТ гр. Съединение 94-03-646 от 25,07,2017 г. в сила от 04,09.2017 г.
44 2017/08/10 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, ЕИК 115552190 Външно присъединяване НН на жилищна сграда от стълб 17 извод Б на ТП1-Център до нов пилон за ново електромерно табло пред УПИ VІІ-91, кв. 14, по плана на с. Правище 10,08,2017 г. с оценка пред УПИ VІІ-91 14 с. Правище 94-03-691 от 08,08.2017 г. в сила от 07,09,2017 г.
45 2017/08/31 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ЕИК 000471640 Паметна плоча по искане на Инициативен комитет за поставяне на паметник на репресираните, учреден на 20,04,2017 г. с. Найден Герово без одобряване на инвестиционен проект --- --- с. Найден Герово 94-00-548 от 15,05,2017 г. в сила от 20,09,2017 г.
46 2017/08/31 "НОВО СИТИ" ЕООД, ЕИК 204642748 Комплексен инвестиционен проект за магазин за хранителни стоки в УПИ VІІІ-183, за търговия 31,08,2017 г. с оценка VІІІ-183, за търговия 49 гр. Съединение 94-03-761 от 28,08,2017 г. в сила от 05,10,2017 г.
47 2017/09/07 Стоян Янков Иванов ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ограда 30,08,2016 г. с протокол на ЕСУТ VІІ-552 43 гр. Съединение 94-03-839 от 21,09,2016 г. в сила от 29,09,2017 г., Заповед за допълване № 7 от 03.10.2017 г., в сила от 23,10,2017 г.
48 2017/09/14 Павлина Кирова Благоева ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 14,09,2017 г. с оценка VІ-198 35 с. Голям Чардак 94-03-804 от 13,09,2017 г. в сила от
49 2017/09/26 Ангел Асенов Личев ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 31,08,2017 г. с протокол на ЕСУТ ІІ-1456 117 гр. Съединение 94-03-795 от 08,09,2017 г. в сила от 16.10.2017 г.
50 2017/09/26 Пертинакс ЕООД ЕИК 160099917 Изграждане на ажурна ограда с височина на плътната част до 80 см. по границите на имота УПИ 124050, база за съхранение и преработка на селскостопанска продукция - оризарна, съответстващ на ПИ 124051, масив 124, землище Съединение 26,09,2017 г. УПИ 124050, база за съхранение и преработка на селскостопанска продукция - оризарна, съответстващ на ПИ 124051 КВС КВС гр. Съединение 94-03-832 от 21,09,2017 г. в сила от 16,10,2017 г.
51 2017/11/07 Мартин Иванов Велков Двуетажна жилищна сграда 10,10,2017 г.- с пр. 8/2017 г. на ЕСУТ VІІ-641 113 гр. Съединение 94-03-968 от 02.11.2017 г. в сила от 28,11,17 г.
52 2017/11/14 Електроразпределение ЮГ ЕАД, ЕИК 115552190 Външно присъединяване НН на "постройка съществуваща" пред УПИ ХХ-65, кв. 31, по плана на гр. Съединение 14,11,17 г. с оценка --- --- гр. Съединение 94-03-866 от 05.10.2017 г. в сила от 05.12.17 г.
53 2017/12/11 Петранка Ангелова Кирова изграждане на плътна ограда с височина до 2,20 м. по границите на УПИ ХV-767 и ХІV-769, кв. 96, гр. Съединение при спазване на чл. 48, ал. 4 от ЗУТ 17.11.2017 г. ХV-767 96 гр. Съединение 94-03-1008 от 13.11.2017 г. в сила от 11.12.17 г.
54 21,11,2017 ГОТМАР ЕООД ЕИК 115076001 Разширение на ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА НА "ГОТМАР", Подобект: "Производствена сграда 1, Подобект: вграден трафопост "ВС-9" с монтаж на трансформатор 1000 kVa и външно захранване 20 kV в УПИ І-производствена и обслужмаща дейност, кв. 1, по плана на гр. Съединение 21.11.2017 г. с оценка І-производствена и обслужваща дейност КВС КВС гр. Съединение 94-03-1037 от 21.11.2017 г. в сила от 11.12.17 г./Заповед № 4/24.04.2018 г. за допълване РС № 54 от 21.11.2017 г.
55 2017/11/23 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ОТ КВ. ТОЧИЛАРЦИ ДО УПИ 000384-ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ 23.11.2017 г. с оценка ЛИНЕЕН ОБЕКТ КВС КВС гр. Съединение 93-00-1046 от 23.11.2017 г. в сила от 12.12.17 г. +заповед № 2/17.01.2019 за доп. РС - В СИЛА ОТ 04.02.2019
56 2017/11/30 РАНГЕЛ ПЕТКОВ ЧЕЛИБАШКИ И ПЛАМЕН РАНГЕЛОВ ЧЕЛИБАШКИ ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 30.12.2017 г. с прот. 11 на ЕСУТ І-386, 387,645 16 с. Голям Чардак 94-03-1064 от 28.11.2017 г. комплексен проект по чл. 150, в сила от 02.01.2018 г., заповед №РД-1201 от 30.11.2017 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ, заповед за допълване Р.С. №10 от 21.12.2017 г. - в сила от 17.01.2018 г.
57 2017/12/07 "КРАГО ТРЕЙД" ЕООД, ЕИК 160067944 БКТП "Метикс" 400kVa 20/0,4kVa в имот ПИ 000296 07.12.2017 г. ПИ 000296 КВС КВС гр. Съединение 94-03-1072 от 30.11.2017 г. в сила от 02.01.2018 г.
58 2017/12/19 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Основен ремонт на улица с "НИКОЛА ПЕТКОВ" в участък от О.Т. 237 до О.Т. 272, гр. Съединение 19.12.2017 г. с Оценка улица --- гр. Съединение 94-00-1134 19.12.2017 г. в сила от 05.01.2018 г.
59 2017/12/19 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Основен ремонт на улица с "ШЕЙНОВО" в участък от О.Т. 34 до О.Т.33, гр. Съединение 19.12.2017 г. с Оценка улица --- гр. Съединение 94-00-1135 19.12.2017 г. в сила от 05.01.2018 г.
60 2017/12/28 "ИТД" ЕООД, ЕИК 115032923 Преустройство и пристройка към съществуващи сгради на ИТД ЕООД - гр. Съединение за ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ 28.12.2017 Г. С ОЦЕНКА ІХ- производствени и складови дейности 129 гр. Съединение 94-03-1154 от 28.12.2017 г. в сила от 22.01.2018 г.; заповед № 11 от 11.12.2018 г. за допълване РС
2018 г.
1 2018/01/04 "АСТ ПОПКОРН" ООД, ЕИК 203041602 "Пристройка и надстройка на Цех за производство на блокчета от пуканки, експандиран ориз и др. продукти" 04.01.2018 г. с оценка VІІ-стопанска дейност 129 гр. Съединение 94-03-11 от 04.01.2018 г. в сила от 24.01.2018 г.
2 2018/01/16 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, ЕИК 115552190 "Табло МТТ 1х100 kVa/20/0,4/0,231 kV, монтирано до ЖБ номер 119/41 в оста на отк. от ВЛ "Точиларци", землище с. Драгомир, Община Съединение 16.01.2018 г. --- --- землище с. Драгомир 94-03-1124 от 15.12.2017 г. в сила от 06.02.2018 г.
3 2018/01/18 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Реконструкция на ул. "Родопи" от о.т. 301 до г.т. 181 и ул. "Баба Исака Скачкова" от о.т. 181 до о.т. 180", гр. Съединение 21,08,2017 г. с прот. 8/2017 на ЕСУТ ЛИНЕЕН ОБЕКТ --- гр. Съединение 93-00-64 от 18.01.2018 г. в сила от 12.02.2018 г.
4 2018/01/18 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Реконструкция на съществуваща покривна конструкция с проектиране на скатен покрив покритие на детска градина с яслени групи "8-ми март", гр. Съединение 30.11.2017 г. с прот. 11/2017 на ЕСУТ І-детско заведение 66 гр. Съединение 93-00-65 от 18.01.2018 г. в сила от 12.02.2018 г.
5 2018/02/06 Николай Рангелов Кацарски и Рангел Стоянов Кацарски Изграждане на плътна ограда с височина до 2,20 м. по южата граница на УПИ І-2329, кв. 22, гр. Съединение при спазване на чл. 48, ал. 4 от ЗУТ гл. архитект на община Съединение на 06.02.2018 г. І-2329 22 гр. Съединение 94-03-106 от 01.02.2018 г. в сила от 28.02.2018 г.
6 2018/02/08 Община Съединение Декоративен шадраван - с. Найден Герово, община Съединение на основание чл. 147, т. 7 от ЗУТ -без одобряване на инвестиционни проекти площадно пространство УПИ Х-Културен дом 13 с. Найден Герово 93-00-27 от 08.02.2018 г. в сила от 01.03.2018 г.
7 2018/03/01 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, ЕИК 115552190 - ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Реконструкция с подмяна на проводника и част от стълбове на въздушна мрежа НН от стълб номер 10 /нов 7А1/ до стълб номер 20 /нов номер 1/ извод "Б" /нов "КРШ Цум"/ на ТПМ "Стар пазар" / след реконструкцията на ТП "Наркооп"/ гр. Съединение 01.03.2018 г. с оценка линеен обект ---- гр. Съединение 94-03-145 от 02.12.2018 г. в сила от 21.03.2018 г.
8 2018/03/06 Димитър Данчев Златанов ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 06.03.2018 Г. С ПРОТ. 2/2018 Г. НА ЕСУТ ХVІІ-13690 10 гр. Съединение 94-03-176 от 07.03.2018 г. в сила от 21.03.2018 г.
9 2018/03/20 ПУДОС ЕИК 131045382 Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци с оценка от 20.03.2018 г. ІІ-000384, за управление на опасни отпадъци КВС КВС гр. Съединение 04-01-17 от 16.03.2018 г. в сила от 10.04.2018 г.
10 2018/03/27 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, ЕИК 115552190 Монтаж на мощен метален пилон с ЕТ табло за "Жилищна сграда пред УПИ ІV-212, кв.31 по плана на с. Малък Чардак 27.03.2018 г. с оценка пред УПИ ІV-212 пред кв. 31 с. Малък Чардак 94-03-116 от 05.02.2018 г. в сила от 17.04.2018 г.
11 2018/03/27 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, ЕИК 115552190 Нов кабел НН от КРШ "Шахънови" но ТП "Наркооп" до стълб номер 20 /нов номер 1/ в трасето на съществуващ кабел СрН от ТП "Наркооп" до ТП "Бензиностанция" гр. Съединение 27.03.2018 г. с оценка ЛИНЕЕН ОБЕКТ --- гр. Съединение 94-03-178 от 08.03.2018 г. в сила от 17.04.2018 г.
12 2018/04/17 Атанас Любенов Меретев Допълващо застрояване - лятна кухня 03.04.2018 г. с протокол 3 на ЕСУТ ХІ-522 10 гр. Съединение 94-03-281 12.04.2018 в сила от 03.05.2018
13 2018/04/26 ЕТ "Радослав Костадинов" ЕИК 115819930 Преустройство и пристройка на складово хале в малка мандра 26.04.2018 г. с оценка І-501.172-за малка мандра 26 с. Неделево 94-03-326 от 26.04.2018 в сила от 17.05.2018 г.
14 2018/04/26 Аргил Атанасов Илиев Малка мандра с транжорна и преустройство на част от съществуваща селскостопанска сграда в котелно и склад към котелно 26.04.2018 г. с оценка ХХІV-за мандра с транжорна 132 гр. Съединение 94-03-328 от 26.04.2018
15 2018/04/26 ЕТ "Емил Чаушев" ЕИК 115809653 Дестилерия за естерични масла 26.04.2018 г. с оценка 38.2001-съхранение и преработка на земеделска продукция КВС КВС с. Церетелево 94-03-331 от 26.04.2018 в сила от 17.05.2018 г.
16 2018/05/03 "НОВА-96" ООД, ЕИК 115048016 Комплексен проект за силозно стопанство за съхранение на зърно към зех за проезводство на фуражи /коплексен по чл. 150 от ЗУТ/ 03.05.2018 г. с оценка и Заповед за одобравяне на ПУП-ПРЗ № РД-570/03.05.2018 г. ІV-052024, силозно стопанство за съхранение на зърно КВС КВС с. Правище 94-03-334 от 30.04.2018 Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ № РД-570 от 03.05.2018 г. в сила от 29.05.2018
17 2018/05/29 Красимир Петров Зипов Едноетажна жилищна сграда 15.05.2018 г. с прот. 5 на ЕСУТ VІІІ-501.91 46 с. Неделево 94-03-421 от 22.05.2018 г. в сила от 20.6.2018
18 2018/05/29 "ГОТМАР" ЕООД ЕИК 115076001 ЦЕХ ЗА АСАМБЛИРАНЕ 17.05.2018 г. с оценка І-производствена и обслужваща дейност КВС КВС гр. Съединение 94-03-335 от 26.04.2018 г. в сила от 20.6.2018
19 2018/06/05 Наследници на Делю Ангелов Меретев изграждане на ограда с вис. 2 метра и по границите на УПИ Х-2146, кв. 52, гр. Съединение при спазване на чл. 48, ал. 4 от ЗУТ 01.06.2018 г. Х-2146 52 гр. Съединение 94-03-446 от 31.05.2018 г. в сила от 27.06.2018 г.
20 2018/06/19 Община Съединение Обновяване на площи за широко обществено ползване за трайно задоволяване на обществените потребности в гр. Съединение І-Зеленина 92 гр. Съединение 94-03-500 от 19.06.2018 г. в сила от 10.07.2018 г.
21 2018/06/19 Община Съединение Обновяване на площи за широко обществено ползване за трайно задоволяване на обществените потребности в с. Царимир ПИ 78171.501.867, 78171.501.868 и 78171.051.869 ---- с. Царимир 94-03-499 от 19.06.2018 г. в сила от 10.07.2018 г.
22 2018/06/21 Димитър Пенчев Ташев Уличен водопровод за УПИ ІV-313, 314, 315-Фуражно стопанство за нужите на кравеферма за угояване на телета от кв. 42", с. Любен 21.06.2018 г. с оценка ЛИНЕЕН ОБЕКТ --- с. Любен 94-03-504 от 21.06.2018 г. в сила от 13.07.2018 г.
23 2018/07/03 Община Съединение Рехабилитация на съществуващи тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Съединение 03.07.2018 г. с прот. 8 на ЕСУТ тротоари --- гр. Съединение 94-03-534 от 02.07.2018 г. в сила от 23.07.2018 г.
24 2018/07/05 Община Съединение Ремонтни дейности за дворно пространство и доставка на обзавеждане и оборудване на "Детска градина с яслени групи "Осми март", разположена в УПИ VІ-детско заведение, кв. 33 03.07.2018 г. с прот. 8 на ЕСУТ VІ-Детско заведение 33 гр. Съединение 94-03-536 от 02.07.2018 г. в сила от 24.07.2018 г.
25 2018/07/05 Община Съединение Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на ДГ с ЯГ "Осми март" 03.07.2018 г. с прот. 8 на ЕСУТ І-детско заведение 66 гр. Съединение 94-03-535 от 02.07.2018 г. в сила от 24.07.2018 г.
26 2018/07/17 "Аладин Фуудс" ООД ЕИК 115271421 Изграждане на предприятие за първична обработка на картофи 17.07.2018 г. с оценка ХХІV-производствени и складови дейности 129А гр. Съединение 94-03-389 от 26.06.2018 г. в сила от 08.08.2018 г.
27 2018/07/17 Емилия Ангелова Карагьозова Едноетажна жилищна сграда 19.06.2018 с прот. 6 на ЕСУТ VІ-1548 123 гр. Съединение 94-03-596 от 12.07.2018 г. в сила от 07.08.2018 г.
28 2018/07/17 Стоянка Димитрова Каникова Пристройка - санитарен възел към жилищна сграда 17.07.2018 г. с оценка ХІІ-436 19 гр. Съединение 94-03-604 от 13,07,2018 в сила от 07,08,2018
29 2018/08/29 Величко Димитров Чобанов Едноетажна жилищна сграда 19.06.2018 г. с прот. 6 на ЕСУТ VІІІ-809 94 гр. Съединение 94-03-1094 от 31.07.2018 г.
30 2018/08/07 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, ЕИК 115552190 Подземен кабел 20 KV от ВКП на ЖР 168, извод Войсил до нов БКТП "ИТД" от съществуваща ВС "МТС" до нов БКТП от нова муфа на съществуващ кабел 20 KV от ВС "Готмар" до ВС МТС до нов БКТП "ИТД" пред УПИ 6 кв. 129 по плана на гр. Съединение 07.08.2018 г. с оценка ЛИНЕЕН ОБЕКТ --- гр. Съединение 94-03-592 от 11,07,2018 г. в сила от 28,08,2018
31 2018/08/07 "ГОТМАР" ЕООД ЕИК 115076001 Вътрешно преустройство /без промяна на конструкцията/ на съществуваща производствена сграда в цех за вакуумна метализация 07,08,2018 г. с оценка І-производствена и обслужваща дейност КВС КВС гр. Съединение 94-03-582 от 10,07,2018 в сила от 28,08,2018 г. - допълнено със Заповед № 8 /09.08.2018 г. за промяна номера на разрешението за строеж - 29 да се чете 31, в сила от 29,08,2018 г.
32 2018/08/14 Никола Георгиев Панов Едноетажно жилищна сграда 14,08,2018 г. с оценка ХVІІІ-2341 36 гр. Съединение 94-03-679 от 06.08.2018 г. в сила от 04,09,2018
33 2018/08/14 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, ЕИК 115552190 Външно присъединяване НН на сметище за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци 14,08,2018 г. с оценка ІІ-000384, за управление на опасни отпадъци КВС КВС гр. Съединение 94-03-698 от 10.08.2018 г. в сила от 04,09,2018
34 2018/08/21 Запрян Запрянов Благов Едноетажна жилищна сграда 19.07.2018 г. с прот. 9 на ЕСУТ V-338 19 с. Правище 94-03-709 от 14,08,2018 г. в сила от 10,09,2018
35 2018/08/21 Община Съединение Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и пешеходни пътеки с маркировка за ограничаване на скоростта в отсечки от републиканската и общинска пътна мрежа в Община Съединение 21,08,2018 г. с оценка --- --- гр. Съединение с. Любен с. Неделево с. Голям Чардак с. Малък Чардак с. Царимир 94-03-738 от 21,08,2018 г. в сила от 10,09,2018 г., заповед № РД-1258/09.10.2018 г. за допълване РС-в сила от 30.10.2018
36 2018/08/21 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, ЕИК 115552190 Подземен кабел 20 KV от ВКП на ЖР стълб с ВКП отклонение от ВЛ 20 KV, извод "Точиларци" от П/ст "Пясъчник" до БКТП "Краго" в ПИ 000250, Горен Стопански двор, гр. Съединение 21,08,2018 г. с оценка ЛИНЕЕН ОБЕКТ --- гр. Съединение 94-03-591 от 11,07,2018 г. в сила от 10,09,2018
37 2018/09/03 Славчо Илиев Паскалев и Зорница Костадинова Паскалева Фризьорски салон и магазин 19.06.2018 г. с прот. 6 на ЕСУТ ХІІІ-406 21 гр. Съединение 94-03-734/ 21,08,2018 г. в сила от 26,09,2018
38 2018/09/04 "ЕКОПЕТ" ЕАД - ЕИК 128585226 Плътна ограда на северната и западната граница на имот 78171.200.1 и лека ограда на западната и южната граница в имот 78171.200.13 и южна граница на имот 78171.200.10 по КК на с. Царимир при спазване на чл. 48 ал. 4 от ЗУТ 14.08.2018 г. 78171.200.1, 78171.200.13, 78171.200.10 КВС с. Царимир 94-03-694 / 09,08,2018 г. в сила от 26,09,2018
39 2018/09/13 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, ЕИК 115552190 Външно ел. захранване на магазин за хранителни стоки чрез КЛНН от нов КРШ на фасадата на ТП Бензиностанция до ново електромерно табло на имотната граница на УПИ VІІІ-183 за търговия от кв. 49, по плана на гр. Съединение 13,09,2018 г. с оценка ЛИНЕЕН ОБЕКТ ----- гр. Съединение 94-03-770 / 04,05,2018 г. в сила от 03.10,2018
40 2018/09/13 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, ЕИК 115552190 Нов БКТП "ИТД" разположен в УПИ 6, кв. 129, по плана на гр. Съединение 13,09,2018 г. с оценка 6 129 гр. Съединение 94-03-699 / 10,08,2018 г. в сила от 03.10,2018
41 2018/09/18 Евгени Асенов Самичков Едноетажно жилищна сграда 19,07,2018 г. с прот. 9 на ЕСУТ VІІ-16 1 с. Голям Чардак 94-03-768/ 31,08,2018
42 2018/09/18 "КАСКАДа" ООД, ЕИК 115813726 Открит навес 17.09.2018 г. с оценка 78171.200.15 КВС С. Царимир 94-03-794 / 11,09,2018 г. в сила от 10.10,2018
43 2018/09/27 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, ЕИК 115552190 Подземен кабелна линия 20 KV от В/С "Голям Чардак" до нов БКТП "ИТД" от съществуваща ВС "МТС" до нов БКТП "ИТД" в УПИ 6 кв. 129 по плана на гр. Съединение 27,09.2018 г. с оценка ЛИНЕЕН ОБЕКТ --- гр. Съединение 94-03-837 от 19,09,2018 г. в сила от 18,10,2018
44 2018/09/27 Симеон Георгиев Масленишки Едноетажна Жилищна сграда /комплексен по чл. 150 от ЗУТ/ 27,09,2018 г. с прот. 11 на ЕСУТ ХVІ-2366 - да се чете ХVІ-2368 9 гр. Съединение 94-03-770 / 03,09,2018 г. комплексен по чл. 150 от ЗУТ, в сила от 22.10.2018 г., допълнено със Заповед № 9/25,10,2018
45 2018/09/27 Богдана Атанасова Симова Допълващо застрояване - магазин за хранителни стоки, магазин за закуски и кафе аперитив /комплексен по чл. 150 от ЗУТ/ 27,09,2018 г. с прот. 11 на ЕСУТ ІХ-208 45 с. Голям Чардак 94-03-839/ 20,09,2018 комплексен по чл. 150 от ЗУТ, в сила от 13,11.2018 г.,
46 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ЕИК 000471640 БЮСТ-ПАМЕТНИК НА КНЯЗ АЛЕКСЕЙ ЦЕРЕТЕЛИ УПИ І /ПИ 155/ 15 с. Церетелево 94-03-876/ 01,10,2018 в сила от 22,10,2018
47 2018/10/09 Даяна Димитрова Ганчева, Димитър Атанасов Дойчинов, Стоилка Христова Дойчинова Основен ремонт и реконструкция с пристройка в поземлен имот с идентификатор 78171.501.276 04.09.2018 г. с прот. 10 на ЕСУТ ПИ 78171.501.276 С. Царимир 94-03-689 / 09,08,2018 г. в сила от 29,10,2018
48 2018/10/16 ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА ГР. СЪЕДИНЕНИЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 2,20 м. по границите на УПИ ІІ-2098 кв. 40, по плана на гр. Съединение при спазване на чл. 48 ал. 4 от ЗУТ 03,09,2018 г. ІІ-2098 40 гр. Съединение 94-03-773 от 03,09,2018 г.
49 2018/10/18 Атанас Стоичков Йочков и Ганка Николова Йочкова Допълващо застрояване - гараж и лятна кухня 18,10,2018 г. с прот. 12 на ЕСУТ ХХ-1331 89 гр. Съединение 94-03-950 от 18,10,2018 г. в сила от 07,11,2018
50 2018/10/23 "Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283 - наемател и Илиеви "ТД Илиев и с-ие" СД - собственик на терена Преустройство на приемо-предавателна станция номер 3389 на "Теленор България" ЕАД 29.09.2018 г. с оценка VІІІ и ІХ 129 гр. Съединение 94-03-849 от 21.09,2018 г. в сила от 14,11,2018
51 2018/10/25 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ЕИК 000471640 - като собственик на терена и МЗ - София като инвеститор на обекта Навес за линейки към филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ VІІ 36 гр. Съединение 94-03-727 от 17,08,2018 г. в сила от 14,11,2018
52 2018/10/25 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ЕИК 000471640 - като собственик на терена и МЗ - София като инвеститор на обекта Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ ХІІІ 36 гр. Съединение 94-01-43 от 17,08,2018 г. в сила от 14,11,2018
53 2018/11/06 "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК 131285259 - собственик на строежа и лицензиант и ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ПОДОБЕКТ: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, ЕТАП 2018-ТТР 12С.2018 06,11,2018 г. с оценка --- ---- гр. Съединение 94-01-884 от 03,10,2018 г. в сила от 23.11.2018
54 2018/11/08 Петко Стоицов Аргилашки Комбинирана сграда за детски център и магазин за пакетирани и промишлени стоки 08,11,2018 г. с оценка ХVІІ-330-общ. обсл., "Детски център" 42 гр. Съединение 94-01-1006 от 01,11,2018 г. в сила от 30.11.2018
55 2018/11/29 ГОТМАР ЕООД ЕИК 115076001 ЦЕХ ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ОБРАБОТКА НА ГОТОВ ГРАНУЛАТ 29.11.2018 Г. С ОЦЕНКА І-производствена и обслужваща дейност КВС гр. Съединение 94-03-1084/ 20,11208 в сила от 21,12.2018
56 2018/12/04 ИТД ЕООД, ЕИК 115032923 ТРАФОПОСТ БКТП 2Х1000 КVА и захранващ кабел 20 кV към него 04.12.2018 г. с оценка ІХ-производствени и складови дейности 129 гр. Съединение 94-03-1081/ 20,11,2019 в сила от 21,12.2018
57 "СОЛИД БИЛД ГРУП" ЕООД, ЕИК 203772411 ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТНА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ЧАСТИ ЗА ТЯХ 06.12.2018 г. с оценка ІІІ-1562, ТОПЛИВО 160 гр. Съединение 94-03-1140/ 06.12.2018 в сила от 27,12.2018
58 "СИЛС И СИНОВЕ" ЕООД, ЕИК 205183600 Сервиз за лекотоварни и тежкотоварни моторни превозни средство /МПС/ 2018/12/06 117113-сервиз за ремонт на тежкотоварни и лекотоварни МПС КВС КВС гр. Съединение 94-03-1135/ 05.12.2018 в сила от 27,12.2018
59 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ЕИК 000471640 Инвестиционен проект по енергийна ефективност на Кметство с. Царимир ІІ 1 с. Царимир в сила от 27,12.2018
60 ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ ТАШЕВ Уличен водопровод за УПИ ІV-313, 314, 315-Фуражно стопанство за нужите на кравеферма за угояване на телета от кв. 42", с. Любен 11,12,2018 г. с оценка ЛИНЕЕН ОБЕКТ с. Любен 94-03-1113/ 28.11.2018 в сила от 2.1.2019 г.
2019 г.
1 2019/01/10 Лозята "Водопроводно отклонение към Кравеферма в УПИ 000307-кравеферма, местност "Лозята" - землище с. Драгомир 10.1.2019 г. с оценка 000307-кравеферма КВС КВС с. Драгомир 94-03-9 от 3,1,2019 в сила от 1.2.2019 г.
2 2019/01/22 Електроразпределение ЮГ ЕАД, ЕИК 115552190 Нов захранващ кабел НН от съществуващ ТНН на ТП Гишин до съществуващ КРШ и нов захранващ кабел от скъществуващо ТЕПО 1 ТЧ/Б+, монтирано на имотната граница на УПИ ХІІІ-2048, по плана на гр. Съединение 22.1.2019 г. с оценка до имотната граница на УПИ ХІІІ-2048 гр. Съединение 94-03-1201/ 21.12.2018 г. в сила от 11.2.2019 г.
3 2019/01/24 "БТК" ЕАД, ЕИК 831642181 и Инсталиране на глас и/или данни към съществуваща ППС на БТК ЕАД номер PD 2991_С и Базова станция номер 3402 на Теленор България ЕАД на БТК ЕАД в УПИ ІІ-576, кв. 53, с. Голям Чардак, общ. Съединение, обл. Пловдив 24.1.2019 г. с оценка ІІ-576 53 с. Голям Чардак 94-03-52/ 15.1.2019 в сила от 13.2.2019 г.
4 2019/02/12 Община Съединение, Напоителни системи ЕАД - собственици на терена и Телекабел АД, ЕИК 822206615, гр. Пазарджик - инвеститор Трасе на Оптична кабелна линия от гр. Съединение до с. Голям Чардак, общ. Съединение 12.2.2019 г. с оценка трасе от гр. Съединение до с. Голям Чардак 94-03-128 от 31,01,2019 г. в сила от 11,03,2019 г.
5 2019/02/21 Ангел Андонов Марков СТОПАНСКА СГРАДА 21.2.2019 г. 16080 КВС КВС с. Голям Чардак 94-03-1105 от 27.11.2018 г. в сила от 14,03,2019 г.
6 2019/03/14 "Божия дом" гр. Съединение Малкоетажна жилищна сграда 5.3.2019 г. с прот. № 2 на ЕСУТ ІІ-2098 40 гр. Съединение 94-03-273 от 12,03,2019 г. в сила от 05,04,2019 г.
7 2019/03/21 Община Съединение Укрепване моста над дерето при старата мандра и пътна варианта 18.10.2018 г. КВС КВС КВС, с. Драгомир 94-03-315 от 21,03,2019 г. в сила от 11,04,2019 г.
8 2019/03/28 ГОТМАР ЕООД ЕИК 115076001 Външно кабелно захранване 20 кV с трафопост БКТП 20/0,4 кV 2х1000 кVа в УПИ ІІ-158019 28.3.2019 г. с оценка ІІ-158019 КВС КВС гр. Съединение 94-03-326 от 26.03.2019 г. в сила от 16,04,2019 г.
9 2019/04/16 Златка Лазарова Янкова Жилищна сграда и гараж 04.04.2019 г. с прот. на ЕСУТ ХІІІ-2369 118 гр. Съединение 94-03-409/ 11,04,2019 г. в сила от 7.5.2019 г.
10 2019/04/16 Винцислав Николов Саксанов Жилищна сграда и гараж 04.04.2019 г. с прот. на ЕСУТ ІХ-1073 75 гр. Съединение 94-03-405/ 10,04,2019 г. в сила от 7.5.2019 г.
11 2019/04/16 Константин Василев Димитров Ограда в УПИ ХV-113 кв. 16, гр. Съединение 14.03.2019 г. ХV-113 16 гр. Съединение 94-03-368/ 2,4,2019 г. в сила от 7.5.2019 г.
11 2019/04/18 ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 131413286 ПРеустройство на част от съществуваща производствена сграда в склад за материали 18.4.2019 г. с оценка ІІ-стоп. дейности 161 гр. Съединение 94-03-392/ 09.04.2019 г. в сила от 9.5.2019 г.
12 2019/05/02 Красимира Димитрова Средева ЦЕХ ЗА АСАМБЛИРАНЕ НА ПОМПИ 02,05,2019 г. с оценка ІІІ-цех за металообработка 28 гр. Съединение 94-03-431/ 18,04,2019 г.
13 2019/05/21 "ДОЕВ" ООД, ЕИК 160050254 Складова сграда 21.05.2019 г. с оценка ХLV-мех. Цех 132 гр. Съединение 94-03-487/ 14,05,2019 г. В СИЛА ОТ 11,06,2019 г.
14 30.05.2019 г. Петко Димитров Ликов допълващо застрояване-ателие за творческа дейност към съществуваща жил.сграда 16,05,2019 г. с прот. 7 на ЕСУТ VІ-1313 92 гр. Съединение 94-03-541/ 28,05,2019 г. в сила от 21.06.2019
15 30.05.2019 г. Тодор Иванов Ванков Допълващо застрояване - лятна кухня 16,05,2019 г. с прот. 7 на ЕСУТ ХІ-168 16 с. Церетелево 94-03-529/ 23,05,2019 г. в сила от 21.06.2019
16 06.06.2019 г. Теодора Петрова Гарджева - Пешева Жилищна сграда и гараж 28.05.2019 г. с оценка ХХІІ-985 52 гр. Съединение 94-03-557/ 30.05.2019 г. в сила от 25.06.2019
17 11.06.2019 г. Петя Михайлова Влашка Жилищна сграда и гараж 21.05.2019 г. с прот. на ЕСУТ V-1030 69-а гр. Съединение 94-03-554/ 29.05.2019 г. в сила от 01.07.2019
18 20.06.2019 г. ОБщина Съединение Ремонт на съществуващ отводнителен канал от ул. "Никола Петков" по ул. "Найден Геров" с прот. на ЕСУТ линеен обект ---- гр. Съединение 94-03-524/ 21.05.2019 г. в сила от 05.07.2019
19 20.06.2019г. Електроразпределение ЮГ ЕАД, ЕИК 115552190 Табло МТТ 1х100 кVА/20/0.4/0231 кV монтирано до ЖР РОМ Готмар от ВЛ Точиларци, землище гр. Съединение, местност Тунчов кладенец, имот 000932 20.05.2019 г. с оценка 000932 КВС Съединение КВС Съединение 94-03-608/ 13.06.2019 г. в сила от 10.07.2019
20 16.07.2019 г. Димитър Кръстев Булкин и Илко Костадинов Караиванов Плътна ограда с височина до 2,20 м. между УПИ VІІ-890 и УПИ VІ-889, 890 от кв. 53 22.05.2019 г. от Главния инженер на Община Съединение между УПИ VІІ-890 и УПИ VІ-889, 890 53 гр. Съединение 94-03-580/ 05.06.2019 г. в сила от 02.08.2019 г.
21 16.07.2019 г. Гергана Лазарова Торсунска, Петко Иванов Торсунски и Иван Петков Торсунски Плътна ограда до 2,20 м. по границата на УПИ Х-2075, кв. 26, при условията на чл. 48, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ 04.07.2019 г. от Главния инженер на Община Съединение УПИ Х-2075 26 гр. Съединение 94-03-660/ 04.07.2019 г. в сила от
22 23.07.2019г. Община Съединение ЕИК 000471640 и инвеститор Димитър Пенчев Ташев Пътна връзка за изграждане на обект: Фуражно стопанство за нуждите на кравеферма за угояване на телета в УПИ ІV-313,314,315-складова и производствена дейност по плана на с. Любен, общ. Съединение, На път ІІІ-6062 "Любен-Съединение" при км. 0+555-дясно 23.07.2019 г. с оценка пътна връзка ---- с. Любен 94-03-696/ 16.07.2019 г. в сила от 12.08.2019 г.
23 23.07.2019г. Цветана Енева Костова Жилищна сграда 11.07.2019 г. с прот. № 9 / 11.07.2019 г. на ЕСУТ V-967 44 гр. Съединение 94-03-723/ 23.07.2019 г. в сила от 12.08.2019 г.
24 25.07.2019 г. "АГРО ММ" ЕИК 112662315 АВТОМОБИЛНА ВЕЗНА 25.07.2019 Г. с оценка І-000201-производствени и склаводи дейности /ПИ 00297/ КВС КВС гр. Съединение 94-03-708/ 18.07.2019 г. в сила от 15,08,2019
25 30.07.2019г. Георги Тодоров Пусалски Жилищна сграда 08.06.2019 г. с прот. № 8/18.06.2019 г. на ЕСУТ ІІ-1721 144 гр. Съединение 94-03-736/ 25.07.2019 г. в сила от
26 30.07.2019г. Женя Иванова Бърч Пристройка към Жилищна сграда 11.07.2019 г. с прот. № 9 / 11.07.2019 г. на ЕСУТ VІІ-395 39 гр. Съединение 94-03-737/ 25.07.2019 г. в сила от