Набор от данни:  Бизнес статистика

одобрен

СБОРЕН БАЛАНС НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА КЪМ 31.12 - ХИЛ. ЛВ.

Уникален идентификатор:  ced5d82a-5add-4698-8250-1a660929239d

Описание:

##От 2014 г. здравноосигурителните дружества бяха пререгистрирани в застрахователни предприятия, поради което няма налични данни след 2013 г., тъй като те влизат в данните за застрахователите предприятия.

###Забележки:
* '..' Конфиденциални данни
* '-' Няма случай

статистика

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-03-30 15:34:42
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2018-10-28 02:02:23
  • Последно променил: migrate_data

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1807 1940 1753 1828 1728 ..
35282 40028 44072 45568 43331 7202
11610 13515 15514 16903 19867 203
9171 9250 14083 15483 14184 ..
1754 3119 2924 2736 2844 -
59624 67852 78346 82518 81954 11326
37953 44932 52548 56228 60543 11223
5007 5007 5007 5007 - -
13067 12274 14442 15901 17936 ..
3578 5630 5780 5377 3475 ..
19 9 569 5 - -
59624 67852 78346 82518 81954 11326