одобрен

Проведени обучения по програми, курсове и групи от Каталог 2018г.

Уникален идентификатор:  cf05791a-dd32-4862-ae70-b4998b602165

Описание:

Данни за броя служители от държавната администрация, преминали обучение по ежегодните каталози на Института по публична администрация (ИПА).

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-01-18 09:49:51
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:44:11
  • Последно променил: migrate_data

"Име на програмта"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2018 - ГФ - ГОДИШНИ ФОРУМИ 300 275 295 4
2018 - Е - ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ / И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 2068 2028 1467 70
2018 - ЕМ - ЕЛЕКТРОННИ МОДУЛИ ЗА / САМООБУЧЕНИЕ 14189 14189 10349 35
2018 - ЕС - АКАДЕМИЯ ЗА / ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И / ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ЕСИФ) 1218 1106 875 43
2018 - ЗО - ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖЕБНО РАЗВИТИЕ 2308 2305 1628 69
2018 - М - РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ 289 116 81 4
2018 - Н - НОРМОТВОРЧЕСТВО / И ПРАВОПРИЛАГАНЕ 5630 5277 3839 113
2018 - ОП - Обучения по поръчка 693 684 590 23
2018 - П - ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ 3479 3223 2083 72
2018 - УМ - УПРАВЛЕНИЕ И ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ 4803 4557 3797 119
2018 - Ч - ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 374 367 266 31
2018 - Проект РХ - Международен форум 238 238 3
2018 - ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ CAF 350 35
2018 - Председателство на СЕС 200 2
2018 - Регионална конференция по проект РХ 80 80 1