одобрен

SEBRA_20.03.20

Уникален идентификатор:  cf36fa3c-e2fa-43ab-b55a-f82ce991e617

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-23 09:57:32
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-03-23 09:57:32

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1688.27
10 xxxx Издръжка 86 34448.79
18 xxxx Други разходи 18 13215.82
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1 1700000
88 xxxx Средства на разпореждане 21 9917.74
90 xxxx Възстановени приходи 2 22591.34
Общо: 129 1781861.96
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1688.27
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1 1700000
Общо: 2 1701688.27
ОДЗГ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1397.92
Общо: 4 1397.92
ОДЗГ Бургас ( 0220020009 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 50.03
Общо: 2 50.03
ОДЗГ Враца ( 0220060001 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1740.48
Общо: 2 1740.48
О Д З Г ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 4217.09
Общо: 6 4217.09
ОДЗГ Добрич ( 0220080008 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1688.58
Общо: 2 1688.58
ОДЗГ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1805.44
18 xxxx Други разходи 5 140.28
90 xxxx Възстановени приходи 1 11708.35
Общо: 10 13654.07
ОДЗГ Разград ( 0220170009 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 100
Общо: 1 100
ОДЗГ Сливен ( 0220200000 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 96.42
90 xxxx Възстановени приходи 1 10882.99
Общо: 3 10979.41
ОДЗГ София град ( 0220220007 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 584.16
Общо: 1 584.16
ОДЗГ Хасково ( 0220260000 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 3
18 xxxx Други разходи 4 2301.6
Общо: 5 2304.6
ОДЗГ Шумен ( 0220270008 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 248.62
18 xxxx Други разходи 2 692.79
Общо: 3 941.41
ИАГ ( 022100**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 32 19250.28
18 xxxx Други разходи 7 10081.15
Общо: 39 29331.43
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 26 3047.24
Общо: 26 3047.24
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 217.08
Общо: 1 217.08
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 21 9917.74
Общо: 21 9917.74
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 20.03.2020 - 20.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2.45
Общо: 1 2.45