одобрен

Регистър на озеленените площи и на дълготрайните дървета

Уникален идентификатор:  cf49cce5-c988-425b-80a7-dff39a164e9e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-01-13 10:29:11
  • Създаден от: DanielGoranov
  • Последна промяна: 2020-01-13 10:29:11