одобрен

Регистър на даренията през 2017 г.

Уникален идентификатор:  cfe2046d-90ef-4f74-a108-7bc5048a0bb7

Описание:

Регистър на даренията през 2017 г.

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-01-15 12:50:00
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:08:54
  • Последно променил: migrate_data
Страница 1 от 3


РЕГИСТЪР
НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ В ОБЩИНА МИРКОВО ЗА 201 7 г.
ПО
РЕД
ДАТА НА
ПОЛУЧАВАНЕ ДАРИТЕЛ ДАРЕН ВИД НА
ДАРЕНИЕТО
СТОЙНОСТ
В ЛЕВА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
ДАРЕНИЕТО/ ВОЛЯ НА
ДАРИТЕЛЯ
1 2 3 4 5 6 7
1. 23 .02.201 7 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 4 000,00 Оборудване на фитнес
зала в Спортен
комплекс „Мирково“
2. 17 .03.201 7 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Обзавеждане и
оборудване на
конферентна зала
- Спортен комплекс
„Мирково“
3. 22.03.2017 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 4 000,00 Посещение в Община
Димитровград, Сърбия
по програма за
образователно -
културен обмен
4. 11.05.2017 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 7 000,00 Осми фестивал на
детското творчество „С
поглед към бъдещето“
и традиционен събор на
с. Мирково
5. 11.05.2017 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 3 000,00 Посещение на
самодейци в Община
Димитровград, Сърбия
по програма за
образователно –
културен обмен

Страница 2 от 3

6. 18.05.2017 „Пролайф
Технолоджи“ ЕООД
Община Мирково Парични средства 1 000,00 Празник на Община
Мирково
7. 15.06.2017 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 4 000,00 Честване на 100 –
годишнина от
рождението на поручик
Неделчо Бончев
8. 16.05.2017 „Дънди Прешъс
Металс Челопеч “
ЕАД
Община Мирково Парични средства 1 000,00 Посещение на
самодейци в гр.
Димитровград, Сърбия
9. 20.06.2017 „Дънди Прешъс
Металс Челопеч“
ЕАД
Община Мирково Парични средства 300,00 Празник на с. Смолско
10. 28.07.2017 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 2 000,00 Участие на клуб
„Мирковско хоро“ във
фестивал в Черна гора
11. 17.10.2017 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 30 000,00 Ремонт в кухненски
помещения в дом за
социални грижи ,
с. Мирково
12. 17.10.2017 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 27 000,00 Ремонтно -
възстановителни и
укрепителни дейности
в имот на общината –
втори етаж на
„Лисевата къща“ в
с. Мирково
13. 27.11.2017 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Извършване на
СМР
- Изграждане на
канализация в
с. Бенковски
14. 08.12.2017 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Парични средства 7 000,00 Пътуване до община
Прокупля, Сърбия

Страница 3 от 3

15. 22.12.2017 Дънди Прешъс
Металс Челопеч“
ЕАД
Община Мирково Парични средства 300,00 Закупуване н а украса за
Коледните и
Новогодишни празници
в с. Смолско
16. 29 .12 .2017 „Елаците -Мед“ АД Община Мирково Украса - завеси,
коледни елхи,
камбани двойни
- Коледна украса