одобрен

Утвърден план-прием в 7 клас в държавните и общинските училища на област Плевен по профили, професии и специалности за учебната 2019/2020 година

Уникален идентификатор:  d01309b3-89cb-437a-9391-ef4a43895893

образование план-прием

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-20 09:06:45
  • Създаден от: margarita_mihaylova
  • Последна промяна: 2019-06-20 09:06:45

Община, населено място, наименование на училището

Наименование на профила

Код на професията

Наименование на професията

Код на специалността от професия

Наименование на специалността от професия

Форма на обучение дневна; дуална; задочна

Срок на обучение

Брой паралелки

Брой ученици

ЧЕ интензивно

ЧЕ разширено

ЧЕ - без интензивно и без разширено

Изпит чрез тест по БЕЛ

Изпит чрез тест по Математика

Изпит за проверка на способностите

Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН

Първи предмет от НВО по друг предмет

Втори предмет от НВО по друг предмет

Първи предмет балообразуващ предмет от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

Втори предмет балообразуващ предмет от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

първи профилиращ предмет

втори профилиращ предмет

трети профилиращ предмет

четвърти профилиращ предмет

Oбщина Белене, гр.Белене, Средно училище "Димчо Дебелянов" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М ИТ ИНФ ИТ
Oбщина Белене, гр.Белене, Средно училище "Димчо Дебелянов" Природни науки дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Б Х Б Х
Общо за училището: 2 52
Община Белене, гр. Белене, Професионална гимназаия по ядрена енергетика "Мария Склодовска - Кюри" 523070 Техник по автоматизация 5230701 Автоматизация на непрекъснати производства - З дневна 5 1 26 АЕ 3 1 БЕЛ И
Община Белене, гр. Белене, Професионална гимназаия по ядрена енергетика "Мария Склодовска - Кюри" 762030 Помощник-възпитател 7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца - Н дневна 5 1 26 АЕ 3 1 БЕЛ И
Общо за училището: 2 52
Община Гулянци, гр. Гулянци Средно училище "Христо Смирненски" Природни науки дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Б Х Б Х
Община Гулянци, гр. Гулянци Средно училище "Христо Смирненски" 345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М Г
Община Гулянци, гр. Гулянци Средно училище "Христо Смирненски" 621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения - З дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Б Х
Общо за училището: 3 78
Община Гулянци, с. Гиген Средно училище "Асен Златаров" Предприемачески дневна 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ ИТ Предприемачество
Общо за училището: 1 26
Долна Митрополия гр. Долна Митрополия Средно училище "Васил Априлов" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 БЕЛ М
Долна Митрополия гр. Долна Митрополия Средно училище "Васил Априлов" 542040 Моделиер-технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 БЕЛ ИИ
Общо за училището: 1 26
Община Долна Митрополия, гр. Тръстеник Средно училище "Евлоги Георгиев" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М БЕЛ ИНФ ИТ
Община Долна Митрополия, гр. Тръстеник Средно училище "Евлоги Георгиев" 621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения - З дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Б БЕЛ
Общо за училището: 2 52
Община Долни Дъбник гр. Долни Дъбник Средно училище "Христо Ботев" Икономическо развитие дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Г Б Г М
Общо за училището: 1 26
Община Долни Дъбник гр. Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Проф. Иван Иванов" 621010 Техник – растениевъд 6210103 Трайни насаждения - З дневна 5 1 26 РЕ 2 2 Б Х
Община Долни Дъбник гр. Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Проф. Иван Иванов" 621060 Фермер 6210601 Земеделец дневна 5 1 26 РЕ 2 2 Б Х
Община Долни Дъбник гр. Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Проф. Иван Иванов" 621080 Монтьор на селскостопанска техника 6210801 Механизация на селското стопанство дуална 5 0.5 13 РЕ 2 2 М Ф
Община Долни Дъбник гр. Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Проф. Иван Иванов" 621090 Лозаровинар 6210901 Лозаровинарство дуална 5 0.5 13 РЕ 2 2 Б Х
Общо за училището: 3 78
Община Искър гр. Искър Средно училище "Христо Смирненски" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ/РЕ 2 2 Б Г ИНФ ИТ
Община Искър гр. Искър Средно училище "Христо Смирненски" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 1 26 АЕ/РЕ 2 2 БЕЛ М
Общо за училището: 2 52
Община Кнежа гр. Кнежа Средно училище "Неофит Рилски" Предприемачески дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Г ИТ Предприемачество ИТ
Общо за училището: 1 26
Община Кнежа, гр. Кнежа Професионална гиманзия по земеделие "Стефан Цанов" 481020 Системен програмист 4810201 Системно програмиране дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 М ИТ
Община Кнежа, гр. Кнежа Професионална гиманзия по земеделие "Стефан Цанов" 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 М Ф
Община Кнежа, гр. Кнежа Професионална гиманзия по земеделие "Стефан Цанов" 621010 Техник- растениевъд 6210103 Трайни насаждения - З дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Б Х
Община Кнежа, гр. Кнежа Професионална гиманзия по земеделие "Стефан Цанов" 621010 Техник- растениевъд 6210107 Растителна защита и агрохимия дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Х ЧЕ
Община Кнежа, гр. Кнежа Професионална гиманзия по земеделие "Стефан Цанов" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механиация на селското стопанство дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 Ф М
Община Кнежа, гр. Кнежа Професионална гиманзия по земеделие "Стефан Цанов" 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120102 Селски туризъм дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 Г И
Общо за училището: 4 104
Община Кнежа гр. Кнежа Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" 345050 Сътрудник малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М Ф
Община Кнежа гр. Кнежа Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" 521030 Машинен оператор 5210303 Машини и съоръжения за заваряване - Н дуална 5 1 26 АЕ 2 2 М Ф
Община Кнежа гр. Кнежа Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" 522020 Електромонтьор 5220204 Електрообзавеждане на производството - Н дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М Ф
Общо за училището: 3 78
Община Левски, гр.Левски Средно училище "Крум Попов" Предприемачески дневна 5 1 26 АЕ 3 1 ИТ Г Предприемачество ИТ
Община Левски, гр.Левски Средно училище "Крум Попов" Природни науки дневна 5 1 26 АЕ 3 1 Б Х Б Х
Общо за училището: 2 52
Община Левски, гр.Левски Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Й. Вапцаров" 482040 Организатор Интернет приложения 4820401 Електронна търговия дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М ИТ
Община Левски, гр.Левски Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Й. Вапцаров" 525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника - Н дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М Ф
Община Левски, гр.Левски Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Й. Вапцаров" 621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения - З дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М Ф
Община Левски, гр.Левски Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Й. Вапцаров" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М Ф
Общо за училището: 4 104
Община Никопол, Никопол, Средно училище "Христо Ботев" Природни науки дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Б Х Б Х
Община Никопол, Никопол, Средно училище "Христо Ботев" 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес дневна 5 1 26 АЕ 3 1 БЕЛ Г
Общо за училището: 2 52
Община Плевен, гр. Плевен Математическа гимназия "Гео Милев" Mатематически дневна 5 1 26 АЕ 1 3 М БЕЛ М Ф
Община Плевен, гр. Плевен Математическа гимназия "Гео Милев" Mатематически дневна 5 1 26 АЕ 1 3 М БЕЛ М ИНФ Г
Община Плевен, гр. Плевен Математическа гимназия "Гео Милев" Mатематически дневна 5 1 26 АЕ 1 3 М БЕЛ М ИНФ ИТ
Община Плевен, гр. Плевен Математическа гимназия "Гео Милев" Mатематически дневна 5 1 26 НЕ 1 3 М БЕЛ М ИНФ
Община Плевен, гр. Плевен Математическа гимназия "Гео Милев" Природни науки дневна 5 1 26 АЕ 1 3 М БЕЛ Б Х
Община Плевен, гр. Плевен Математическа гимназия "Гео Милев" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ 1 3 М БЕЛ ИНФ ИТ
Общо за училището: 6 156
Община Плевен, гр. Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици Чужди езици дневна 5 1 26 АЕ 3 1 БЕЛ М АЕ НЕ
Община Плевен, гр. Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици Чужди езици дневна 5 1 26 АЕ 3 1 БЕЛ М АЕ ФЕ
Община Плевен, гр. Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици Чужди езици дневна 5 1 26 АЕ 3 1 БЕЛ М АЕ РЕ
Община Плевен, гр. Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици Чужди езици дневна 5 1 26 ИЕ 3 1 БЕЛ М ИЕ АЕ
Община Плевен, гр. Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици Чужди езици дневна 5 1 26 НЕ 3 1 БЕЛ М НЕ АЕ
Община Плевен, гр. Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици Чужди езици дневна 5 1 26 ФЕ 3 1 БЕЛ М ФЕ АЕ
Община Плевен, гр. Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ 1 3 М БЕЛ ИТ ИНФ
Общо за училището: 7 182
Община Плевен, гр. Плевен Средно училище "Анастасия Димитрова" Хуманитарни науки дневна 5 1 26 АЕ 3 1 ИТ Г БЕЛ И
Общо за училището: 1 26
Община Плевен, гр. Плевен Средно училище "Стоян Заимов" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ 2 2 ИТ ЧЕ ИНФ ИТ
Община Плевен, гр. Плевен Средно училище "Стоян Заимов" Природни науки дневна 5 1 26 АЕ 3 1 Б БЕЛ Б Х
Община Плевен, гр. Плевен Средно училище "Стоян Заимов" Физическо възпитание и спорт дневна 5 1 26 АЕ 1 1 2хСПО Б И ФВС Б
Общо за училището: 3 78
Община Плевен, гр. Плевен Средно училище "Иван Вазов" Хуманитарни науки дневна 5 1 26 АЕ 3 1 БЕЛ И БЕЛ И
Община Плевен, гр. Плевен Средно училище "Иван Вазов" Обществени науки дневна 5 1 26 АЕ 3 1 И Г Г И
Община Плевен, гр. Плевен Средно училище "Иван Вазов" Природни науки дневна 5 1 26 АЕ 1 3 Б Х Б Х
Община Плевен, гр. Плевен Средно училище "Иван Вазов" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ 1 3 БЕЛ М И ИТ
Община Плевен, гр. Плевен Средно училище "Иван Вазов" Икономическо развитие дневна 5 1 26 АЕ 1 3 Г М Г М
Общо за училището: 5 130
Община Плевен, гр. Плевен Средно училище "Пейо Яворов" Предприемачески дневна 5 1 26 АЕ 2 2 ИТ Г Предприемачество ИТ
Общо за училището: 1 26
Община Плевен, гр. Плевен Средно училище "Христо Смирненски" Природни науки дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Б Х Б Х
Общо за училището: 1 26
Община Плевен, гр. Славяново Средно училище "Христо Ботев" 345050 Сътрудник малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес дневна 5 1 26 АЕ 2 2 ГИ ТП
Община Плевен, гр. Славяново Средно училище "Христо Ботев" 346030 Деловодител 3460301 Деловодство и архив - Н дневна 3 1 26 АЕ 2 2 ГИ ТП
Общо за училището: 2 52
Община Плевен гр. Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 343010 Финансист 3430101 Банково дело дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 М Г
Община Плевен гр. Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М Г
Община Плевен гр. Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 482010 Икономист информатик 4820101 Икономическа информатика дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М Г
Община Плевен гр. Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 482040 Организатор интернет приложения 4820401 Електронна търговия дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 М Г
Община Плевен гр. Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 346010 Офис мениджър 3460101 Бизнес администрация дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 М Г
Община Плевен гр. Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 346040 Съдебен служител 3460401 Съдебна администрация дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 М Г
Общо за училището: 4 104
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по механоелектротехника 481020 Системен програмист 4810201 Системно програмиране дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 БЕЛ ТП
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по механоелектротехника 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ - Н дуална 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ ТП
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по механоелектротехника 522020 Електромонтьор 5220204 Електрообзавеждане на производството - Н дуална 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ ТП
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по механоелектротехника 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 БЕЛ ТП
Общо за училището: 3 78
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" 541040 Техник - технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост 5410401 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 ИТ ТП
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" 541060 Техник-технолог по качеството на храни и напитки 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 ИТ ТП
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220309 Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника - З дневна 5 1 26 АЕ 2 2 ИТ ТП
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" 524040 Лаборант 5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства - Н дневна 5 1 26 АЕ 2 2 ИТ ТП
Общо за училището: 3 78
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба - З дуална 5 1 26 РЕ 2 2 Х Б
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии 541020 Оператор в хранително-вкусовата промишленост 5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти - З дуална 5 1 26 РЕ 2 2 Х Б
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии 811020 Администратор в хотелиерството 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството дневна 5 0.5 13 РЕ 2 2 ЧЕ ТП
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии 811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение дневна 5 0.5 13 РЕ 2 2 ЧЕ ТП
Общо за училището: 3 78
Община Плевен гр. Плевен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев" 214010 Дизайнер 2140106 Интериорен дизайн дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 БЕЛ М
Община Плевен гр. Плевен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев" 582010 Строителен техник 5820101 Строителство и архитектура дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 БЕЛ М
Община Плевен гр. Плевен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев" 582010 Строителен техник 5820104 Транспортно строителство - З дневна 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ М
Община Плевен гр. Плевен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев" 582030 Строител 5820305 Мазилки и шпакловки - Н дневна 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ М
Общо за училището: 3 78
Община Плевен гр. Плевен Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" 522010 Електротехник 5220106 Eлектрообзавеждане на транспортна техника дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Г ИТ
Община Плевен гр. Плевен Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника - Н дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Г ИТ
Община Плевен гр. Плевен Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" 525010 Техник по транспортна техника 5250103 Автомобилна мехатроника дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Г ИТ
Община Плевен гр. Плевен Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" 840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт - Н дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Г ИТ
Общо за училището: 4 104
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски" 621020 Техник в лозаровинар- ството 6210201 Лозаровинарство дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 Б Г
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски" 621010 Техник-растениевъд 6210107 Растителна защита и агрохимия дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 Б Г
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски" 621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения - З дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Б Г
Общо за училището: 2 52
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил - Н дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Х ИИ
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" 521010 Машинен техник 5210119 Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост - Н дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Х ИИ
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" 815010 Фризьор 8150101 Фризьорство дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 Х ИИ
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 Х ИИ
Общо за училището: 3 78
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" 481030 Приложен програмист 4810301 Приложно програмиране дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 М Ф
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" 482040 Организатор интернет приложения 4820401 Електронна търговия дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 М Ф
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М Ф
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" 523050 Техник на компютърни системи 5230502 Компютърни мрежи дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М Ф
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" 524010 Химик-технолог 5240110 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 Б Х
Община Плевен, гр. Плевен, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" 524010 Химик-технолог 5240114 Технология на хомеопатичните и фитопродукти дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 Б Х
Общо за училището: 4 104
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване 346040 Съдебен служител 3460401 Съдебна администрация дневна 5 0.5 13 АЕ 3 1 Г ИТ
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване 541030 Хлебар-сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия - Н дневна 5 1 26 АЕ 3 1 Г ИИ
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг дневна 5 1 26 АЕ 3 1 Г ИИ
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки дневна 5 0.5 13 АЕ 3 1 Г ИИ
Общо за училището: 3 78
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Георги С. Раковски" 525010 Техник по транспортна техника 5250102 Пътностроителна техника - Н дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Б Ф
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Георги С. Раковски" 525050 Техник по подемно-транспортна техника 5250501 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства - Н дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Б Ф
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Георги С. Раковски" 840110 Спедитор-логистик 8401101 Спедиция, транспортна и скалдова логистика - З дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Б Ф
Общо за училището: 3 78
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия "Захарий Зограф" 521040 Машинен монтьор 5210414 Металообработващи машини - З дневна 5 1 26 РЕ 2 2 ТП Ф
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия "Захарий Зограф" 543010 Техник-технолог в дървообработването 5430101 Мебелно производство - Н дневна 5 1 26 РЕ 2 2 ИИ Ф
Общо за училището: 2 52
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 726010 Изпълнител на термални процедури 7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 ЧЕ Б
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 762020 Сътрудник социални дейности 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 БЕЛ Б
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 ЧЕ Г
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството дневна 5 0.5 13 РЕ 2 2 ЧЕ Г
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време дневна 5 1 26 АЕ 2 2 ЧЕ Г
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 ЧЕ Г
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване дневна 5 0.5 13 ИсЕ 2 2 ЧЕ Г
Общо за училището: 4 104
Община Плевен, с.Мечка Обединено училище "Христо Ботев" 582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи дневна 3 0.5 13 РЕ 2 2 ТП ИИ
Община Плевен, с.Мечка Обединено училище "Христо Ботев" 542090 Работник в производство на облекло 5420901 Производство на облекло дневна 3 0.5 13 РЕ 2 2 ТП ИИ
Общо за училището: 1 26
Община Плевен, с. Търнене Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" 621110 Работник в растениевъдството 6211102 Трайни насаждения дневна 3 0.5 13 ФЕ 2 2 ТП Б
Община Плевен, с. Търнене Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" 582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи дневна 3 0.5 13 ФЕ 2 2 ТП ИИ
Общо за училището: 1 26
Община Пордим, гр. Пордим, Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Музика дневна 5 1 26 НЕ 1 1 2хПС-Муз Муз. Г Муз. Г
Община Пордим, гр. Пордим, Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 345120 Икономист 3451203 Земеделско стопанство дневна 5 0.5 13 НЕ 2 2 ИТ Г
Община Пордим, гр. Пордим, Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство дневна 5 0.5 13 НЕ 2 2 ТП Г
Общо за училището: 2 52
Община Пордим, с. Вълчитрън Обединено училище "Никола Й. Вапцаров" 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения дневна 3 0.5 13 АЕ 2 2 Б ТП
Община Пордим, с. Вълчитрън Обединено училище "Никола Й. Вапцаров" 582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи дневна 3 0.5 13 АЕ 2 2 ИИ Г
Общо за училището: 1 26
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Средно училище "Д-р Петър Берон" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ М ИНФ ИТ
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Средно училище "Д-р Петър Берон" Хуманитарни науки дневна 5 1 26 АЕ 2 2 БЕЛ И БЕЛ И
Общо за училището: 2 52
Община Червен бряг, гр. Койнаре Средно училище "Христо Смирненски" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ 3 1 ИТ ЧЕ ИТ ИНФ
Общо за училището: 1 26
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Професионална гимназия по хранителни технология "Юрий Гагарин" 541030 Хлебар-сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия - Н дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Б Х
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Професионална гимназия по хранителни технология "Юрий Гагарин" 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 ЧЕ Б
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Професионална гимназия по хранителни технология "Юрий Гагарин" 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки дневна 5 1 26 АЕ 2 2 Б Х
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Професионална гимназия по хранителни технология "Юрий Гагарин" 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време дневна 5 0.5 13 АЕ 2 2 ЧЕ Г
Общо за училището: 3 78
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ - Н дневна 5 1 26 АЕ/РЕ 2 2 М Ф
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" 521030 Машинен оператор 5210303 Машини и съоръжения за заваряване - Н дуална 5 1 26 АЕ/РЕ 2 2 М Ф
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М Ф
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника - Н дневна 5 1 26 АЕ/РЕ 2 2 М Ф
Общо за училището: 4 104
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Търговска гимназия "Васил Ев. Априлов" 345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт дневна 5 1 26 АЕ 2 2 М Г
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Търговска гимназия "Васил Ев. Априлов" 346010 Офис - мениджър 3460101 Бизнес - администрация дневна 5 1 26 АЕ 2 2 ИТ Г
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Търговска гимназия "Васил Ев. Априлов" 346030 Деловодител 3460301 Деловодство и архив - Н дневна 3 1 26 АЕ 2 2 ИТ Г
Общо за училището: 3 78
Община Червен бряг, с. Чомаковци, Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" 621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения - З дневна 5 1 26 РЕ 2 2 Б Х
Община Червен бряг, с. Чомаковци, Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" 621040 Техник-животновъд 6210406 Пчеларство и бубарство - З дневна 5 1 26 РЕ 2 2 Б Х
Община Червен бряг, с. Чомаковци, Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" 622010 Техник-озеленител 6220101 Цветарство дневна 5 0.5 13 РЕ 2 2 Г Б
Община Червен бряг, с. Чомаковци, Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" 623020 Техник-механизатор 6230201 Механизация на горското стопанство дневна 5 0.5 13 РЕ 2 2 Г Б
Общо за училището: 3 78
Община Червен бряг, с. Радомирци, Обединено училище "Отец Паисий" 346030 Деловодител 3460301 Деловодство и архив дневна 3 0.5 13 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ
Община Червен бряг, с. Радомирци, Обединено училище "Отец Паисий" 582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи дневна 3 0.5 13 АЕ 2 2 М Ф
Общо за училището: 1 26
Община Долни Дъбник, гр. Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Проф.Иван Иванов" 621060 Фермер 6210601 Земеделец задочна 5 1 35
Общо за училището: 1 35
Община Кнежа, гр. Кнежа Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" 621060 Фермер 6210602 Проиводител на селскостопанска продукция задочна 5 1 35
Общо за училището: 1 35
Община Левски, гр. Левски, Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Йонков Вапцаров" 525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспорт на техника задочна 5 1 35
Общо за училището: 1 35
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия "Захарий Зограф" 521040 Машинен монтьор 5210414 Металообработ ващи машини задочна 5 0.5 15
Община Плевен, гр. Плевен Професионална гимназия "Захарий Зограф" 543010 Техник-технолог в дървообработването 5430101 Мебелно производство задочна 5 0.5 18
Общо за училището: 1 35
Община Червен бряг, с. Чомаковци, Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" 621060 Фермер 6210601 Земеделец задочна 5 1 35
Общо за училището: 1 35
Община Червен бряг, гр. Червен бряг Професионална гимназия по хранителни технология "Юрий Гагарин" 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки задочна 5 1 35
Общо за училището: 1 35