одобрен

SEBRA_05.07.19

Уникален идентификатор:  d05b199b-f829-41aa-99d4-624fef3c134b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-08 10:51:29
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-07-08 10:51:29

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 552.73
10 xxxx Издръжка 174 121175.92
18 xxxx Други разходи 1 738.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10 25013.48
90 xxxx Възстановени приходи 2 230
Общо: 189 147710.67
По бюджетни организации
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3661.61
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 7980
Общо: 10 11641.61
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1505
18 xxxx Други разходи 1 738.54
Общо: 3 2243.54
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 120
Общо: 1 120
ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2598.71
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 7980
Общо: 6 10578.71
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1404.33
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 120.77
Общо: 7 1525.1
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2668.52
Общо: 4 2668.52
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 3539.98
Общо: 18 3539.98
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 394.24
Общо: 1 394.24
ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 4926.29
Общо: 7 4926.29
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 6275.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 8833.51
Общо: 20 15109.11
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 50.7
Общо: 1 50.7
ОДЗ Силистра ( 0220190005 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1638
Общо: 1 1638
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 567.11
Общо: 2 567.11
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 438.6
Общо: 2 438.6
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 2009.12
Общо: 8 2009.12
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 46.25
10 xxxx Издръжка 4 632.59
Общо: 5 678.84
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1390.1
Общо: 7 1390.1
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3280.66
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 99.2
Общо: 11 3379.86
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1252.96
Общо: 5 1252.96
ИАГ ( 022100**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 26 42497.8
Общо: 26 42497.8
БАБХ ( 022250**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 506.48
10 xxxx Издръжка 19 27718.96
90 xxxx Възстановени приходи 2 230
Общо: 22 28455.44
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 10526.86
Общо: 20 10526.86
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2078.18
Общо: 2 2078.18
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )