одобрен

Регистър на Публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  d089f4c0-d9d2-45cf-85d1-4cada3e02766

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 15:40:37
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-04-09 15:40:37

№ Акт

Дата

Населено място

Квартал

План.№

улица

NoStr

квартал

местност

Вид имот

Площ

Данъчна оценка

Заповед отписване

1 2005/12/05 гр.Казанлък 52 АЛ.С.ПУШКИН Васил Левски урегулиран поземлен имот 592 3161.3
2 2006/01/05 с.Голямо Дряново 38 405 гробищен парк 11160 13884.2
3 2005/12/12 с.Долно Изворово 16 урегулиран поземлен имот 2970 3525.1
4 2006/01/30 гр.Казанлък 179 8415 ПАРК 38875 511069.4
5 2006/02/07 с.Горно Черковище 31 урегулиран поземлен имот 13450 26631
6 2006/02/07 с.Горно Черковище 31 урегулиран поземлен имот 560 1306.8
7 2006/03/27 с.Овощник 43 СГРАДА 212 23487.1
8 2006/08/29 с.Долно Изворово 11 урегулиран поземлен имот 2090 2483
9 2006/12/13 гр.Казанлък 105 113 КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ 113 Обект в сграда 152.42 27260
10 2007/03/28 гр.Казанлък 104 120 урегулиран поземлен имот 998 11102.8
11 2007/03/28 гр.Казанлък 107 120 урегулиран поземлен имот 858 9545.2
12 2007/05/09 гр.Казанлък 251 урегулиран поземлен имот 4282 331164.1
13 2007/05/09 с.Ръжена 087 1 "До Кольовия кладенец" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 38484 1350.8
14 2007/07/09 гр.Казанлък 470 БИТОЛЯ урегулиран поземлен имот 606 3058
15 2007/07/23 с.Овощник 057 1 "Мералъка" ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ 126388.2 Съставен е нов АПОС №168/09.05.2012г.
16 2007/10/30 с.Горно Изворово 24 185 Застроен поземлен имот 215 4886.6
17 2007/11/12 с.Розово 382 "Момина поляна" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 105591 2328.3
18 2008/01/04 гр.Казанлък 65 4036 МИРСКА урегулиран поземлен имот 445 24080.1
19 2008/04/22 гр.Казанлък 193 590 ХРИСТО БОТЕВ 30 Застроен поземлен имот 1208 237020.3
20 2008/05/17 с.Ръжена 4 366 урегулиран поземлен имот 3316 12474.8
21 2008/05/17 гр.Крън 111 1385 урегулиран поземлен имот 7600 28591.2
22 2008/09/24 с.Черганово 009 1 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 33736 445.3 №1613/10.10.2018 г. на кмета
23 2008/11/26 с.Черганово 010 1 "Орешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 49644 685.1
24 2009/07/06 с.Шейново 153 "Кору дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 57082 2448.8
25 2009/07/07 с.Ясеново 253 Извън регулацията ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 249328 5885.2 Заповед №804/27.05.2016 г. на кмет
26 2009/07/07 с.Голямо Дряново 10001 "Горния кър" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 29473 424.4 №806/27.05.2016 г. на кмет
27 2009/07/07 с.Голямо Дряново 10 2 "Горния кър" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 348465 11708.4 №806/2016 г. на кмет
28 2009/07/07 с.Голямо Дряново 010 3 "Горния кър" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 50820 960.5 №806/2016 г. на кмет
29 2009/07/07 с.Голямо Дряново 010 4 "Горния кър" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 37900 784.5 №806/2016 г. на кмет
30 2009/07/07 с.Голямо Дряново 010 5 "Горния кър" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 20480 387.1 №806/2016 г. на кмет
31 2009/07/07 с.Голямо Дряново 010 6 "Горния кър" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 54387 1027.9 №806/2016 г. на кмет
32 2009/07/07 с.Голямо Дряново 010 7 "Горния кър" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 29140 550.7 №806/2016 г. на кмет
33 2009/07/07 с.Голямо Дряново 010 8 "Горния кър" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 52663 1090.1 №806/2016 г. на кмет
34 2009/07/07 с.Голямо Дряново 010 9 "Горния кър" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 171601 3552.1 №806/2016 г. на кмет
35 2009/07/08 с.Шейново 164 "Кору дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 117997 5062.1
36 2009/07/08 с.Шейново 182 "Кору дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 112521 4827.2 №534/18.03.2015 г.
37 2009/07/08 с.Шейново 178 "Кору дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 160320 6877.7 №533/18.03.2015 г.
38 2009/07/08 с.Шейново 212 "Кору дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 90319 3874.7
39 2009/07/13 с.Ясеново 252 Извън регулацията ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 41245 864.4 Заповед №804/27.05.2016 г. на кмет
40 2009/07/13 с.Ясеново 334 Извън регулацията ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 17870 289.5 Заповед №804/27.05.2016 г. на кмет
41 2009/08/03 с.Шейново 105 "Голяма Варовита" извън р-ция ГРАДСКО СМЕТИЩЕ 34973 67148.2 №1998/2018 г. на кмета
42 2009/09/28 с.Черганово 024 7 "Туловски път" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 331459 17401.6 Заповед №805/27.05.2016 г. на кмет
43 2009/10/30 гр.Казанлък 174 5886 ИСКРА 4 Обект в сграда 280.63 139987.9
44 2009/10/30 гр.Казанлък 449 4211 Застроен поземлен имот 66870 519594.2
45 2009/11/30 с.Розово 31 "Гердеме" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3987 194.4
46 2009/12/01 с.Розово 281 "Воденицата" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 49636 148.9 №1709/29.10.2018 г. на кмета
47 2009/12/01 с.Розово 364 "Хаджи буков азмак" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 45550 157.1
48 2009/12/01 с.Розово 362 "Хаджи буков азмак" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 38440 132.6
49 2009/12/01 с.Розово 17 "Узун ада" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2974 145
50 2009/12/01 с.Розово 294 "Воденицата" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 28874 831.6
51 2009/12/01 с.Розово 293 "Воденицата" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 22618 651.4
52 2009/12/01 с.Розово 297 "Хаджи буков азмак" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 15621 574.9
53 2009/12/01 с.Розово 372 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 17846 1026.1 №1696/25.10.2018 г. на кмет
54 2009/12/01 с.Розово 257 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 14847 853.7
55 2009/12/02 с.Розово 271 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2781 159.9
56 2009/12/02 с.Розово 272 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 20181 1160.4
57 2009/12/02 с.Розово 270 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 9430 542.2
58 2009/12/02 с.Розово 199 "Хаджи буков азмак" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7570 22.7
59 2009/12/02 с.Розово 269 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8286 371.6 №1638/15.10.2018 г. на кмета
60 2009/12/08 с.Розово 276 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3008 173
61 2009/12/21 с.Розово 000 275 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7798 487.4
62 2010/02/09 с.Розово 296 "Орешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 10343 465.4
63 2010/02/09 с.Розово 295 "Орешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8262 371.8 №1709/ 29.10.2018 г. на кмета
64 2010/02/09 с.Розово 74 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3695 12.7
65 2010/02/09 с.Розово 37 "Дерлика" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1983 63.5
66 2010/03/11 с.Овощник 055 21 "Адалъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 49910 2433.1
67 2010/03/11 с.Овощник 059 1 "Кабаклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 16848 755.6
68 2010/03/11 с.Овощник 179 "Адалъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1302 63.5
69 2010/04/20 гр. Крън 408 Извън регулацията ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 9745 487.3
70 2010/04/20 гр.Крън 285 "Явл.Й513" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6623 298.1
71 2010/04/20 с.Ясеново 305 Извън регулацията ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6406 302.4
72 2010/04/20 с.Хаджидимитрово 234 "Мерилика" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 5263 37.9
73 2010/04/20 гр.Крън 407 Извън регулацията ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1295 58.3
74 2010/04/20 с.Дунавци 451 Извън регулацията ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2558 158.5
75 2010/04/20 с.Шейново 83106.84.407 "Осман юг" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 9980 530
76 2010/04/26 с.Шейново 83106.84.398 "Осман юг" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7976 423.1
77 2010/05/11 гр.Шипка 171 18 "Светица" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 600 4.8
78 2010/05/11 гр.Шипка 171 133 "Светица" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4724 37.8
79 2010/05/12 с.Енина 343 1008 "Пъдарнята" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 584 18.7
80 2010/05/26 с.Ясеново 000 464 Извън регулацията ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 30388 1362.9
81 2010/05/27 с.Ръжена 064 016 "Бозаджиря" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 58217 2270.5
82 2010/06/14 гр.Крън 69 800 СГРАДА 215 42217.6
83 2010/06/14 гр.Казанлък 340 урегулиран поземлен имот 1274 25511.9 Заповед №1145/2010г нов АОС №92/15.11.2010
84 2010/07/26 гр.Крън 000 335 Извън регулацията ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 7822 15018.2
85 2010/07/27 с.Черганово 000 414 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3495 11.8
86 2010/07/27 с.Черганово 000 409 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 418502 1255.5
87 2010/08/02 с.Копринка 000 380 "Явл.:И897" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 64878 6588.2
88 2010/08/02 с.Овощник 000 322 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4500 281.3
89 2010/08/02 с.Копринка 000 268 "Явл.:И897" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3928 81.3
90 2010/08/31 с.Кънчево 065 001 "Кору ери" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 49992 5634.1
91 2010/11/01 с.Ръжена 33 374 Обект в сграда 199.27 24253.7
92 2010/11/15 гр.Казанлък 340 БИТОЛЯ урегулиран поземлен имот 1219 24410.5
93 2010/12/21 с.Ясеново 39 гробищен парк 22000 51174
94 2010/12/29 с.Копринка 358 Извън регулацията ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 17351 33659.5
95 2011/01/24 с.Шейново 83106.44.169 "Къра" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7561 339.1
96 2011/02/17 с.Шейново 83106.121.333 "Каваклъка" извън регулация ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 29492 56824.6
97 2011/02/16 с.Бузовград 54 719 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 881 5795.2
98 2011/02/18 с.Шейново 83106.501.190 Извън регулацията ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 14482 27805.4
99 2011/02/18 с.Шейново 83106.70.406 "Чобан чаир"-извън регулация ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 14228 27317.8
100 2011/02/18 с.Шейново 83106.1.147 "Голяма Варовита" извън р-ция ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 27557 52909.4
101 2011/05/12 гр.Шипка 83199.171.132 "Светица" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1008 8.1
102 2011/05/12 с.Голямо Дряново 003005 "Асар дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 12166 311.4
103 2011/06/09 гр.Казанлък 8283 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5431 50937.3
104 2011/06/09 гр.Казанлък 8784 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1928 18518.4
105 2011/06/16 с.Черганово 000471 "Каракос" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 32146 395.1
106 2011/06/20 с.Енина 27499.196.19 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3371 5177.9
107 2011/06/20 с.Енина 27499.196.20 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4241 6514.2
108 2011/06/20 с.Енина 27499.163.21 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2419 3715.6
109 2011/07/14 с.Копринка 000335 Извън регулацията ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 974 47.5
110 2011/07/14 с.Копринка 000520 "Явл.:И897" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1212 59.1
111 2011/09/08 с.Дунавци 3 урегулиран поземлен имот 7750 69711.1
112 2011/11/14 с.Голямо Дряново 011 001 "Над село" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 18367 380.2
113 2011/11/14 гр.Казанлък 373 62 Изток ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 18547 269599 Заповед №1231/ 2011 г.
114 2011/12/01 гр.Казанлък 470 урегулиран поземлен имот 2017 19829.1
115 2011/12/08 с.Черганово 244 661 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 11818 40.8
116 2011/12/08 с.Черганово 000 428 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6756 23.3
117 2011/12/08 с.Черганово 000 467 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 409819 1413.9
118 2011/12/08 с.Черганово 000 464 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2602 9
119 2011/12/09 с.Черганово 000 432 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6018 20.8
120 2011/12/09 с.Черганово 000 429 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7680 26.5
121 2011/12/09 с.Черганово 000 426 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 114729 394.3
122 2011/12/09 с.Черганово 000 417 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3969 13.7
123 2011/12/09 с.Черганово 000 402 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6589 22.7
124 2011/12/12 с.Черганово 000 430 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 31119 107.4
125 2011/12/23 с.Шейново 118.473 "Каваклъка" извън регулация ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 60978 11707.8
126 2011/12/30 гр.Казанлък 198 774 БАЧО КИРО 5 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 440 82893
127 2011/12/30 с.Копринка 000 378 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2896 196.5
128 2011/12/30 гр.Крън 000 404 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 37843 2176
129 2011/12/30 с.Бузовград 012 001 "Даскалов соргун" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 44520 1996.7
130 2011/12/30 с.Бузовград 013 001 "Даскалов соргун" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 63561 2850.7
131 2012/01/16 с.Енина 27499.223.403 "Средния път" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 59203 2368.1
132 2012/01/21 с.Долно Изворово 000 330 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 102102 967.5
133 2012/02/02 гр.Шипка 024 003 "Кошарите" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1403 56.1
134 2012/02/02 гр.Крън 000 336 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1478 63.8
135 2012/02/02 гр.Крън 000 420 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 72653 3541.8
136 2012/02/06 с.Енина 27499.123.480 "Саднята" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2862 123.6
137 2012/02/07 с.Долно Изворово 1 Обект в сграда 312 7965.4
138 2012/02/07 с.Долно Изворово 27 Обект в сграда 190 7799.1
139 2012/02/08 с.Шейново 83106.44.158 "Къра" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3062 149.3
140 2012/02/13 гр.Шипка 000 588 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7532 241
141 2012/02/13 гр.Казанлък 000 603 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 187 13.1
142 2012/02/20 с.Розово 000 152 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 20042 1055.2 Заповед №1709/29.10.2018 г. на кмет
143 2012/03/08 с.Дунавци 000 469 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4167 198
144 2012/03/08 с.Ясеново 000 482 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 805 33 2282/28.10.2014 г.
145 2012/03/12 с.Енина 27499.179.518 "Под Енина" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 271 10.8
146 2012/03/26 с.Ръжена 28 612 урегулиран поземлен имот 217 1474
147 2012/03/26 гр.Казанлък 8452 Лесопарк "Тюлбето" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 137817 141050
148 2012/03/26 гр.Казанлък 8442 Лесопарк "Тюлбето" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 143884 1414523.6
149 2012/03/26 гр.Казанлък 8447 Лесопарк "Тюлбето" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6437 63282
150 2012/03/26 гр.Казанлък 8449 Лесопарк "Тюлбето" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 23516 231186
151 2012/03/26 гр.Казанлък 8450 Лесопарк "Тюлбето" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 7204 70822.5
152 2012/04/10 с.Овощник 43 ПАРК 5500 37358.8
153 2012/04/11 с.Хаджидимитрово 9 урегулиран поземлен имот 2450 11009.1
154 2012/04/11 с.Ръжена 71 185 урегулиран поземлен имот 5337 21457.4
155 2012/04/11 гр.Крън 46 1410 урегулиран поземлен имот 2238 16535.8
156 2012/04/12 с.Хаджидимитрово 034 004 "До язовира" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1742 91.5
157 2012/04/12 с.Хаджидимитрово 034 001 "До язовира" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1228 64.5
158 2012/04/12 с.Хаджидимитрово 039 003 "Мерилика" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 349 12.8
159 2012/04/23 с.Средногорово 30 урегулиран поземлен имот 1774 4449.2
160 2012/04/27 с.Средногорово 000 251 "Бозалъците" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 12009 100.9
161 2012/05/02 с.Средногорово 000 255 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 19814 166.4
162 2012/05/02 с.Средногорово 000 513 "Стръмния бозалък" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 10422 66.7
163 2012/05/02 с.Средногорово 000 365 "Краището" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 40260 370.4
164 2012/05/03 гр.Шипка 025 006 "До стопанския двор" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 628 5.8
165 2012/05/03 гр.Шипка 025 005 "До стопанския двор" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1880 18.8 №2276/28.10.2014 г. на кмета
166 2012/05/03 гр.Шипка 014 002 "Крайна варовита" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 425 3.4
167 2012/05/03 гр.Шипка 025 015 "До стопанския двор" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 523 5.6
168 2012/05/09 с.Овощник 057001 "Мералъка" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 124373 292923.3
169 2012/05/17 с.Ръжена 2 201 АЛЕН МАК 12 урегулиран поземлен имот 4548 91120
170 2012/06/06 гр.Казанлък 000 297 "Кайнарджа" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2991 201.9
171 2012/06/07 с.Розово 000 344 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 619 32.6
172 2012/06/07 с.Розово 000 347 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 9835 479.5
173 2012/06/14 с.Горно Черковище 49076.600.64 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1170 16.85
174 2012/06/18 гр.Казанлък 212 РОЗОВА ДОЛИНА 6 урегулиран поземлен имот 3360 1169680.4 №1182/21.07.2016 г. на кмет
175 2012/06/22 с.Черганово 008 013 "Черешите" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 5835 120.78 №1613/10.10.2018 Г. НА КМЕТ
176 2012/06/26 с.Ръжена 093 002 "Курдаалан" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 366780 13497.54
177 2012/06/26 с.Ясеново 000 417 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 91277 5248.43
178 2012/06/26 с.Ясеново 000 323 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 103492 5950.79
179 2012/06/26 с.Бузовград 000 099 "Текюи" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 18953 850.04
180 2012/06/26 с.Горно Черковище 000 173 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 55362 891.33 №1427/2018 г на кмет
181 2012/06/26 с.Бузовград 000 020 "Даскалов соргун" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 52315 3008.11 №1900/26.11.2018 г. на кмет
182 2012/06/26 с.Шейново 44.173 "Къра" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6873 335.1
183 2012/06/29 с.Розово 000 183 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 22298 1087.03 №359/15.03.2019 г.
184 2012/07/27 гр.Крън 000 438 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6191 355.98
185 2012/08/24 с.Горно Черковище 54 704 СПОРТНО ИГРИЩЕ 7700 52302.3
186 2012/08/24 гр.Казанлък 109 109 урегулиран поземлен имот 1557 31178.9
187 2012/08/27 с.Долно Изворово 13 урегулиран поземлен имот 4929 11320.9
188 2012/09/11 с.Дунавци 44 урегулиран поземлен имот 1810 4252.8
189 2012/09/12 с.Хаджидимитрово 39 240 урегулиран поземлен имот 8600 65694.9 Заповед №2256/11.12.2015 г. на кмет
190 2012/09/20 с.Горно Изворово 40 292 урегулиран поземлен имот 480 1127.8
191 2012/09/24 с.Средногорово 31 561 урегулиран поземлен имот 1770 4158.8
192 2012/09/27 с.Енина 27499.501.2093 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 7687 29528.6
193 2012/10/19 с.Голямо Дряново 000 037 Стублата ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8497 191.2 №2420/13.11.2014 Г. НА КМЕТА
194 2012/11/05 гр.Казанлък 2 8761 урегулиран поземлен имот 131 2623.3
195 2012/11/13 с.Копринка 000 308 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 99465 6216.6
196 2012/12/10 с.Ръжена 25 152,153 урегулиран поземлен имот 3400 14313
197 2012/12/11 гр.Казанлък 326 урегулиран поземлен имот 350 4921.7
198 2012/12/19 гр.Казанлък 35 5026 "БУЗЛУДЖА" урегулиран поземлен имот 975 19524.4
199 2013/01/08 гр.Шипка 000 216 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 652 24
200 2013/01/08 гр.Шипка 014 059 "Крайна варовита" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 655 6
201 2013/01/08 гр.Шипка 014 058 "Крайна варовита" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 921 8.5
202 2013/01/08 гр.Шипка 014 057 "Крайна варовита" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 922 8.5
203 2013/01/16 гр.Шипка 63 905 урегулиран поземлен имот 391 1597.2 №1620/2014 Г
204 2013/01/16 гр.Шипка 63 905 урегулиран поземлен имот 753 2817 №1310 от 30.05.2013 г на Кмета
205 2013/01/16 гр.Казанлък 206 урегулиран поземлен имот 1870 37446.8
206 2013/01/30 гр.Казанлък 386 110 урегулиран поземлен имот 1522 34245
207 2013/01/30 с.Средногорово 001 042 МИКРОЯЗОВИР-ИЗКУСТВЕНА ВОДНА ПЛОЩ 277076 365740.3
208 2013/01/31 гр.Казанлък 191 213 "Г. РАКОВСКИ" ЗЕМЯ 232 7308
209 2013/02/06 с.Кънчево 080 011 "Ирикли" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3666 59.4 №2415/13.11.2014 Г. НА КМЕТА
210 2013/02/06 с.Кънчево 080 016 "Ирикли" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1402 22.7 №2416/13.11.2014 Г. НА КМЕТА
211 2013/02/06 с.Кънчево 060 023 "Кюклюка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13176 590.9
212 2013/02/06 с.Кънчево 080 026 "Ирикли" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3712 60.1
213 2013/02/18 с.Средногорово 252 023 "Церов дол" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2004 15.2
214 2013/02/25 гр.Казанлък 165 5740 "ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ" 21 урегулиран поземлен имот 138 35101.2 №155/04.02.2016 г. на кмет
215 2013/03/01 гр.Казанлък 321 урегулиран поземлен имот 3261 45856.2
216 2013/03/15 гр.Шипка 014 100 "Гръцка река" Гора в земеделски земи 1438 243.1
217 2013/04/08 гр.Казанлък 26 4451 "Крайречен-ІІ" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 46810 636054.3
218 2013/05/27 гр. Крън 000 311 "Армагански път" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2277 161.2 196/ 13.02.2019 г.
219 2013/05/27 гр. Крън 000 312 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4798 176.6
220 2013/05/27 гр.Крън 000 511 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1780 65.5 №2587/08.12.2014 г.
221 2013/05/31 гр.Крън 000 313 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2551 20.4
222 2013/05/31 с.Ясеново 000 482 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 805 33
223 2013/06/14 гр.Крън 000 562 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 47745 2141.4
224 2013/06/28 с.Средногорово 4 244 урегулиран поземлен имот 1960 22944.2 №163/29.01.2014 г. на кмета
225 2013/07/22 с.Бузовград 040 033 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13815 619.6
226 2013/10/07 гр.Казанлък 450 911 "КАПРОНИ" кад. р-н 503 урегулиран поземлен имот 5552 164002.2
227 2013/11/19 гр.Казанлък 372 1 кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 1351 21345.8
228 2013/11/19 гр.Казанлък 372 1 кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 1042 16463.6 №92/20.01.2015 г.
229 2013/11/19 гр.Казанлък 373 62 Изток, кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 16198 255928.4
230 2013/11/19 гр.Казанлък 395 9121 Изток, кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 6278 141255 №564/ 18.04.2016 г.
231 2013/11/20 гр.Казанлък 428 4451 кад. р-н 503 ПАРК 44265 699387 №642/27.04.2016 г. на кмет
232 2013/11/20 гр.Казанлък 428 4452 ОРЕШАКА кад. р-н 503 урегулиран поземлен имот 1442 22783.6
233 2013/11/21 гр.Казанлък 392 9123 Изток, кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 5467 86378.6
234 2013/11/21 гр.Казанлък 387 11 "ПЕТЬО ГАНИН" 1 Изток, кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 5785 507419.6
235 2013/11/21 гр.Казанлък 407 25 "ПЕТЬО ГАНИН" 41 Изток, кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 9339 396585.9 №2028/06.11.2015 г. на кмета
236 2013/11/21 гр.Казанлък 372 2 Изток, кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 5649 486756.7 №615/ 25.04.2016 г.
237 2013/11/22 гр.Казанлък 378 9122 Изток, кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 5806 91734.8 №566/ 18.04.2016 г.
238 2013/12/04 гр.Крън 000 363 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 32763 1205.7 №2069/16.11.2015 г.на кмет
239 2014/01/09 с.Дунавци 44 урегулиран поземлен имот 945 2041.2
240 2014/02/03 с.Розово 30 урегулиран поземлен имот 3580 15578.7
241 2014/02/03 с.Копринка 28 743 урегулиран поземлен имот 828 5269
242 2014/02/03 с.Копринка 32 урегулиран поземлен имот 2694 11086.1
243 2014/02/07 с.Дунавци 28 урегулиран поземлен имот 3592 9008.7
244 2014/02/25 гр.Шипка 34 488 урегулиран поземлен имот 1619 41114
245 2014/03/14 с.Дунавци 000 355 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 14429 757.5
246 2014/04/01 с.Дунавци 000 417 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 244162 12818.5
247 2014/04/01 гр.Крън 000 367 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7131 239.6
248 2014/04/01 гр.Крън 000 366 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 16915 568.3
249 2014/04/09 гр.Казанлък 428 4450 урегулиран поземлен имот 18735 236810.4
250 2014/04/11 гр.Шипка 000 108 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 16658 584.7
251 2014/05/07 с.Шейново 83106.43.145 "Къра" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5077 11307.5 №1841/2014 г. на зам.-кмет
252 2014/05/07 с.Шейново 83106.43.148 "Къра" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 918 2044.6
253 2014/05/07 с.Шейново 83106.43.150 "Къра" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 902 2008.9
254 2014/05/22 гр.Крън 000 320 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1003 8
255 2014/06/11 гр.Казанлък 284 кад. р-н 501 урегулиран поземлен имот 575 12937.5 №548/14.04.2016 г на кмет
256 2014/06/11 гр.Казанлък 284 кад. р-н 501 урегулиран поземлен имот 1486 33435 №548/ 14.04.2016 г. на Кмета
257 2014/06/13 гр.Казанлък 041 006 "Търниченски ливади" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3740 742.2
258 2014/07/07 гр.Казанлък 172 ИСКРА урегулиран поземлен имот 3463 119993
259 2014/07/07 гр.Казанлък 172 8803 урегулиран поземлен имот 1062 36798.3
260 2014/07/07 гр.Казанлък 172 5904 част от УПИ 300 2598.75 №122/28.01.2016 г. на кмета
261 2014/08/29 с.Шейново 83106.43.73 "Къра" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1058 2627.2
262 2014/08/29 с.Шейново 83106.43.74 "Къра" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4019 9980
263 2014/10/01 с.Шейново 83106.1.148 "Голяма Варовита" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 10953 384.5
264 2014/10/03 с.Дунавци 000 416 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4309 5687.9
265 2014/10/17 гр.Шипка 7 189 урегулиран поземлен имот 6659 345893 №2274/15.12.2015 г. на кмет
266 2014/12/08 гр.Казанлък 450 902 ОРЕШАКА 81 кад. р-н 503 урегулиран поземлен имот 41467 781005.1 227/ 18.02.2016 г.
267 2014/12/08 гр.Казанлък 380 8784 "ПЕТЬО ГАНИН" 52 кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 8382 811839.1 №161/06.02.2019 г. на кмет
268 2014/12/09 гр.Казанлък 8438 кад. р-н 503 Лесопарк "Тюлбето" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 422607 3581594.3
269 2014/12/09 гр.Казанлък 8453 кад. р-н 503 Лесопарк "Тюлбето" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6334 53680.7
270 2015/01/29 с.Средногорово 44 244 урегулиран поземлен имот 1960 23560 №1941/2017 г. на кмет
271 2015/02/02 с.Розово 000 247 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2466 51
272 2015/02/02 с.Розово 000 237 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3667 178.8
273 2015/02/02 с.Розово 000 231 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3963 177.7
274 2015/02/02 с.Розово 000 230 "Бяла глина" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7137 160.6
275 2015/02/02 с.Розово 000 229 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 25094 1125.5 №1799/09.11.2018 г. на кмет
276 2015/02/02 с.Розово 000 227 "Мостени камъни" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3041 62.9
277 2015/02/02 с.Розово 000 225 "Досотия" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8745 426.3 №1799/09.11.2018 г. на кмет
278 2015/02/02 с.Розово 000 174 "Мостени камъни" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 37395 344
279 2015/02/03 с.Розово 000 311 "Големите припеци" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 15565 130.7
280 2015/02/03 с.Розово 000 300 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4305 193.1
281 2015/02/03 с.Розово 000 290 "Бяла глина" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 551 12.4
282 2015/02/03 с.Розово 000 286 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 144098 6462.8
283 2015/02/03 с.Розово 000 285 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4353 195.2 №1799/09.11.2018 г на кмета
284 2015/02/03 с.Розово 000 277 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13107 753.7 №1799/09.11.2018 г. на кмет
285 2015/02/03 с.Розово 000 163 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2262 110.3
286 2015/02/06 с.Ръжена 106 002 "Киризлик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 41693 1869.9
287 2015/02/06 с.Ръжена 106 003 "Киризлик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 48183 2161
288 2015/02/06 с.Розово 000 248 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 60594 1145.2 №1799/09.11.2018 г на кмета
289 2015/02/06 с.Розово 000 374 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 534 30.7
290 2015/02/12 с.Розово 16 урегулиран поземлен имот 2990 18640.5
291 2015/02/17 с.Розово 16 урегулиран поземлен имот 4128 25149.9
292 2015/02/25 гр.Казанлък 510 ЧАТАЛДЖА кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 2310 36498
293 2015/03/06 с.Долно Изворово 000 453 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 173449 1110.1
294 2015/03/06 с.Долно Изворово 000 444 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 75526 1933.5
295 2015/03/06 с.Долно Изворово 000 435 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 80013 2048.3
296 2015/03/06 с.Долно Изворово 000 414 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 493246 12627.1
297 2015/03/06 с.Долно Изворово 000 337 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 40939 343.9
298 2015/03/18 с.Шейново 83106.10.69 "Голяма Варовита" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 33804 1318.4
299 2015/03/18 с.Шейново 83106.10.88 "Голяма Варовита" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 130168 5076.6
300 2015/03/18 с.Шейново 83106.10.95 "Голяма Варовита" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 38272 1641.9
301 2015/03/18 с.Шейново 83106.23.130 "Коджа кър" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 39054 1675.4
302 2015/03/18 с.Шейново 83106.81.286 "Акташ" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 43956 1971.4
303 2015/03/18 с.Шейново 83106.100.122 "Мартинови орехи" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 29613 1328.1
304 2015/03/18 с.Шейново 83106.100.178 'Кору дере" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 160326 6878
305 2015/03/18 с.Шейново 83106.100.182 "Кору дере" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 112527 4827.4
306 2015/03/18 с.Шейново 83106.117.497 "Фиданкос" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 13224 116.4
307 2015/03/30 с.Шейново 83106.79.394 "Акташ" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2406 103.2
308 2015/03/30 с.Шейново 83106.78.255 "Акташ" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4712 229.7
309 2015/03/30 с.Шейново 83106.81.374 "Осман юг" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4855 189.3
310 2015/03/30 с.Шейново 83106.81.289 "Акташ" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 127665 6223.7
311 2015/03/31 с.Шейново 83106.60.583 "Каваклъка" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5037 341.8
312 2015/03/31 с.Шейново 83106.60.585 "Каваклъка" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1453 107.2
313 2015/03/31 с.Шейново 83106.69.311 "Тънкия път" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 19271 1307.5
314 2015/04/01 с.Шейново 83106.78.264 "Акташ" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 13377 652.1
315 2015/04/01 с.Шейново 83106.100.116 "Мартинови орехи" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 13478 578.2
316 2015/04/01 с.Шейново 83106.100.119 "Мартинови орехи" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 8665 337.9
317 2015/04/01 с.Шейново 83106.100.129 "Мартинови орехи" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 98409 4797.4
318 2015/04/01 с.Шейново 83106.100.164 "Кору дере" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 117994 5061.9
319 2015/04/01 с.Шейново 83106.100.112 "Мартинови орехи" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 23813 1021.6
320 2015/04/14 гр.Казанлък 372 3 Изток урегулиран поземлен имот 1359 21472.2
321 2015/04/14 гр.Казанлък 372 3 Изток урегулиран поземлен имот 1164 18391.2
322 2015/04/22 с.Копринка 26 СГРАДА 320 35147.1
323 2015/05/05 с.Ръжена 000 003 "Мини орман" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 165982 5178.6
324 2015/05/05 с.Ръжена 080 001 "Христемова чешма" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 37986 1215.6
325 2015/05/05 с.Ръжена 080 006 "Христемова чешма" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 34495 1103.8
326 2015/06/10 гр.Казанлък 212 668 РОЗОВА ДОЛИНА 6 кад. р-н 504 ЧАСТ ОТ СГРАДА 1563 493056.9 №1182/21.07.2016 г. на кмет
327 2015/07/06 с.Горно Изворово 000280 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 724435 4636.4
328 2015/07/06 с.Горно Изворово 000209 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 21029 176.6
329 2015/07/06 с.Горно Изворово 000232 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13132 94.6
330 2015/07/06 с.Горно Изворово 000245 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 42051 269.1
331 2015/07/06 с.Горно Изворово 000258 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 11910 100
332 2015/07/06 с.Горно Изворово 000310 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 18976 273.3
333 2015/07/06 с.Горно Изворово 000322 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 30726 884.9
334 2015/07/06 с.Горно Изворово 000336 "Явл.:И897" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7012 201.9
335 2015/07/06 с.Горно Изворово 000343 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 23006 773
336 2015/07/06 с.Горно Изворово 000363 "Явл.:И897" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 27605 176.7
337 2015/07/06 с.Горно Изворово 000364 "Явл.:И897" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 45075 288.5
338 2015/07/06 с.Средногорово 000458 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8173 68.7
339 2015/07/06 с.Средногорово 053032 "Дядо Марко" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8267 69.4
340 2015/07/15 с.Бузовград 000014 "Гермята" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7520 337.3
341 2015/07/15 с.Бузовград 000253 "Узун келеме" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 321989 5795.8
342 2015/07/15 с.Голямо Дряново 000045 „Харманите” ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 30515 1025.3
343 2015/07/15 с.Голямо Дряново 000090 „Казбал дере” ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 17544 331.6
344 2015/07/15 с.Голямо Дряново 000095 „Казбал дере” ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 44686 844.6
345 2015/07/15 с.Голямо Дряново 000111 "Казбал дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 18196 343.9
346 2015/07/15 с.Голямо Дряново 011006 "Над село" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 38444 726.6
347 2015/07/15 с.Голямо Дряново 011007 "Над село" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 35098 663.4
348 2015/07/15 с.Голямо Дряново 011008 „Над село” ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 20943 395.8
349 2015/07/15 с.Голямо Дряново 011009 "Над село" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2923 55.2
350 2015/07/15 с.Голямо Дряново 011010 "Над село" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4539 85.8
351 2015/07/15 с.Голямо Дряново 011011 "Над село" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3945 74.6
352 2015/11/10 гр.Казанлък 407 25 "ПЕТЬО ГАНИН" 41 Изток, кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 8395 656328.2 №616/25.04.2016 г на кмет
353 2015/11/10 гр.Казанлък 407 4905 Изток, кад. р-н 505 урегулиран поземлен имот 949 14994.2
354 2015/11/12 с.Средногорово 000 810 "Голям чукар" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 10000 56
355 2015/11/12 с.Овощник 059 016 "Кабаклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 20108 901.8
356 2015/11/12 с.Овощник 059 015 "Кабаклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 9003 331.3
357 2015/11/16 гр. Крън 000664 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 9421 346.7
358 2015/11/16 гр.Крън 000666 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 11867 436.7
359 2015/12/11 с.Овощник 42 538 РОЗОВА ДОЛИНА 49 урегулиран поземлен имот 4870 143592.9
360 2015/12/12 с.Ръжена 9 317 "ДЕВЕТИ МАЙ" 6 урегулиран поземлен имот 8160 217116.8
361 2015/12/12 гр. Крън 55 456 "ОСМИ МАРТ" 2 урегулиран поземлен имот 10950 312702.5
362 2015/12/12 с.Горно Черковище 22 230 ХРИСТО БОТЕВ 11 урегулиран поземлен имот 6710 115539
363 2015/12/12 с.Хаджидимитрово 39 240 "АРДА" 2 урегулиран поземлен имот 8600 101322.3
364 2015/12/15 гр.Шипка 7 189 "КОМСОМОЛСКА" 2 урегулиран поземлен имот 6659 159248.1
365 2015/12/18 с.Шейново 83106.501.573 "ОПЪЛЧЕНСКА" 29 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 9335 241359.9
366 2016/02/10 с.Кънчево 36 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1402 6100.9
367 2016/02/11 гр.Казанлък 44 35167.502.4989 "ЮНАШКА" 22 кад. р-н 502 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6686 410766.5
368 2016/02/11 гр.Казанлък 252 35167.502.5618 "ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ" 40 кад. р-н 502 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3344 298911.3
369 2016/02/12 гр.Шипка 69 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4376 28785.3
370 2016/02/12 с.Ясеново 28 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1630 4045
371 2016/02/12 с.Ясеново 39 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 11610 28811.4
372 2016/02/12 с.Кънчево 057 051 "Манда гьол" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 14838 3071.5
373 2016/02/19 гр.Казанлък 450 35167.503.902 "ОРЕШАКА" 81 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 41498 658827.1
374 2016/04/12 гр.Казанлък 372 35167.505.1 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1352 19011.8
375 2016/04/14 гр.Казанлък 284 35167.501.541 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 574 11494.4
376 2016/04/14 гр.Казанлък 284 35167.501.538 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1486 31428.9
377 2016/04/18 гр.Казанлък 395 35167.505.318 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6277 125696.9
378 2016/04/18 гр.Казанлък 378 35167.505.311 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5806 91734.8
379 2016/04/25 гр.Казанлък 407 35167.505.25 "ПЕТЬО ГАНИН" 41 Изток ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 8388 438853.7
380 2016/04/26 гр.Казанлък 67 35167.506.3716 "19-ТИ ФЕВРУАРИ" 3 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 7241 557699
381 2016/04/26 гр.Казанлък 372 35167.505.2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5655 672255.7
382 2016/04/27 гр.Казанлък 428 35167.502.4451 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 44133 746730.4
383 2016/04/28 гр.Казанлък 387 35167.505.11 ул. "Петьо Ганин" 1 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5784 485722.1
384 2016/04/28 гр.Казанлък 198 35167.504.703 ул. "Петко Стайнов" 27А ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6423 1686898.6
385 2016/05/05 с.Енина 21 ГЕОРГИ МАДЖАРОВ 20 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 9434 102392.8
386 2016/06/03 гр.Казанлък 214 35167.504.1234 "Св. Климент Охридски" 2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 13267 1488502.7
387 2016/06/17 гр.Шипка 36А 952 урегулиран поземлен имот 1194 6907.3
388 2016/07/21 гр.Казанлък 212 35167.504.668 РОЗОВА ДОЛИНА 6 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3324 1577499.9
389 2016/07/25 с.Черганово 000550 "Каракос" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 67622 1129834.2
390 2016/08/09 гр.Казанлък 283 35167.501.53 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5788 586130.9
391 2016/08/23 с.Копринка 000 367 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1688 97.1
392 2016/08/29 гр.Казанлък 216 35167.504.1268 СТЕФАН ОРЕШКОВ 8 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2870 379963.1 №626/2017 Г. НА КМЕТ
393 2016/09/26 гр.Казанлък 179 35167.502.8415 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 39158 1636947.7
394 2016/10/17 с.Черганово 010 004 "Орешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 38115 686.1
395 2016/10/17 с.Горно Черковище 000 465 "Батаклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7892 149.2
396 2016/10/21 гр.Шипка 000 273 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 5304 48.8 226/19.02.2019 г.
397 2016/10/21 гр.Шипка 000 274 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 700 6.4 226/19.02.2019 г.
398 2016/10/21 с.Хаджидимитрово 000 036 "Баиролу" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 18648 686.2
399 2016/10/21 с.Долно Изворово 000 315 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3359 112.9
400 2016/10/21 с.Голямо Дряново 000 171 "Мусалъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8548 384.7
401 2016/11/15 гр.Крън 000 481 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4385 161.4
402 2016/12/13 с.Черганово 000 471 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 32146 88289.2
403 2016/12/13 с.Голямо Дряново 31 247 урегулиран поземлен имот 2810 21443.3
404 2016/12/16 с.Кънчево 12 187 урегулиран поземлен имот 1476 42491.5
405 2016/12/23 гр.Казанлък 65 35167.506.4037 "КН. СВ. МИРСКИ" 36 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 780 24013.6
406 2016/12/23 гр.Казанлък 65 35167.506.4035 "НИКОЛА ПЕТКОВ" 20 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 743 39962.8
407 2016/12/27 с.Овощник 33 урегулиран поземлен имот 1500 31373.9
408 2016/12/27 с.Ясеново 28 урегулиран поземлен имот 1910 13964.4
409 2017/01/16 с.Шейново 83106.33.132 "Мартинови орехи" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 7388 369.4
410 2017/01/16 с.Шейново 83106.26.125 "Къра" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 19267 864.1
411 2017/01/16 с.Шейново 83106.26.124 "Къра" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 10471 408.4
412 2017/01/16 с.Шейново 83106.26.120 "Къра" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 12750 497.3
413 2017/01/16 с.Шейново 83106.3.521 "Паметника" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 13345 667.3
414 2017/01/19 с.Шейново 70 83106.501.1129 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 226 1015.5
415 2017/01/24 с.Розово 16 урегулиран поземлен имот 1380 75562.2
416 2017/01/24 гр.Казанлък 165 35167.502.5752 "ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ" 7 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 304 81433.3
417 2017/01/24 гр.Казанлък 163 35167.502.3901 "ОРЕШАКА" 23 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 214 54113.6
418 2017/01/24 гр.Казанлък 193 35167.504.9040 "Мазалат" СГРАДА 242 47598.7
419 2017/01/27 с.Шейново 83106.17.75 "Кривия път" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5913 184.5
420 2017/01/27 с.Шейново 83106.17.87 "Кривия път" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 18572 579.4
421 2017/01/27 с.Шейново 83106.18.91 "Кривия път" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6744 210.4
422 2017/01/27 с.Шейново 83106.115.33 "Голяма Варовита" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 7896 277.1
423 2017/01/27 с.Шейново 83106.45.173 "Червената земя" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6901 309.5
424 2017/01/31 с.Шейново 16 83106.501.475 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2028 106726.4
425 2017/01/31 с.Енина 143 27499.501.2235 СГРАДИ 564 59585.3
426 2017/02/01 гр.Казанлък 123 35167.504.8386 "ТРАКИЯ" 15 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6104 709139.7
427 2017/02/08 гр. Крън 72 936 урегулиран поземлен имот 1530 22133.2
428 2017/02/16 с.Овощник 42 ПАРК 1930 11315.6
429 2017/02/16 с.Овощник 62 ПАРК 2915 11306.1
430 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 289 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8298 69.7
431 2017/02/20 гр.Шипка 34 741 урегулиран поземлен имот 2368 75721.6
432 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 290 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 37421 314.3
433 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 293 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 10643 89.4
434 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 294 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6723 56.5
435 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 306 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 40157 337.3
436 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 331 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 23272 195.5
437 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 371 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13843 465.1
438 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 380 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7141 239.9
439 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 385 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 15235 511.9
440 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 388 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 17073 573.7
441 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 399 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 256672 1642.7
442 2017/02/20 гр.Казанлък 000 404 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 260409 2187.4
443 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 423 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 120874 773.6
444 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 427 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 14764 94.5
445 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 428 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 38496 246.4
446 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 437 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 20454 523.6
447 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 439 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 10542 269.9
448 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 441 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 36453 933.2
449 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 457 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 98281 629
450 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 460 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 35548 796.3
451 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 486 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 23442 600.1
452 2017/02/20 с.Долно Изворово 000 489 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 20835 533.4
453 2017/02/21 гр.Казанлък 198 35167.504.39 БАЧО КИРО 5 кад. р-н 504 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 445 31363.9
454 2017/02/24 с.Средногорово 31 Самостоятелна комбинирана сграда 534 9660.8
455 2017/02/28 с.Кънчево 078 001 "Кабата" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 207092 9288.1
456 2017/02/28 с.Кънчево 080 001 "Ирикли" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 56701 918.6
457 2017/02/28 с.Черганово 4 281 урегулиран поземлен имот 1100 50129.3
458 2017/02/28 с.Ясеново 000 278 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 9022 369.5
459 2017/02/28 с.Ясеново 000 304 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6241 219.1
460 2017/03/14 с.Ясеново 000 324 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7295 383
461 2017/03/14 с.Ясеново 000 491 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 5598 174.7
462 2017/03/14 с.Ясеново 000 525 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7860 412.7
463 2017/03/14 с.Енина 81 27499.501.2236 СГРАДА 277 54763.6
464 2017/03/16 с.Черганово 000 549 "Каракос" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 14176 30121.2
465 2017/03/16 с.Шейново 83106.121.318 "Каваклъка" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 15468 1049.5
466 2017/03/16 с.Шейново 83106.115.46 "Голяма Варовита" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6075 213.2
467 2017/03/16 с.Шейново 83106.26.108 "Къра" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5372 209.5
468 2017/03/16 с.Шейново 83106.12.74 "Кривия път" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6352 198.2
469 2017/03/16 с.Шейново 83106.1.170 "Голяма Варовита" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4001 140.4
470 2017/04/04 гр.Казанлък 216 35167.504.1268 СТЕФАН ОРЕШКОВ 8 кад. р-н 504 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2957 362743.9
471 2017/04/11 с.Дунавци 000 421 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 36557 2480.4
472 2017/04/11 с.Дунавци 000 434 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 42770 2138.5
473 2017/04/11 с.Дунавци 000 439 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 109245 5462.3
474 2017/04/11 с.Дунавци 000 440 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6882 344.1
475 2017/04/11 с.Дунавци 000 447 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 48419 2784.1
476 2017/04/11 с.Дунавци 000 448 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 10322 593.5
477 2017/04/11 с.Дунавци 000 459 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 11735 674.8
478 2017/04/11 с.Дунавци 000 472 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7252 417
479 2017/04/11 с.Горно Черковище 000 570 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8233 303
480 2017/04/11 с.Голямо Дряново 000 006 "Сънар дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 32751 838.4
481 2017/04/11 с.Голямо Дряново 000 142 "Дермен дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 19036 548.2
482 2017/04/11 с.Голямо Дряново 001 019 "Сънар дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 10108 291.1
483 2017/04/11 с.Голямо Дряново 023 042 "Стублата" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 11683 220.8
484 2017/04/11 с.Долно Изворово 000 404 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 260409 2187.4 656/ 11.04.2017 г.
485 2017/05/03 с.Ясеново 000 433 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 14232 747.2
486 2017/05/30 с.Черганово 048001 "Карапча" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13330 766.5
487 2017/08/28 гр.Казанлък 450 35167.503.906 "ОРЕШАКА" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 15334 278482.2
488 2017/08/28 гр.Казанлък 450 35167.503.905 "ОРЕШАКА" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 7531 146798.4
489 2017/10/24 с.Енина 27499.3.5 "Саднята" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 904 33.3 №1764/ 05.11.2018 г.
490 2017/10/24 гр.Крън 000292 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6662 48 /1787/ 07.11.2018 г.
491 2017/10/24 гр.Крън 000321 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3680 26.5 №1787/ 07.11.2018 г.
492 2017/11/01 гр.Казанлък 335 35167.505.168 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 561 11234
493 2017/11/17 гр.Казанлък 548 35167.502.2 "Есперанто" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4152 250061.2
494 2017/11/17 гр.Казанлък 66 35167.506.3626 ул. "Старозагорска" 6 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5269 400699.4
495 2017/12/13 гр.Крън 000 403 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 38921 2238
496 2017/12/13 гр.Крън 000 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 39400 2265.5
497 2017/12/13 гр.Крън 000 535 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13368 768.7
498 2017/12/13 гр.Крън 000 547 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 45194 2598.7
499 2017/12/18 с.Енина 27499.223.544 "Каменно мостче" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 5534 177.1
500 2017/12/18 с.Енина 27499.223.628 "Под Енина" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 52395 212.2
501 2018/02/12 гр.Казанлък 31 35167.501.105 Васил Левски ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5690 504975.6
502 2018/02/26 гр.Казанлък 450 35167.503.911 "КАПРОНИ" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 5570 342655.3
503 2018/05/21 гр.Казанлък 490 35167.501.7265 "МАНЬО СТАЙНОВ" 11 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6934 331263.3
504 2018/06/15 гр.Казанлък 166 35167.502.1027 "Любен Каравелов" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 230 6448.1
505 2018/06/29 гр.Казанлък 663 35167.501.9465 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3151 32045.7
506 2018/06/29 гр.Казанлък 35167.41.26 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2200 383.1
507 2018/07/05 с.Черганово 80532.334.551 "Каракос" СМЕТИЩЕ 2755 24.8
508 2018/07/05 с.Черганово 80532.334.553 "Каракос" СМЕТИЩЕ 2377 21.4
509 2018/07/27 гр.Казанлък 167 35167.502.5746 "ОРЕШАКА" 2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4875 1530072.5
510 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.339.173 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 55355 891.2
511 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.296.25 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 12671 239.5
512 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.296.26 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 16916 213.1
513 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.426.129 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 33007 475.3
514 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.220.105 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 17176 216.4
515 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.214.165 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 26800 337.7
516 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.283.380 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 11946 419.3
517 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.169.683 "Батаклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7748 26.7
518 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.242.72 "До село" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 15851 328.1
519 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.75.77 "До село" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4252 156.5
520 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.236.266 "Калнийска река" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 28491 538.5
521 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.274.993 "Драганка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 46123 1475.9
522 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.309.844 "Чуплика" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13605 152.4
523 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.339.184 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 10003 207.1
524 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.95.891 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 11087 139.7
525 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.101.582 "Ливадите" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 16444 740
526 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.68.491 "Керезлика" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 36211 1553.5
527 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.466.413 "Ерик тарла" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 72930 816.8
528 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.276.375 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 34703 499.7
529 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.306.393 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 10281 320.8
530 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.305.99 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 18324 571.7
531 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.354.789 "Белнишка река" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 14119 406.6
532 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.376.877 "Белнишка река" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 49855 717.9
533 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.376.879 "Белнишка река" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 68580 987.6
534 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.102.244 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 16519 475.7
535 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.374.802 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 15956 256.9
536 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.234.157 "Кочен дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3004 8.1
537 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.164.559 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 12492 236.1
538 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.350.281 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8568 108
539 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.164.345 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6177 100.1
540 2018/09/14 с.Горно Черковище 49076.142.56 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 5878 86.4
541 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.144.58 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8153 397.5
542 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.148.291 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 735 11.9
543 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.202.922 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 71176 896.8
544 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.202.54 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 81108 1022
545 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.350.62 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4267 53.8
546 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.164.64 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1032 13
547 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.148.292 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 652 10.6
548 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.164.46 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1629 26.4
549 2018/09/13 с.Горно Черковище 49076.161.45 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 740 12
550 2018/09/17 с.Горно Черковище 49076.329.154 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 298073 4292.3
551 2018/09/17 с.Горно Черковище 49076.214.235 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4770 77.3
552 2018/09/17 с.Горно Черковище 49076.74.497 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7330 385.9
553 2018/09/17 с.Горно Черковище 49076.239.632 "Бяла глина" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 127088 2046.1
554 2018/09/17 с.Горно Черковище 49076.361.633 "До село" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 100537 1759.4
555 2018/09/17 с.Горно Черковище 49076.442.646 "До село" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 109439 2068.4
556 2018/09/17 с.Горно Черковище 49076.237.745 "До село" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 323060 5201.3
557 2018/09/17 с.Горно Черковище 49076.249.781 "Калнийска река" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 139468 2008.3
558 2018/09/19 с.Горно Черковище 49076.351.475 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 57244 721.3
559 2018/09/19 с.Горно Черковище 49076.350.47 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 50989 642.5
560 2018/09/19 с.Горно Черковище 49076.159.423 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 242293 3052.9
561 2018/09/19 с.Горно Черковище 49076.350.434 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 290885 3665.2
562 2018/09/19 с.Горно Черковище 49076.162.416 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 9281 325.8
563 2018/09/19 с.Горно Черковище 49076.160.477 "Добралъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 9458 119.2
564 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.8.714 "Кочен дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 386305 11049.5
565 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.246.730 "Кочен дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 139179 1753.7
566 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.442.92 "Кочен дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 285346 3595.4
567 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.221.764 "Белнишка река" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 59528 964.4
568 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.359.335 "Каракалчика" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3987 58.6
569 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.163.39 "Каракалчика" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 79446 1167.9
570 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.261.954 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 12623 443.1
571 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.290.840 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13591 220.2
572 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.261.953 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 30389 1066.7
573 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.123.614 "Бяла глина" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 68637 2745.5
574 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.123.631 "Бяла глина" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 145527 2546.7
575 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.225.716 "До село" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 254831 4459.5
576 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.87.615 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 5137 147.9
577 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.80.542 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6679 245.8
578 2018/09/21 с.Горно Черковище 49076.59.449 "Драганка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 9605 172.9
579 2018/10/10 с.Черганово 80532.8.13 "Черешите" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 5835 120.8
580 2018/10/10 с.Черганово 80532.9.1 "Черешите" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 33732 759
581 2018/10/10 с.Черганово 80532.8.5 "Черешите" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 29184 604.1
582 2018/10/10 с.Черганово 80532.9.13 "Черешите" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 12832 265.6
583 2018/10/15 с.Розово 62983.2.269 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8285 371.6
584 2018/10/15 с.Розово 62983.3.270 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 9428 542.1
585 2018/10/15 с.Розово 62983.4.257 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 14845 853.6
586 2018/10/15 с.Розово 62983.4.272 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 20178 1160.2
587 2018/10/15 с.Розово 62983.47.199 "Хаджи буков азмак" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7569 22.7
588 2018/10/15 с.Розово 62983.13.293 "Воденицата" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 22615 651.3
589 2018/10/15 с.Розово 62983.13.294 "Воденицата" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 28871 831.5
590 2018/10/25 с.Розово 62983.47.362 "Хаджи буков азмак" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 38436 132.6
591 2018/10/25 с.Розово 62983.259.364 "Хаджи буков азмак" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 45544 157.1
592 2018/10/25 с.Розово 62983.259.372 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 17844 1026
593 2018/10/30 с.Розово 62983.109.152 "Топраклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 20040 1055.1
594 2018/10/30 с.Розово 62983.9.281 "Воденицата" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 49629 171.2
595 2018/10/30 с.Розово 62983.13.295 "Орешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8261 371.7
596 2018/10/30 с.Розово 62983.39.38 "Хаджи буков азмак" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 14720 660.2
597 2018/10/30 с.Розово 62983.22.148 "Алан тарла" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7249 282.7
598 2018/10/30 с.Розово 62983.58.168 "Досотия" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 22145 993.2
599 2018/10/30 с.Розово 62983.72.193 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13856 675.5
600 2018/10/30 с.Розово 62983.65.208 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7639 342.6
601 2018/10/30 с.Розово 62983.87.212 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 11508 82.9
602 2018/10/30 с.Розово 62983.15.282 "Орешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 18323 643.1
603 2018/10/30 с.Розово 62983.67.284 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 10751 482.2
604 2018/11/09 с.Розово 62983.58.225 "Досотия" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8744 426.3
605 2018/11/09 с.Розово 62983.64.229 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 25091 1125.3
606 2018/11/09 с.Розово 62983.87.248 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 60586 1145.1
607 2018/11/09 с.Розово 62983.65.277 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13105 753.5
608 2018/11/09 с.Розово 62983.76.285 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4352 195.2
609 2018/11/09 с.Бузовград 06848.40.42 "Каваклъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7584 340.1
610 2018/11/09 с.Бузовград 06848.43.14 "Даскалов соргун" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13671 51.3
611 2018/11/09 с.Бузовград 06848.95.104 "Текюи" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 12888 578
612 2018/11/09 с.Бузовград 06848.96.216 "Текюи" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6982 367.6
613 2018/11/09 с.Бузовград 06848.43.17 "Гермята" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13935 733.7
614 2018/11/09 с.Бузовград 06848.120.325 "Узун келеме" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 11854 213.4
615 2018/11/20 гр.Казанлък 214 35167.504.838 "ЦАР ИВАН ШИШМАН" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 399 12568.5
616 2018/11/21 гр.Казанлък 171 35167.502.152 КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ 4 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 649 223749.5
617 2018/11/22 с.Горно Черковище 49076.261.855 "Белнишка река" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 10010 351.4
618 2018/11/22 с.Горно Черковище 49076.90.519 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 26101 469.8
619 2018/11/22 с.Горно Черковище 49076.89.518 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 30196 543.5
620 2018/11/22 с.Горно Черковище 49076.79.54 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 54106 2110.1
621 2018/11/22 с.Горно Черковище 49076.379.917 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13473 235.8
622 2018/11/23 с.Горно Черковище 49076.342.799 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 83242 1872.9
623 2018/11/26 с.Бузовград 06848.12.20 "Даскалов соргун" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 52308 3530.8
624 2018/11/26 с.Горно Черковище 49076.338.235 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8333 172.5
625 2018/11/26 с.Горно Черковище 49076.340.239 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4160 119.8
626 2018/11/26 с.Горно Черковище 49076.340.616 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 38285 1102.6
627 2018/11/26 с.Горно Черковище 49076.195.295 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7076 114.6
628 2018/11/26 с.Горно Черковище 49076.296.541 "Бетейджик" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 20983 264.4
629 2018/11/26 с.Горно Черковище 49076.184.359 "Мералъка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 39792 1146
630 2018/11/26 с.Горно Черковище 49076.42.998 "Драганка" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4356 139.4
631 2018/11/26 с.Горно Черковище 49076.379.550 "Караманчар" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 12492 281.1
632 2018/11/26 с.Горно Черковище 49076.68.492 "Керезлика" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13053 509.1
633 2018/11/26 с.Горно Черковище 49076.110.75 "Бяла глина" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 17785 654.5
634 2018/11/26 с.Горно Черковище 49076.475.591 "Бяла глина" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 18376 676.2
635 2018/12/11 с.Шейново 83106.10.105 "Голяма Варовита" ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 34968 67138.6
636 2018/12/13 с.Ясеново 87641.116.519 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13120 639.6
637 2018/12/13 с.Ясеново 87641.129.524 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 14860 724.4
638 2019/01/29 гр.Казанлък 327 35167.504.7051 "Хан Аспарух" 75 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 3505 44303.2
639 2019/02/06 гр.Казанлък 35167.505.28 "ПЕТЬО ГАНИН" 52 Изток, кад. р-н 505 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 8379 821632.3
640 2019/02/19 гр.Шипка 83199.39.276 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 19064 43923.5
641 2019/02/21 гр.Казанлък 449 35167.503.4196 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 206 2896.8
642 2019/02/21 гр.Казанлък 449 35167.503.5064 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2098 29502.1
643 2019/03/01 гр.Казанлък 138 35167.502.3395 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 13651 2804821
644 2019/03/12 гр.Крън 40292.138.7 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2972 200.6
645 2019/03/12 гр.Крън 40292.143.6 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4469 301.7
646 2019/03/12 гр.Крън 40292.148.634 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1150 2325.8
647 2019/03/15 с.Розово 62983.68.400 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 13724 722.6
648 2019/03/15 с.Розово 62983.68.401 "Караисаково" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 11268 593.3
649 2019/03/19 гр.Казанлък 35167.41.8 "Търниченски ливади" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1760 401
650 2019/03/19 гр.Казанлък 35167.41.7 "Търниченски ливади" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4400 1002.5
651 2019/03/20 гр.Казанлък 35167.41.6 "Търниченски ливади" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3739 851.9
652 2019/03/20 гр.Казанлък 35167.41.20 "Търниченски ливади" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 225 51.3
653 2019/03/20 гр.Казанлък 35167.41.9 "Търниченски ливади" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2341 533.4
654 2019/03/21 с.Овощник 53179.63.4 "Мералъка" СПОРТНО ИГРИЩЕ 8737 17669.7
655 2019/03/27 с.Енина 27499.238.529 "Голямата мера" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1226692 45142.3
656 2019/03/28 с.Горно Черковище 49076.74.517 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 21241 828.4
657 2019/03/28 с.Горно Черковище 49076.190.245 "Черешака" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 22650 285.4
658 2019/03/28 с.Горно Черковище 49076.246.736 "Кочен дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 139016 2043.5
659 2019/03/28 с.Горно Черковище 49076.60.625 "Керезлика" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7976 157.9
660 2019/03/28 с.Горно Черковище 49076.129.935 "До село" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8454 175
661 2019/03/28 с.Горно Черковище 49076.246.724 "Бяла глина" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 82547 1040.1
662 2019/03/28 с.Горно Черковище 49076.108.576 "Ливадите" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 8689
663 2019/03/28 с.Горно Черковище 49076.237.746 "Калнийска река" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 182844 2687.8
664 2019/03/28 с.Копринка 38563.155.299 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 43475 2119.4
665 2019/03/28 с.Копринка 38563.106.329 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 10149 210.1
666 2019/03/28 с.Копринка 38563.106.365 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4883 101.1
667 2019/03/28 с.Копринка 38563.155.372 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 34020 1525.8
668 2019/03/28 с.Копринка 38563.129.428 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 14333 761.1
669 2019/03/28 с.Копринка 38563.112.450 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 6355 317.8