одобрен

SEBRA-MF-2019-07-10

Уникален идентификатор:  d08bd61c-0ca9-4a2e-b89e-705b036084c4

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:39:03
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:39:03

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 10.07.2019 - 10.07.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 75 971326.58
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 -145.83
10 xxxx Издръжка 159 -1104920.79
18 xxxx Други разходи 2 -3144.41
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 -30172.82
88 xxxx Средства на разпореждане 8 -433.25
90 xxxx Възстановени приходи 6 -131415.9
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
98 xxxx Други операции в БНБ 50 0
Общо:  306 -298906.42
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  4 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 -1140176.03
90 xxxx Възстановени приходи 1 -112525.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  10 -1252701.08
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 -262.5
10 xxxx Издръжка 35 -2714.91
18 xxxx Други разходи 1 -3205.94
90 xxxx Възстановени приходи 1 -91.49
98 xxxx Други операции в БНБ 4 0
Общо:  42 -6274.84
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 61977.38
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 -145.83
10 xxxx Издръжка 47 -4690.82
18 xxxx Други разходи 1 61.53
90 xxxx Възстановени приходи 1 -4778.11
98 xxxx Други операции в БНБ 14 0
Общо:  71 52424.15
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 -59.8
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  3 -59.8
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 65 907631.5
10 xxxx Издръжка 69 43508.95
88 xxxx Средства на разпореждане 8 -433.25
90 xxxx Възстановени приходи 3 -14021.25
98 xxxx Други операции в БНБ 20 0
Общо:  165 936685.95
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 -1046.88
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  3 -1046.88
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2040
10 xxxx Издръжка 1 1754
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 -30172.82
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  5 -26378.82
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 -1555.1
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  3 -1555.1