одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи

Уникален идентификатор:  d0cdef1b-a4db-4540-ba45-830c3ab39df5

Описание:

Регистър на рекламно-информационните елементи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-18 13:41:32
  • Създаден от: katya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-03-18 13:41:32

2017

Наименование на строежа Населено място Квартал УПИ/ПИ Дата на одобряване/одобрил разрешително Срок на разрешителното
1 "РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТА" към банков офис на "РАЙФАНЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД в УПИ IV-125 - жилищно строителство и банка, кв. 50 по плана на гр. Раднево, Стара Загора. гр. Раднево кв. 50 № 1/23.01.2017г. Важи за една година
2 "РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ" - БИЛБОРД на "НОМИКОМ-ФИШ" ООД в обхвата на път № II-57, км 26+500 вдясно по плана на гр. Раднево, обл. Стара Загора гр. Раднево път № II-57, км 26+500 № 2/24.07.2017г. Важи за три години
2018
1 "ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД в УПИ III-146, кв. 50 по плана на гр. Раднево, в имот № 61480.504.146, сграда с идентификатор 61460.504.146.1 по одобрена кадастрална карта гр. Раднево кв. 50 УПИ III-146 № 1/08.02.2018г. Важи за една година
2 ФИРМЕН НАДПИС НА ФАСАДИ МАГАЗИН "Т-маркет" Намиращ се в УПИ II-171, кв. 117 в имот №61480.505.171, сграда с идентификатор 61460.505.171.7 по одобрена кадастрална карта гр. Раднево кв. 117 УПИ II-171 № 2/14.02.2018г. Важи за три години
3 "ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗСТАНЦИЯ НА ПЕТРОЛ-8106" в УПИ VIII-1023, кв.121 по плана на гр. Раднево гр. Раднево кв. 121 УПИ VIII-1023 № 4/19.02.2018г. Важи за три години
4 "РЕКЛАМЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ"-на "ГРИЙН СТОР ИНВЕСТ" АД, база "РАДНЕВО" намиращ се в УПИ XI-86, кв. 147 "За ЕООД-Зърно" в имот № 61460.503.8.14 по одобрена кадастрална карта на гр. Раднево, обл. Стара Загора гр. Раднево кв.147 УПИ XI-86 № 5/30.10.2018г. Важи за три години