одобрен

водените на отчет ППС по вид и гориво към 02.12.2019 г.

Уникален идентификатор:  d0e06c8b-6d25-4f70-830e-b1814f7da6a2

Описание:

всички регистрирани ПС на територията на страната

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 10:59:51
  • Създаден от: vehicle_registration
  • Последна промяна: 2019-12-02 10:59:51

Брой ПС по вид и гориво към 02.12.2019

Вид МПС Бензин Бензин/Газ Дизел Дизел/Газ Ел.двигател Газ Втечн.газ Биогориво Бензин/Електр. Дизел/Електр. Природ.газ Бензин/Втечн.газ Бензин/Природ.газ Водород Hеизвестен BCИЧKO
МОТОПЕД 81281 1 32 0 907 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1101 83324
МОТОЦИКЛЕТ 112305 0 19 0 10 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1870 114209
МОТОЦИКЛЕТ С КОШ 1131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1132
МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА 133 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА 66 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71
ТРИКОЛЕСНО ПС 169 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС 2737 0 67 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2967
ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ 197822 1 127 0 1085 0 1 0 3 0 0 3 0 0 2973 202015
ЛЕК АВТОМОБИЛ 1313038 18614 1280905 19 1135 21 387 3 7502 612 2861 169206 16767 0 10494 2821564
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 44187 1036 342072 24 115 15 21 6 694 15 1046 7483 2788 0 776 400278
СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ 3975 63 31893 7 0 1 2 1 0 1 37 221 71 0 73 36345
АВТОБУС 998 19 18511 8 24 7 25 0 0 2 569 9 7 0 109 20288
ВЛЕКАЧ 551 0 49987 11 0 0 0 0 0 0 274 0 0 0 23 50846
ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ 1362749 19732 1723368 69 1274 44 435 10 8196 630 4787 176919 19633 0 11475 3329321
КОЛЕСЕН ТРАКТОР 1403 0 7393 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 8827
САМОХОДНО ШАСИ 73 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 393
ЕЛЕКТРОКАР 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
МОТОКАР 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18953
ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3977
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118422
КОЛЕСАР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1826
ПОЛУРЕМАРКЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57924
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) 26 2 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 347
ВСИЧКО ДРУГИ 9639 3 8045 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192998 210689
Общо 1570210 19736 1731540 69 2363 44 436 10 8199 630 4787 176922 19633 0 207446 3742025
ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG)