одобрен

Дружества с държавно или общинско участие в капитала

Уникален идентификатор:  d11720cb-16d4-411a-a2bd-8946d1104182

Описание:

Партида А

общинска собственост приватизация Община Разград

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-14 10:55:42
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2019-03-14 10:56:54
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Досие №

Договор

За продажба на

Метод на приватизация

Данни за купувач

Договорена цена

1 2/3/2003 2000 бр. акции на "Хърсате" АД Публичен търг "Мат" ООД, предст. от Стефан Георгиев Томов 23900