одобрен

Регистър на културните институции

Уникален идентификатор:  d149be06-1382-4a74-a5fc-f0ef4f0dc223

Описание:

Регистър на културните институции в Община Мирково

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-18 11:28:56
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:11:46
  • Последно променил: migrate_data
РЕГИСТЪР
НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА МИРКОВО

ПО
РЕД
ИНСТИТУЦИЯ ИМЕ БУЛСТАТ ЛИЦА РАБОТЕЩИ
В ИНСТИТУЦИЯТА КОНТАКТИ АДРЕС
1 2 3 4 5 6 7
1. Читалище НЧ“Христо
Ботев –
1884“
000762374 Добринка Илиева –
председател

Добринка Илиева –
библиотекар

Спас Шутов -
секретар
07182/22 -74

Е- mail :
chitaliste mirkovo @abv.bg
село Мирк ово
ул.“Александър
Стамболийски “ №50
община Мирково
област Софийска
п.к 2086
2. Читалище НЧ“Отец
Паисий –
1901“
000762381 Димитър Андреев
– председател

Мария Менгова -
библиотекар
Е-mail:
chitalis te_smolsko@abv.bg
село Смолско,
община Мирково,
област Софийска
п.к 2073
3. Читалище НЧ
„Светлина -
1905“
000762404 Милена Петровска
– председател

Богдан Богданов -
библиотекар
E-mail :
chitalis hebunovo @abv.bg
село Буново
община Мирково
област Софийска
п.к 2074
4. Читалище НЧ „ Любен
Каравелов –
1927“
000762417 Иванка Ганчева –
председател

Тодорка Пашова -
библиотекар
E-mail :
chitaliste_ kamenitca @abv.bg
село Смолско,
община Мирково,
област Софийска
п.к 2072