одобрен

Списък на физическите/юридическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на ПВД на територията на Национален парк "Рила"

Уникален идентификатор:  d15f1570-5c42-408e-982f-96e1b3ca0584

Описание:

Списък на физическите/юридическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на ПВД на територията на Национален парк "Рила" 2018 година

Ползване на дървесина в рамките на ПВД

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-25 11:30:41
  • Създаден от: milena_berova
  • Последна промяна: 2019-09-25 11:30:41

РД-РР-394/18 г.

С.

Тасков

РД-РР-393/18 г. Г. Стоименов
РД-РР-393/18 г. Г. Даскалов
РД-РР-392/18 г. И. Момчилов
РД-РР-392/18 г. Св. Димитрова
РД-РР-392/18 г. Р. Георгиев
РД-РР-392/18 г. Б. Попов
РД-РР-390/18 г. Н. Атанасов
РД-РР-388/18 г. Х. Айт
РД-РР-388/18 г. М. Айт
РД-РР-388/18 г. С. Айт
РД-РР-387/18 г. Вл. Ганишев
РД-РР-386/18 г. А. Георгиев
РД-РР-385/18 г. А. Бикова
РД-РР-385/18 г. Х. Хюсеин
РД-РР-385/18 г. К. Камберов
РД-РР-385/18 г. М. Шондров
РД-РР-385/18 г. А. Табачки
РД-РР-385/18 г. Е. Кунгьова
РД-РР-385/18 г. М. Караасан
РД-РР-384/18 г. И. Прьков
РД-РР-384/18 г. Н. Прьчков
РД-РР-384/18 г. Д. Разманов
РД-РР-384/18 г. И. Исталиянов
РД-РР-384/18 г. И. Дупанов
РД-РР-384/18 г. К. Рачев
РД-РР-384/18 г. К. Прангова
РД-РР-384/18 г. К. Прангова
РД-РР-384/18 г. К. Бащенски
РД-РР-384/18 г. Л. Бащенски
РД-РР-384/18 г. И. Вескова
РД-РР-384/18 г. И. Витанов
РД-РР-384/18 г. Д. Ганджов
РД-РР-384/18 г. В. Кулинчева
РД-РР-384/18 г. Вл. Дункин
РД-РР-384/18 г. К. Колчев
РД-РР-384/18 г. П. Данев
РД-РР-384/18 г. Ив. Гегов
РД-РР-384/18 г. К. Алуминова
РД-РР-384/18 г. В. Накова
РД-РР-381/18 г. А. Кунгьов
РД-РР-381/18 г. Б. Цветанов
РД-РР-381/18 г. М. Гюрсел
РД-РР-381/18 г. Св. Мечев
РД-РР-381/18 г. И. Борикар
РД-РР-380/18 г. Б. Велинов
РД-РР-380/18 г. Г. Лесичков
РД-РР-380/18 г. Д. Велинов
РД-РР-380/18 г. Б. Евлогиев
РД-РР-378/18 г Б. Стоянов
РД-РР-378/18 г Пл. Зашев
РД-РР-378/18 г В. Илиева
РД-РР-378/18 г М. Бежански
РД-РР-378/18 г Д. Георгиева
РД-РР-378/18 г Д. Димитров
РД-РР-378/18 г. С. Угринов
РД-РР-375/18 г. Ю. Хасан
РД-РР-375/18 г. М. Али
РД-РР-375/18 г. А. Шондров
РД-РР-375/18 г. Ф. Дъбева
РД-РР-376/18 г. Б. Ангелков
РД-РР-376/18 г. Т. Минчев
РД-РР-374/18 г. Т. Любенов
РД-РР-374/18 г. Р. Любенов
РД-РР-374/18 г. И. Ганджов
РД-РР-374/18 г. Л. Тумбева
РД-РР-374/18 г. М. Решид
РД-РР-374/18 г. Иб. Али
РД-РР-374/18 г. А. Караахмед
РД-РР-374/18 г. С. Златков
РД-РР-373/18 г. А. Манзурска
РД-РР-373/18 г. В. Колев
РД-РР-373/18 г. С. Мустафа
РД-РР-373/18 г. Б. Велков
РД-РР-373/18 г. М. Шондров
РД-РР-373/18 г. Н. Голомехов
РД-РР-373/18 г. С. Айдар
РД-РР-373/18 г. С. Джалилов
РД-РР-373/18 г. В. Лешова
РД-РР-373/18 г. С. Кронде
РД-РР-373/18 г. Г. Масларов
РД-РР-373/18 г. Хр. Тодев
РД-РР-373/18 г. С. Тодева
РД-РР-373/18 г. А. Шондрова
РД-РР-373/18 г. С. Попов
РД-РР-373/18 г. В. Месьова
РД-РР-373/18 г. С. Мустафа
РД-РР-373/18 г. К. Мръца
РД-РР-372/18 г. Ю. Караманолев
РД-РР-377/18 г. А. Видинов
РД-РР-377/18 г. И. Иванов
РД-РР-368/18 г. У. Джамбазки
РД-РР-368/18 г. Г. Ачев
РД-РР-368/18 г. Л. Додова
РД-РР-368/18 г. В. Стоев
РД-РР-368/18 г. Ал. Дангов
РД-РР-368/18 г. М. Попов
РД-РР-368/18 г. З. Додов
РД-РР-368/18 г. Ст. Стефанов
РД-РР-368/18 г. А. Копишов
РД-РР-368/18 г. С. Кьосева
РД-РР-367/18 г. С. Спасов
РД-РР-367/18 г. Д. Димитров
РД-РР-367/18 г. Д. Дарандашев
РД-РР-367/18 г. П. Спасов
РД-РР-367/18 г. С. Велинов
РД-РР-367/18 г. А. Керемидаров
РД-РР-366/18 г. К. Рискьова
РД-РР-366/18 г. М. Спасова
РД-РР-366/18 г. Ю. Леши
РД-РР-366/18 г. М. Кунгю
РД-РР-366/18 г. НЕК ЕАД Язовирен Р-Н „Белмекен” Гр.Велинград
РД-РР-366/18 г. А. Кадурина
РД-РР-366/18 г. Д. Шкуртов
РД-РР-366/18 г. С. Богданов
РД-РР-365/18 г. Л. Арангелов
РД-РР-365/18 г. Ст. Димитров
РД-РР-365/18 г. Ив. Димитров
РД-РР-365/18 г. Г. Трифонов
РД-РР-365/18 г. Н. Николов
РД-РР-365/18 г. И. Григоров
РД-РР-365/18 г. И. Еленчев
РД-РР-365/18 г. Е. Еленчева
РД-РР-365/18 г. К. Владимиров
РД-РР-365/18 г. Л. Иванов
РД-РР-365/18 г. Г. Илиев
РД-РР-365/18 г. Г. Василев
РД-РР-365/18 г. П. Терзийски
РД-РР-365/18 г. Ст. Спасов
РД-РР-365/18 г. Й. Истилянов
РД-РР-364/18 г. А. Коцаков
РД-РР-364/18 г. Цв. Пръкова
РД-РР-364/18 г. Ю. Димитрова
РД-РР-364/18 г. И. Видин
РД-РР-364/18 г. П. Костов
РД-РР-364/18 г. Г. Костов
РД-РР-364/18 г. Р. Весков
РД-РР-364/18 г. Бл. Манушкин
РД-РР-364/18 г. Т. Манушкин
РД-РР-364/18 г. Р. Любенов
РД-РР-364/18 г. Ат. Динев
РД-РР-364/18 г. Б. Любенов
РД-РР-364/18 г. Т. Кокалчев
РД-РР-364/18 г. П. Манушкин
РД-РР-364/18 г. Ф. Пенджаков
РД-РР-364/18 г. Г. Аломинов
РД-РР-371/18 г. Хр. Стоянов
РД-РР-370/18 г. В. Велинов
РД-РР-370/18 г. Д. Недялков
РД-РР-362/18 г. Р. Стоев
РД-РР-360/18 г. Г. Стойчев
РД-РР-360/18 г. Н. Димитров
РД-РР-360/18 г. М. Тибер
РД-РР-360/18 г. Ю. Дъбев
РД-РР-359/18 г. Г. Дормишев
РД-РР-359/18 г. Б. Ранов
РД-РР-359/18 г. И. Ашков
РД-РР-359/18 г. С. Бързанов
РД-РР-356/18 г. И. Марков
РД-РР-356/18 г. Община
РД-РР-356/18 г. Й. Стоилов
РД-РР-356/18 г. Б. Манчев
РД-РР-356/18 г. К. Здравков
РД-РР-356/18 г. А. Петров
РД-РР-356/18 г. Б. Банков
РД-РР-356/18 г. С. Говедарски
РД-РР-356/18 г. С. Стойков
РД-РР-356/18 г. Б. Здравкова
РД-РР-356/18 г. Н. Георгиева
РД-РР-355/18 г. М. Асьова
РД-РР-355/18 г. В. Гатдерова
РД-РР-355/18 г. Г. Дринцолова
РД-РР-355/18 г. Р. Асьов
РД-РР-355/18 г. С. Юсуф
РД-РР-355/18 г. Н. Макьова
РД-РР-355/18 г. Ю. Кунгю
РД-РР-355/18 г. С. Макьов
РД-РР-355/18 г. М. Сюлейман
РД-РР-355/18 г. А. Актай
РД-РР-355/18 г. С. Мръцов
РД-РР-355/18 г. Р. Мръцова
РД-РР-355/18 г. М. Дагонов
РД-РР-355/18 г. К. Манзурски
РД-РР-355/18 г. М. Табачки
РД-РР-355/18 г. Е. Дагонова
РД-РР-355/18 г. В. Табачка
РД-РР-355/18 г. А. Кунгьов
РД-РР-358/18 г. Ал. Янев
РД-РР-358/18 г. П. Траянов
РД-РР-358/18 г. Б. Герин
РД-РР-358/18 г. С. Янев
РД-РР-358/18 г. Ст. Заеков
РД-РР-358/18 г. Б. Стоилов
РД-РР-358/18 г. В. Крушалийски
РД-РР-358/18 г. Ст. Михайлов
РД-РР-358/18 г. Ст. Митрева
РД-РР-358/18 г. Г. Митрев
РД-РР-358/18 г. Хр. Миланов
РД-РР-354/18 г. И. Видинов
РД-РР-354/18 г. А. Димитрова
РД-РР-354/18 г. Б. Видинов
РД-РР-354/18 г. П. Петров
РД-РР-354/18 г. Хр. Златев
РД-РР-354/18 г. Хр. Грозданов
РД-РР-351/18 г. С. Клисаров
РД-РР-351/18 г. З. Иванчев
РД-РР-351/18 г. Хр. Костадинов
РД-РР-351/18 г. И. Хаджийски
РД-РР-353/18 г. И. Калинин
РД-РР-353/18 г. И. Джембазки
РД-РР-353/18 г. С. Крълев
РД-РР-353/18 г. З. Юмерова
РД-РР-353/18 г. А. Кутев
РД-РР-353/18 г. Я. Калинина
РД-РР-353/18 г. В. Къшева
РД-РР-353/18 г. Н. Кутев
РД-РР-353/18 г. Л. Калинин
РД-РР-353/18 г. А. Юмеров
РД-РР-353/18 г. А. Мисанков
РД-РР-353/18 г. Н. Мисанкова
РД-РР-353/18 г. А. Мисанкова
РД-РР-353/18 г. С. Мисанков
РД-РР-353/18 г. А. Кутев
РД-РР-353/18 г. Н. Терзи
РД-РР-353/18 г. С. Терзи
РД-РР-353/18 г. А. Кугева
РД-РР-353/18 г. В. Тенев
РД-РР-353/18 г. М. Муслев
РД-РР-353/18 г. И. Талипов
РД-РР-353/18 г. Б. Тупев
РД-РР-353/18 г. Ив. Ганчов
РД-РР-353/18 г. Д. Кунгьова
РД-РР-353/18 г. М. Мехмед
РД-РР-353/18 г. Г. Георгиев
РД-РР-353/18 г. М. Шемев
РД-РР-353/18 г. Г. Църнев
РД-РР-353/18 г. Г. Ушев
РД-РР-352/18 г. К. Цимев
РД-РР-352/18 г. Е. Туйов
РД-РР-352/18 г. И. Маргин
РД-РР-352/18 г. Р. Косовски
РД-РР-352/18 г. Г. Гелев
РД-РР-352/18 г. К. Косовски
РД-РР-352/18 г. К. Велинов
РД-РР-352/18 г. Й. Камджилов
РД-РР-352/18 г. С. Асенов
РД-РР-352/18 г. Ц. Славеева
РД-РР-352/18 г. Хр. Камджилов
РД-РР-352/18 г. К. Коляндова
РД-РР-352/18 г. Е. Павлов
РД-РР-352/18 г. Й. Анин
РД-РР-352/18 г. И. Банков
РД-РР-352/18 г. К. Кирилов
РД-РР-352/18 г. И. Яньов
РД-РР-352/18 г. В. Пехливански
РД-РР-352/18 г. И. Дамянов
РД-РР-350/18 г. В. Димова
РД-РР-350/18 г. Хр. Ранов
РД-РР-350/18 г. Р. Петров
РД-РР-350/18 г. С. Гелов
РД-РР-350/18 г. Г. Илиев
РД-РР-350/18 г. Д. Шуманов
РД-РР-350/18 г. Хр. Гелов
РД-РР-350/18 г. С. Дормишев
РД-РР-350/18 г. Р. Попов
РД-РР-350/18 г. Г. Дормишев
РД-РР-350/18 г. С. Пехливански
РД-РР-350/18 г. Г. Христов
РД-РР-350/18 г. Р. Шуманов
РД-РР-350/18 г. К. Гущеров
РД-РР-350/18 г. Я. Христофоров
РД-РР-350/18 г. К. Бояджиев
РД-РР-350/18 г. М. Кацарска
РД-РР-350/18 г. Д. Джамбазки
РД-РР-350/18 г. Г. Джоргов
РД-РР-350/18 г. Хр. Янакиев
РД-РР-347/18 г. С. Дурльов
РД-РР-347/18 г. М. Бекиров
РД-РР-347/18 г. М. Ахмед
РД-РР-347/18 г. И. Ботков
РД-РР-347/18 г. М. Мустафа
РД-РР-347/18 г. Р. Хахньов
РД-РР-347/18 г. М. Дурльов
РД-РР-347/18 г. С. Рупче
РД-РР-347/18 г. И. Врач
РД-РР-347/18 г. С. Сайдева
РД-РР-347/18 г. Е. Читаков
РД-РР-347/18 г. Т. Пандев
РД-РР-347/18 г. Хр. Балакчиев
РД-РР-347/18 г. Вл. Кротев
РД-РР-347/18 г. П. Томов
РД-РР-347/18 г. Б. Мандаров
РД-РР-347/18 г. Г. Балакчиев
РД-РР-347/18 г. П. Плачков
РД-РР-347/18 г. Н. Папев
РД-РР-347/18 г. И. Бельов
РД-РР-347/18 г. И. Бельов
РД-РР-347/18 г. М. Мекушин
РД-РР-347/18 г. Д. Мекушина
РД-РР-347/18 г. К. Пандев
РД-РР-347/18 г. Р. Костова
РД-РР-347/18 г. И. Пандев
РД-РР-347/18 г. Г. Костов
РД-РР-347/18 г. В. Костов
РД-РР-347/18 г. И. Залев
РД-РР-347/18 г. И. Юруков
РД-РР-347/18 г. Т. Папева
РД-РР-347/18 г. Т. Бельов
РД-РР-347/18 г. В. Иванов
РД-РР-347/18 г. Н. Коцаков
РД-РР-347/18 г. М. Иванов
РД-РР-347/18 г. И. Юрук
РД-РР-347/18 г. Ю. Юрук
РД-РР-347/18 г. Р. Колчагов
РД-РР-347/18 г. Е. Кънчев
РД-РР-347/18 г. Хр. Пукнев
РД-РР-347/18 г. А. Бурдин
РД-РР-347/18 г. А. Лютов
РД-РР-347/18 г. И. Лют
РД-РР-347/18 г. Е. Колчагова
РД-РР-347/18 г. А. Шех
РД-РР-347/18 г. А. Ходжа
РД-РР-347/18 г. М. Шех
РД-РР-347/18 г. И. Ходжа
РД-РР-347/18 г. Д. Бичков
РД-РР-347/18 г. У. Читакова
РД-РР-347/18 г. А. Вехов
РД-РР-347/18 г. З. Цукнев
РД-РР-347/18 г. С. Мензил
РД-РР-347/18 г. И. Али
РД-РР-347/18 г. М. Хатип
РД-РР-347/18 г. Д. Янев
РД-РР-347/18 г. Ц. Макреев
РД-РР-347/18 г. Т. Макреев
РД-РР-347/18 г. Б. Пукнев
РД-РР-347/18 г. Ст. Янев
РД-РР-347/18 г. И. Вехов
РД-РР-347/18 г. Х. Говедаров
РД-РР-347/18 г. З. Караахмед
РД-РР-347/18 г. А. Караахмед
РД-РР-347/18 г. М. Решид
РД-РР-347/18 г. Т. Сирачка
РД-РР-347/18 г. И. Колашов
РД-РР-347/18 г. С. Дагон
РД-РР-347/18 г. С. Црънгалов
РД-РР-347/18 г. В. Шайгов
РД-РР-347/18 г. М. Лют
РД-РР-347/18 г. Я. Джембазки
РД-РР-347/18 г. А. Вехова
РД-РР-347/18 г. И. Узунов
РД-РР-347/18 г. А. Вехов
РД-РР-347/18 г. Т. Вакльова
РД-РР-347/18 г. И. Иляз
РД-РР-347/18 г. И. Узунов
РД-РР-347/18 г. Ю. Юсуф
РД-РР-347/18 г. А. Вехов
РД-РР-347/18 г. С. Мехмед
РД-РР-347/18 г. П. Механджиев
РД-РР-347/18 г. Сл. Златков
РД-РР-347/18 г. М. Мусли
РД-РР-347/18 г. М. Пехов
РД-РР-347/18 г. Ст. Ролев
РД-РР-347/18 г. М. Манушкин
РД-РР-347/18 г. Н. Пенджаков
РД-РР-347/18 г. Д. Димитров
РД-РР-347/18 г. И. Крайнов
РД-РР-347/18 г. К. Плеснев
РД-РР-347/18 г. Л. Прокопова
РД-РР-347/18 г. С. Гешев
РД-РР-347/18 г. С. Ботев
РД-РР-347/18 г. Д. Крайнов
РД-РР-347/18 г. Т. Нусторов
РД-РР-347/18 г. П. Попов
РД-РР-347/18 г. Я. Купенска
РД-РР-347/18 г. М. Крайнова
РД-РР-347/18 г. М. Кънчев
РД-РР-347/18 г. Ат. Ченов
РД-РР-347/18 г. И. Саев
РД-РР-347/18 г. Б. Бележков
РД-РР-347/18 г. С. Гальова
РД-РР-347/18 г. Д. Тупавичаров
РД-РР-347/18 г. И. Ганджова
РД-РР-347/18 г. В. Саев
РД-РР-347/18 г. Т. Ганджов
РД-РР-347/18 г. Р. Сенанова
РД-РР-347/18 г. В. Хаджиев
РД-РР-347/18 г. Г. Саев
РД-РР-347/18 г. Б. Саев
РД-РР-347/18 г. Ф. Веселинова
РД-РР-347/18 г. С. Стоянова
РД-РР-347/18 г. И. Ганджов
РД-РР-347/18 г. М. Стоянчев
РД-РР-347/18 г. В. Карамфилова
РД-РР-347/18 г. Ц. Белинчева
РД-РР-347/18 г. П. Каракашев
РД-РР-347/18 г. Е. Кенанова
РД-РР-347/18 г. Р. Енанова
РД-РР-347/18 г. Г. Кенанов
РД-РР-347/18 г. М. Саева
РД-РР-347/18 г. К. Саев
РД-РР-347/18 г. Ал. Тумбев
РД-РР-347/18 г. Н. Ботев
РД-РР-347/18 г. М. Гахова
РД-РР-347/18 г. Л. Джунев
РД-РР-347/18 г. В. Йорданов
РД-РР-347/18 г. Хр. Жегов
РД-РР-347/18 г. Т. Захов
РД-РР-347/18 г. А. Алуминов
РД-РР-347/18 г. А. Белухов
РД-РР-349/18 г. А. Иванов
РД-РР-349/18 г. И. Герин
РД-РР-349/18 г. В. Михайлов
РД-РР-349/18 г. П. Маврова
РД-РР-349/18 г. Г. Зайкова
РД-РР-349/18 г. Д. Михайлова
РД-РР-349/18 г. Д. Кръстев
РД-РР-349/18 г. Г. Миликин
РД-РР-349/18 г. И. Герин
РД-РР-349/18 г. Е. Хрисчева
РД-РР-349/18 г. В. Маврова
РД-РР-349/18 г. И. Захариев
РД-РР-349/18 г. Н. Струмин
РД-РР-348/18 г. К. Маргин
РД-РР-348/18 г. Б. Ангелков
РД-РР-348/18 г. Р. Дотин
РД-РР-348/18 г. Д. Маркова
РД-РР-348/18 г. Е. Димитров
РД-РР-348/18 г. С. Пехливански
РД-РР-348/18 г. Й. Георгиев
РД-РР-348/18 г. В. Начов
РД-РР-348/18 г. П. Георгиев
РД-РР-348/18 г. В. Гиздова
РД-РР-348/18 г. А. Маринов
РД-РР-348/18 г. А. Андреева
РД-РР-348/18 г. ТД Рилски Езера
РД-РР-348/18 г. ЕТ ”Б. Андреев-Веспи”
РД-РР-346/18 г. С. Спасов
РД-РР-346/18 г. К. Милушев
РД-РР-346/18 г. Л. Илиев
РД-РР-346/18 г. Г. Дормишев
РД-РР-346/18 г. Д. Кацарски
РД-РР-346/18 г. И. Попов
РД-РР-346/18 г. Б. Шуманов
РД-РР-346/18 г. Ал. Благоев
РД-РР-346/18 г. Й. Малинов
РД-РР-346/18 г. С. Спасов
РД-РР-346/18 г. К. Милушев
РД-РР-346/18 г. Л. Илиев
РД-РР-346/18 г. Г. Дормишев
РД-РР-346/18 г. Д. Кацарски
РД-РР-346/18 г. И. Попов
РД-РР-346/18 г. Б. Шуманов
РД-РР-346/18 г. Ал. Благоев
РД-РР-346/18 г. Й. Малинов
РД-РР-344/18 г. А. Попов
РД-РР-344/18 г. К. Попов
РД-РР-344/18 г. Й. Крушарска
РД-РР-344/18 г. Хр. Василев
РД-РР-344/18 г. Хр. Крушарски
РД-РР-344/18 г. И. Галчев
РД-РР-344/18 г. В. Крушарски
РД-РР-344/18 г. Й. Кишишова
РД-РР-344/18 г. С. Спасов
РД-РР-344/18 г. Хр. Кишишов
РД-РР-344/18 г. И. Благоев
РД-РР-344/18 г. Хр. Благоев
РД-РР-344/18 г. Г. Христов
РД-РР-344/18 г. И. Крушарски
РД-РР-344/18 г. С. Крушарски
РД-РР-344/18 г. Й. Дормишев
РД-РР-344/18 г. Д. Митов
РД-РР-344/18 г. К. Кьосев
РД-РР-345/18 г. А. Александров
РД-РР-345/18 г. А. Димитров
РД-РР-345/18 г. А. Доцин
РД-РР-345/18 г. А. Златев
РД-РР-345/18 г. А. Маринов
РД-РР-345/18 г. А. Доцин
РД-РР-345/18 г. А. Михайлов
РД-РР-345/18 г. Б. Димитров
РД-РР-345/18 г. Б. Туповичарски
РД-РР-345/18 г. Б. Бански
РД-РР-345/18 г. Б. Георгиев
РД-РР-345/18 г. Б. Туповичарски
РД-РР-345/18 г. К. Ламбов
РД-РР-345/18 г. Б. Равенски
РД-РР-345/18 г. В. Спасов
РД-РР-345/18 г. В. Михалчев
РД-РР-345/18 г. В. Стоименов
РД-РР-345/18 г. В. Йончев
РД-РР-345/18 г. В. Александров
РД-РР-345/18 г. В. Ламбов
РД-РР-345/18 г. В. Милошов
РД-РР-345/18 г. В. Кирилов
РД-РР-345/18 г. В. Равенски
РД-РР-345/18 г. В. Бански
РД-РР-345/18 г. В. Тасев
РД-РР-345/18 г. В. Василев
РД-РР-345/18 г. В. Спасов
РД-РР-345/18 г. В. Йончев
РД-РР-345/18 г. В. Колибарски
РД-РР-345/18 г. В. Заров
РД-РР-345/18 г. В. Антов
РД-РР-345/18 г. Г. Борисов
РД-РР-345/18 г. Г. Ламбов
РД-РР-345/18 г. Г. Капурдов
РД-РР-345/18 г. Г. Туповичарски
РД-РР-345/18 г. Г. Илиев
РД-РР-345/18 г. Г. Димитров
РД-РР-345/18 г. Г. Манев
РД-РР-345/18 г. Г. Щръклев
РД-РР-345/18 г. Г. Огненски
РД-РР-345/18 г. Г. Дагъчев
РД-РР-345/18 г. Г. Ламбов
РД-РР-345/18 г. Г. Колибарски
РД-РР-345/18 г. Г. Караколев
РД-РР-345/18 г. Г. Амбарков
РД-РР-345/18 г. Д. Крумова
РД-РР-345/18 г. Д. Караганска
РД-РР-345/18 г. Д. Станкев
РД-РР-345/18 г. Д. Равенски
РД-РР-345/18 г. Д. Стамболийски
РД-РР-345/18 г. Е. Зарев
РД-РР-345/18 г. Е. Петров
РД-РР-345/18 г. И. Зарев
РД-РР-345/18 г. И. Капурдов
РД-РР-345/18 г. И. Михалчев
РД-РР-345/18 г. И. Антов
РД-РР-345/18 г. Й. Йорданов
РД-РР-345/18 г. Й. Трендафилов
РД-РР-345/18 г. Й. Иванов
РД-РР-345/18 г. К. Филипова
РД-РР-345/18 г. К. Амбарков
РД-РР-345/18 г. К. Кирилов
РД-РР-345/18 г. К. Огненски
РД-РР-345/18 г. Кмет. С.Бистрица
РД-РР-345/18 г. Кр. Кирилов
РД-РР-345/18 г. Кр. Василев
РД-РР-345/18 г. К. Маринов
РД-РР-345/18 г. К. Таушански
РД-РР-345/18 г. Л. Капурдов
РД-РР-345/18 г. М. Равенски
РД-РР-345/18 г. М. Михалков
РД-РР-345/18 г. М. Трендафилов
РД-РР-345/18 г. М. Мицов
РД-РР-345/18 г. М. Стамболийски
РД-РР-345/18 г. М. Атанасов
РД-РР-345/18 г. М. Бански
РД-РР-345/18 г. М. Заров
РД-РР-345/18 г. Н. Щерев
РД-РР-345/18 г. Н. Туповичарски
РД-РР-345/18 г. О. Карагански
РД-РР-345/18 г. О. Тасев
РД-РР-345/18 г. О. Тодоров
РД-РР-345/18 г. П. Михалчев
РД-РР-345/18 г. С. Стамболийски
РД-РР-345/18 г. С. Златин
РД-РР-345/18 г. С. Димова
РД-РР-345/18 г. С. Михалков
РД-РР-345/18 г. С. Начев
РД-РР-345/18 г. С. Златев
РД-РР-345/18 г. С. Симеонов
РД-РР-345/18 г. С. Грозданов
РД-РР-345/18 г. С. Михайлов
РД-РР-345/18 г. С. Димов
РД-РР-345/18 г. С. Щръклев
РД-РР-345/18 г. С. Каимски
РД-РР-345/18 г. С. Бански
РД-РР-345/18 г. С. Златин
РД-РР-345/18 г. С. Караколев
РД-РР-345/18 г. С. Димитров
РД-РР-345/18 г. С. Заров
РД-РР-345/18 г. Т. Фудулски
РД-РР-345/18 г. Т. Тодоров
РД-РР-345/18 г. Хр. Капурдов
РД-РР-345/18 г. Ч. Огненски
РД-РР-345/18 г. Я. Тодоров
РД-РР-343/18 г. Я. Велинов
РД-РР-343/18 г. Л. Годев
РД-РР-343/18 г. А. Тачов
РД-РР-343/18 г. Г. Донев
РД-РР-343/18 г. Г. Николов
РД-РР-343/18 г. С. Симеонов
РД-РР-343/18 г. Й. Николова.
РД-РР-343/18 г. Н. Стоянов
РД-РР-343/18 г. А. Николов
РД-РР-343/18 г. С. Георгиев
РД-РР-343/18 г. М. Михалков
РД-РР-343/18 г. К. Папукчийски
РД-РР-343/18 г. А. Колев
РД-РР-343/18 г. Ал. Георгиев
РД-РР-343/18 г. С. Колев
РД-РР-343/18 г. В. Папукчийска
РД-РР-343/18 г. Л. Николов
РД-РР-343/18 г. С. Митов
РД-РР-343/18 г. И. Терзийски
РД-РР-343/18 г. С. Жилков
РД-РР-343/18 г. Т. Топалски
РД-РР-343/18 г. И. Димитрав
РД-РР-343/18 г. Б. Ивановски
РД-РР-343/18 г. Й. Огнянов
РД-РР-343/18 г. Хр. Огнянов
РД-РР-343/18 г. П. Георгиева
РД-РР-343/18 г. К. Йорданов
РД-РР-343/18 г. Д. Мандев
РД-РР-343/18 г. Л. Димитров
РД-РР-343/18 г. К. Жилков
РД-РР-343/18 г. К. Стамболиев
РД-РР-343/18 г. Т. Райчов
РД-РР-343/18 г. Г. Мишев
РД-РР-343/18 г. В. Ханджийски
РД-РР-343/18 г. М. Перчеклийска
РД-РР-343/18 г. Ю. Паунав
РД-РР-343/18 г. Н. Пумпалов
РД-РР-343/18 г. В. Янев
РД-РР-343/18 г. Г. Василев
РД-РР-343/18 г. К. Москов
РД-РР-343/18 г. Н. Стоилов
РД-РР-343/18 г. Хр. Баташки
РД-РР-343/18 г. И. Стоянов
РД-РР-343/18 г. М. Димитров
РД-РР-343/18 г. Хр. Миладинов
РД-РР-343/18 г. Й. Лазаров
РД-РР-343/18 г. А. Мирков
РД-РР-343/18 г. М. Мирков
РД-РР-343/18 г. И. Секулов
РД-РР-343/18 г. Б. Зарев
РД-РР-343/18 г. И. Стоянов
РД-РР-343/18 г. М. Гандрин
РД-РР-343/18 г. Р. Димитров
РД-РР-345/18 г. Я. Николов
РД-РР-345/18 г. В. Минев
РД-РР-345/18 г. Б. Радев
РД-РР-345/18 г. Д. Заркин
РД-РР-345/18 г. М. Виячев
РД-РР-345/18 г. Е. Радев
РД-РР-345/18 г. Т. Стоянов
РД-РР-345/18 г. Р. Минев
РД-РР-345/18 г. В. Агов