одобрен

Главен регистър Държавна собственост, воден до 31.12.2006

Уникален идентификатор:  d1eaac1c-632b-4903-83e4-f7bf51669aa9

Описание:

Главен регистър Държавна собственост, воден до 31.12.2006 в Областна администрация Видин. От 01.01.2007г. е пусната в експлоатация друга информационна система, като структурата на регистъра е променена.

държавна имоти регистър собственост

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-08 13:10:38
  • Създаден от: yuliyan_dionisov
  • Последна промяна: 2019-10-01 17:21:07
  • Последно променил: yuliyan_dionisov
записа на страница

№ и дата на акта ДС

Номер на преписката (досието.РЗ)

Местонахождение на имота - гр.с.п-л.кв..район.у-л №

Основание за одържавяването

Бивш собственик

Описание на имота

Признати или учредени вещни права (основание)

Имота ликвидиран като държавен на какво основание и кога № на преписката

Имота е включен в капитала на търг. дружество

№ 1 / 14.06.1999 1 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: ж.к. "Кр. Бъчваров", бл.24, вх.А, ет.8, ап.31 кв. 14 УПИ: Решение №202 на ИК на ОНС - гр. Видин; Панелен апартамент
№ 2 / 14.06.1999 2 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Ж.К."ВИДА"5, ВХ.А, ЕТ.1, АП.1 кв. 372 УПИ: РЕШЕНИЕ №21 НА ИК НА ГНС- ВИДИН ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ
№ 3 / 14.06.1999 3 Видин / Кула / с.Извор махала / Адрес: кв. УПИ: §15а ОТ ЗППДОбП МАСИВНА СГРАДА С ПЛОЩ 82 КВ.М. НА ДВА ЕТАЖА И МАСИВНА ОГРАДА РСРЗКА
№ 4 / 14.06.1999 4 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Ж.К. "БЕНКОВСКИ", БЛ.2, ВХ.А, ЕТ.ІІІ, АП.7 кв. УПИ: ЗДС, ЧЛ.3, Т.4 СТОЯНКА ТОШЕВА ВЕЗИРОВА АПАРТАМЕНТ Заповед № 139 / Дата:30.6.1999 г. - изцяло отписан Заповед № 139 / Дата:30.6.1999 г. - изцяло отписан
№ 5 / 14.06.1999 5 Видин / Видин / с.Сланотрън / Адрес: МЕСТНОСТ "ВЪРТЯЖИ", ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО СЛАНОТРЪН, ОБЩИНА ВИДИН кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; ЗАПОВЕД №841/ 22.04.75Г. НА ИК НА ОНС ВИДИН СГРАДА ПС РАНЕЙ, МАСИВНА 80 КВ.М. ЕЛ.ПОДСТАНЦИЯ РАНЕЙ, ЗАСТРОЕНА 122,7 КВ.М. Заповед № РД26/40 / Дата:27.03.2002 - изцяло отписан; "ВиК" ЕООД ВИДИН
№ 7 / 08.07.1999 7 Видин / Видин / с.Сланотрън / Адрес: СЕЛО СЛАНОТРЪН, МЕСТНОСТ "ОСТРОВ",ОБЩИНА ВИДИН кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; ТЕРЕН 2181 КВ.М. СГРАДА КАНТОН 132,8 КВ.М. НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД - СОФИЯ
№ 6 / 08.07.1999 6 Видин / Видин / с.Кошава / Адрес: КВАРТАЛ 1, ПЛАНОСНИМАЧЕН НОМЕР 2 кв. 1 УПИ: ЗАПОВЕД №РД-41-386/29.07.98Г. МЗГАР РЕШЕНИЕ №225/24.09.98Г. ВОС "ДУНАВИЯ" ЕООД ГР. ВИДИН ДВОРНО МЯСТО 1200 КВ.М СГРАДА - 150 КВ.М ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ Заповед № РД26/42 / Дата:09.06.2004 - изцяло отписан; НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД ГР. СОФИЯ
№ 8 / 19.07.1999 8 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: Белоградчик кв. 34 УПИ: ІІІ И ІV чл.68 от ЗДС; сгради Заповед № РД26/37 / Дата:16.10.2007 г. - изцяло отписан
№ 9 / 19.07.1999 9 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: Белоградчик кв. 14 УПИ: 1 чл.68 от ЗДС; сгради Заповед № РД26/35 / Дата:08.10.2007 г. - изцяло отписан ИНКОМС-ТЕЛЕКОМ АД СОФИЯ
№ 10 / 19.07.1999 10 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: Белоградчик кв. 13 УПИ: ІІІ чл.68 от ЗДС; сгради Заповед № РД26/38 / Дата:16.10.2007 г. - изцяло отписан ИНКОМС-ТЕЛЕКОМ АД СОФИЯ
№ 12 / 23.07.1999 12 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: ЗЕЛИЩЕ С. КУТОВО кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; ПАРЦЕЛ, ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА Приобретател: В И К ЕООД ГР. ВИДИН В И К ЕООД ГР. ВИДИН
№ 13 / 23.07.1999 13 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: с.Кутово кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; Зап.№578/16.07.80г. земя и сгради Приобретател: ВиК ЕООД Видин
№ 14 / 23.07.1999 14 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Ж.К. "БОНОНИЯ", БЛ.14, СЕКЦИЯ Б-1, ПАРТЕРЕН ЕТАЖ кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; ПОМЕЩЕНИЯ Заповед № РД26/7 / Дата:17.01.2006 - изцяло отписан; БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА ЕАД В. ТЪРНОВО
№ 15 / 23.07.1999 15 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Видин кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; Постановление №2 от 07.03.1988г сгради Правно основание:постановление №2 от 07.03.1988 на МС Приобретател: СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА - ВИДИН Предоставящ имота: мс Заповед № РД26/14 / Дата:16.3.2010 г. - изцяло отписан "СБЗ" ЕАД ВИДИН
№ 16 / 23.07.1999 16 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: ВИДИН кв. 112 УПИ: чл.68 от ЗДС; ПОСТ.№ 2 ОТ 07.03.98 НА МС АГСГП ЗЕМЯ Правно основание:ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2 НА МС ОТ 1988Г Приобретател: СБЗ ЕАД ВИДИН Предоставящ имота: МС Заповед № РД26/14 / Дата:16.3.2010 г. - изцяло отписан СБЗ ЕАД ВИДИН
№ 11 / 23.07.1999 11 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: "ПС-РАНЕЙ 2", МЕСТНОСТ "ВЪРТЯЖИ", ЗЕМЛИЩЕ С. КУТОВО, ОКЕ №284 кв. 141 УПИ: ЧЛ.16 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАПОВЕД № 341 ОТ 22.04.1075Г. ПАРЦЕЛ, ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА Приобретател: В И К ЕООД ГР. ВИДИН В И К ЕООД ГР. ВИДИН
№ 18 / 29.07.1999 18 Видин / Грамада / гр.Грамада / Адрес: МЕСТНОСТ "КРУШАКА", ЗЕМЛИЩЕ ГР. ГРАМАДА, ОКЕ №358 кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; ПАРЦЕЛ, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА В И К ЕООД ВИДИН
№ 17 / 29.07.1999 17 Видин / Видин / с.Дружба / Адрес: КАПТАЖИ С. БУКОВЕЦ, МЕСТНОСТ "УНИЯ", ЗЕЛИЩЕ С. ДРУЖБА ОКЕ №023009 кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; ПАРЦЕЛ, КАПТАЖИ В И К ЕООД ГР. ВИДИН
№ 19 / 29.07.1999 19 Видин / Кула / с.Чичил / Адрес: ПОПЕНА СТАНЦИЯ ВОЙНИЦА, МЕСТНОСТ ДРЪМАНОВЦИ, ЗЕМЛИЩЕ С.ЧИЧИЛ, ОКЕ №125 кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА С ЧЕРПАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР В И К ЕООД ВИДИН
№ 22 / 02.08.1999 22 Видин / Димово / гр.Димово / Адрес: ДИМОВО кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; ПАРЦЕЛ Приобретател: ЗЕМТЕХСЕРВИЗ ЕООД ДИМОВО ЗЕМТЕХСЕРВИЗ ЕООД ДИМОВО
№ 21 / 02.08.1999 21 Видин / Димово / гр.Димово / Адрес: ПАРЦЕЛ №234 кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; ПАРЦЕЛ С ПЛОЩ 5250КВ.М. Заповед № РД26/15 / Дата:10.2.2004 г. - изцяло отписан ЗЕМТЕХСЕРВИЗ ЕООД - ДИМОВО
№ 24 / 02.08.1999 24 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: МЕСТНОСТ ТУРСКИ ГРАДИНИ ЗЕМЛИЩЕ КУЛА кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, ТРАФОПОСТ, ПАРЦЕЛ В И К ЕООД ВИДИН
№ 23 / 02.08.1999 23 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: КУЛА кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; Приобретател: ВиК ЕООД ВИДИН ВиК вИДИН
№ 25 / 02.08.1999 25 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: КУЛА кв. УПИ: чл.68 от ЗДС; СГРАДИ Приобретател: ВиК ЕООД ВИДИН ВиК ЕООД ВИДИН
Показва 1 до 25 от общо 2449 записа