одобрен

Отчет за изразходени средства за компенсация от намалени приходи за транспорт за 2017г.

Уникален идентификатор:  d1f27f03-9631-45c9-a044-bf50baf0c414

Описание:

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии за 2017г.

2017 2018 бургас община отчет приходи средства транспорт конмпенсация намалени

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-04 14:45:53
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-04-05 10:45:21
  • Последно променил: ivanka_kasarova

№ по ред

Превозвач (наименование, ЕИК,седалище и адрес на управление)

Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на:

Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт (общо)

ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери (общо) служители по чл.19 т.7 деца и ученици до 16 години
1 2 3 4 5 6
1 "БУРГАСБУС" ЕООД, ЕИК 812114464, гр.Бургас, ул."Индустриална" №1 1377136.43 898153 27078.77 879224
2 "М-БУС" ООД, ЕИК 102638045, гр.Бургас, ул."Булаир" №1 62873.53
3 "КОНКОРД -7" ЕООД, ЕИК 147039210, гр.Поморие, ж.к."Свобода" бл.17 вх.А ет.5 ап.13 6855.83
4 "СОЗОПОЛ БУС" ООД ЕИК 102842546 гр.Созопол ул."Рила" №7 4268.98
5 "СОФИЯ ФРАНС АУТО -БУРГАС" ООД, ЕИК 102045504, гр.Бургас, ул."Транспортна" №3 2979.79
6 "ГЛОБАЛ БИОМЕТ" ЕООД ЕИК 121446525 гр.София ул."Васил Априлов" №12 2356.21
7 КООПЕРАЦИЯ "МИНИБУС ЕКСПРЕС - НЕСЕБЪР" , ЕИК 102647820, общ .Несебър, с.Равда местност "Тарла чешма", Гаражна база 1 5920.23
8 СУ"ХРИСТО БОТЕВ" , ЕИК 000042889, гр.Бургас, кв.Черно море 8387.83
9 СУ"ИВАН ВАЗОВ" , ЕИК 000042540, гр.Бургас,ул."Хр.Ботев" №42 4451.3
10 ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" , ЕИК 000043222 , общ.Бургас, с. Маринка, ул. "Хр. Ботев" №5 656.2
11 ПГ по ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" , ЕИК 000044203, гр.Бургас, бул."Ст. Стамболов" №69 28001.3
12 ПГСИ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" ЕИК 000044502, гр.Бургас, к-с "Зорница" бл.46 344.6
СОБСТВЕН БЮДЖЕТ
15.03.2018г.
ЗЛАТИНА КАРАИВАНОВА ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Директор "Бюджет и финанси" Кмет на Община Бургас
Изготвили:
Гинка Драгнева, гл.експерт ИСД
Гл.експерт в дирекция "Икономика и стопански дейности"
Даниела Катеркова
Ст. счетоводител в отдел "Финансово- счетоводни дейности"
компенсации за безплатен транспорт на деца и ученици 54902
14018 20.12.2017 г.
68920