одобрен

Община Златица - Регистър на одобрените инвестиционни проекти - Разрешителни за строеж - 2020

Уникален идентификатор:  d22f1332-8ab3-460a-93be-c0468a747a44

Описание:

Община Златица - Регистър на одобрените инвестиционни проекти - Разрешителни за строеж - 2020

zlatica златица община регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-19 16:11:54
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2020-06-19 16:11:54

Дата на издаване

Обект

№ на имота

Възложител

Населено място

Влязло в сила

1 02.01.2020г. "Преустройство на кафе-сладкарница в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати" ПИ 31044.504.181 Ф. Ангелов Град Златица 21.01.2020г.
2 02.01.2020г. "Реконструкция рибен проход МВЕЦ "Тополница"" ПИ011049 "Хидроенергетика"ООД Село Петрич ОТТЕГЛЕНО
3 18.03.2020г. "Реконструкция на улично осветление на община Златица,чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност" Община Златица гр.Златица ,с.Карлиево ,с.Църквище, с.Петрич ОТМЕНЕНО
4 13.04.2020г. "Пристройка за игрална зала към съществуваща игрална зала за хазартни игри и нови търговски обекти" Пристройка за игрална зала" ПИ 31044.503.630 Калоян Стефанов и Калин Първанов Град Златица 26.05.2020г.
5 13.04.2020г. "Пристройка за игрална зала към съществуваща игрална зала за хазартни игри и нови търговски обекти" "Търговски обект-1" ПИ31044.503.630 Калоян Стефанов и Калин Първанов Град Златица 26.05.2020г.
6 13.04.2020г. "Пристройка за игрална зала към съществуваща игрална зала за хазартни игри и нови търговски обекти" "Търговски обект-2" ПИ 31044.503.630 Калоян Стефанов и Калин Първанов Град Златица 26.05.2020г.